Rada vysokých škol odmítla školné

Vratislav Dostál

Podle Rady Vysokých škol se mladí lidé v v zemích, kde bylo školné zavedeno, stále více zadlužují. Současně se rada obává, že zavedení školného bude pouze sloužit jako náhrada klesajících výdajů státu na vzdělávání.

Rada vysokých škol odmítla zavedení školného. Podle akademiků školné povede pouze k postupnému zadlužování mladých lidí. Na čtvrtečním zasedání rada také podle ČTK kritizovala chystanou novelu zákona o rozpočtových pravidlech, podle níž by prý školy byly ve svém hospodaření podřízeny ministerstvu financí.

„Absolventi nejsou schopni půjčky splácet," upozornil na zkušenosti ze zahraničí předseda Studentské komory RVŠ Miroslav Jašurek. V zemích, kde bylo školné zavedeno, se navíc podle průzkumu OECD nezvýšila kvalita škol, nýbrž se mnohem více než na vzdělávání soustředí na získávání peněz od studentů.

Vedle školného se akademikům nelíbí i novinky ohledně akreditací vysokých škol nebo zavedení funkčních míst docentů a profesorů. Rada se také ohradila proti pozměňovacímu návrhu k novele zákona o rozpočtových pravidlech, podle kterého by byly peníze vysokých škol podřízeny režimu státní pokladny.

„Tato změna by mimo jiné znemožnila těmto institucím (školám) převádět tyto prostředky na své bankovní účty, musely by být vedeny výhradně u České národní banky a ministerstvo financí by získalo oprávnění jednak k jejich krátkodobému ukládání nebo investování na finančním trhu a jednak by mohlo bez jakéhokoliv přesnějšího zákonného vymezení přímo stanovovat termíny a rozsah platebního režimu na účtech v ČNB," varovali podle ČTK zástupci škol.

Školné odmítají taktéž studenti ze spolku SOS Student. Ti tento tento týden začali sbírat proti zavedení poplatků za studium na vysokých školách podpisy pod petici.

„Studium je i v současné době pro studenty z neprivilegovaných vrstev nákladnou záležitostí, i bez školného. Zavedení školného na veřejných vysokých školách by tak prohloubilo, i přes různé navrhované sociální polštáře, rozdíly v reálných možnostech mezi chudými a bohatými studenty, pro velkou část mladých lidí by se takovéto studium stalo prakticky nedostupným," uvedli studenti v tiskovém prohlášení.

Se školným se přitom počítá v koaliční smlouvě současné vlády Petra Nečase, odložené placení by mělo být zavedeno od roku 2013. Podle studentů ale nemůže být vzdělání výsadou určité skupiny obyvatelstva, nýbrž musí být přístupné všem.

Podle zástupců spolu navíc není pravdou, že zavedením školného se zlepší úroveň vzdělání. „Pokud chceme upřímně zlepšit úroveň vysokoškolského vzdělávání, dosáhneme toho jedině systémovými změnami - změnami priorit, skutečnou podporou širokého vzdělávání, vědy a výzkumu a nikoli vylučováním části obyvatelstva ze vzdělávacího procesu na základě ekonomických omezení,“ myslí si studenti.

Resort školství plánuje, že maximální výše školného bude 10 000 korun za semestr. Fungování plateb za studium má být řešeno v zákoně o finanční pomoci studentům, který počítá mimo jiné se systémem půjček a grantů.

Další informace:

Českénoviny.cz Rada vysokých škol odmítla zavedení školného

    Diskuse
    September 26, 2011 v 15.01
    dobrá zpráva
    jen houšť!