Palestina byla přijata do UNESCO, odpůrci chystají odvetu

Petr Jedlička

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu se stala první agenturou Spojených národů, která Palestince přijala za plnoprávné členy. USA za to pozastavily její financování, Izrael se k odvetným krokům teprve chystá.

Hlasy 107 států ze 173 zúčastněných byla Palestina v pondělí přijata za plnoprávného člena Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, známé pod zkratkou UNESCO. Stalo se tak na všeobecném sněmu organizace, který se koná každé dva roky.

Díky přijetí bude palestinská reprezentace moci požádat o prohlášení památek na území Gazy, Západního břehu a Východního Jeruzaléma za součást světového kulturně-historického dědictví a využívat příslušné granty. UNESCO je také první agenturou OSN, která od zářijové žádosti o přijetí do (celé) organizace přiznala Palestincům plnoprávné postavení.

„Toto hlasování odmaže malou část z nespravedlností, jež byly palestinskému lidu učiněny,“ uvedl v reakci Rijád Málikí, de facto ministr zahraničí Palestinské autonomní správy.

„Toto hlasování prospívá míru a odráží mezinárodní konsensus v podpoře legitimním právům palestinského národa, především ustavení nezávislého státu,“ uvedla palestinská agentura Wafa.

Vlastní hlasování nicméně konsensem neskončilo. Vedle 107 stoupenců palestinského členství se 52 států zdrželo; 14 pak hlasovalo proti.

Odvetná opatření

Mezi nejhlasitější odpůrce palestinského přijetí do UNESCO řadí agentury Izrael a Spojené státy. USA již v reakci na hlasování pozastavily své příspěvky organizaci.

Rozhodnutí UNESCO je „politováníhodné, předčasné a pouze oslabuje náš společný cíl: dosáhnout vzájemného, spravedlivého a trvalého míru (mezi Izraelci a Palestinci),“ uvedla mluvčí amerického ministerstva zahraničí Victoria Nulandová.

Při obhajobě amerického rozhodnutí se Nulandová odvolala na dva zákony z počátku devadesátých let. Ty vládě USA zakazují financovat jakoukoliv agenturu OSN, která by přijala Palestinu za plnoprávného člena.

Příspěvky USA plnily v minulých letech přibližně 22 procent rozpočtu UNESCO. Ten v roce 2010 tvořilo 643 milionů dolarů (11 miliard korun).

Izrael zatím dle vyjádření svých zástupců adekvátní reakci zvažuje. Podle deníku Haarec by měl premiér Netanjahu záležitosti probrat v úterý s osmi nejvýznamnějšími ministry.

Z eventuálních sankčních opatření připadají dle izraelského listu v úvahu odebrání VIP statutu čelním palestinským politikům (VIP statut umožňuje projíždět izraelské checkpointy), zvýšení tempa výstavby osad na palestinských územích, či zadržení cel. To izraelské úřady vybírají při překládce palestinského zboží a následně přeposílají Palestinské autonomní správě.

Vedle Izraele a USA se proti palestinskému členství vyslovily i Německo, Kanada, Nizozemí a Česká republika. Velká Británie se hlasování zdržela. Naopak Francie hlasovala pro.

Podle pozorovatelů je možné si z poměru odevzdaných hlasů udělat představu, jak budou příslušné státy hlasovat v otázce palestinského členství v celé OSN. Rada bezpečnosti plánuje příslušnou schůzi na polovinu listopadu.

Další informace:

BBC News US cuts Unesco funds over vote for Palestinian seat

The Guardian US pulls Unesco funding after Palestine is granted full membership

Haarec Israel to mull sanctions on Palestinian Authority following UNESCO vote

    Diskuse
    November 1, 2011 v 14.35
    Doplnění
    Dle zpráv z úterního odpoledne hodlá palestinská reprezentace v nejbližších dnech požádat o plné členství v dalších 16 agenturách (organizacích) OSN. Nejvýznamnějšími z nich jsou WHO, World Intellectual Property Organization, the International Telecommunication Union, The International Labor Organization a International Atomic Energy Agency. Oficiální reakce izraelské vlády by měla být známa večer.