Rada bezpečnosti bude o palestinské žádosti hlasovat v listopadu

Petr Jedlička

Výbor Rady bezpečnosti OSN pro přijímání nových členů ukončil debatu nad otázkou palestinské státnosti. Nyní bude diskutovat nad vztahem Palestinců k míru a jejich schopnosti plnit Chartu OSN.

Rada bezpečnosti OSN bude hlasovat o přijetí nezávislého palestinského státu do organizace v průběhu listopadu. Vyplývá to z posledních agenturních zpráv. DPA v úterý uvedla, že výbor pro přijímání nových členů do OSN ukončil diskuzi nad otázkou palestinské státnosti. Nyní by měla následovat debata nad vztahem palestinské reprezentace k otázce míru a poté nad schopností žadatele plnit Chartu OSN.

Konec diskusí je plánován na počátek listopadu. Výbor pak Radě předloží závěrečnou zprávu, po čemž už přijde na řadu vlastní hlasování.

Německá agentura získala informace od svých zdrojů ve výboru. Časový plán jí pak potvrdila i nigerijská velvyslankyně při OSN Joy Ogwuová, která výboru předsedá.

Dle vnitřních pravidel organizace má Rada bezpečnosti hlasovat o podobných žádostech nejpozději do 35 dnů od data podání. K tomu u palestinské došlo 23. září. Podle pozorovatelů jsou ale v OSN takovéto lhůty často překračovány.

Získání plného členství by palestinský stát přiblížilo k všeobecnému mezinárodnímu uznání, a tím i zisku faktické nezávislosti. Palestince dnes v OSN formálně reprezentuje Organizace pro osvobození Palestiny. Ta je ovšem jen v postavení pozorovatele.

Kdo bude pro?

Ke schválení žádosti je v Radě třeba alespoň devět hlasů z patnácti. Žádný z pětice stálých členů — Ruska, USA, Francie, Číny a Velké Británie — zároveň nesmí žádost vetovat. Americký prezident Obama dal již před podáním žádosti najevo, že USA veto využijí. Pro palestinskou diplomacii má přesto počet získaných hlasů velký význam.

Podporu žádosti dosud veřejně potvrdilo šest členů Rady: Brazílie, Čína, Indie, Libanon, Rusko a Jihoafrická republika. Podle vyjádření vysokých palestinských představitelů pro arabské agentury budou pro hlasovat i další tří členské státy: Gabon, Nigérie a Bosna a Hercegovina. Zástupci těchto zemí však výroky Palestinců nepotvrdily.

Pokud Rada bezpečnosti žádost zamítne, může se palestinská reprezentace obrátit ještě na celé Valné shromáždění, a to s žádostí o status nečlenského státu. Ten by palestinským zástupcům umožnil plnohodnotné zapojení do většiny agentur OSN, jako jsou Unesco, Světová zdravotnická organizace či Unicef. Zároveň se jeho přidělením stane z palestinské autonomie formálně stát (byť ne zcela suverénní), jehož podněty musí vážně zabývat i Mezinárodní trestní soud.

Ve Valném shromáždění OSN žádný stát právem veta nedisponuje.

Další informace:

DPA Palestinian UN bid moves step further in UN Security Council

Maan News Shaath: Palestine has 9 votes in Security Council

Haarec Palestinian FM: Abbas actively lobbying Security Council members to back statehood