Nutné a nezbytné? Referendum!

Vladimír Nindel

V parlamentních volbách sice většina voličů hlasovala pro politiky, kteří v České republice právě vládnou, nebyl to však nutně i hlas pro politiku, kterou teď provádějí. Proto je na čase uspořádat o budoucnosti země referendum.

Posádka udělala v lodi díru. Když dovnitř začalo zatékat, posádka oznámila, že je nutné a nezbytné vyvrtat ještě jednu - aby voda mohla odtékat...

Reformy v podobě prosazované současnou vládní koalicí proti vůli většiny občanů České republiky nejsou ani nutné, ani nezbytné. V jarních volbách roku 2010 sice mnozí lidé volili tyto politiky, nevolili však tuto politiku.

Tak zásadní reformy vyžadují širší společenský konsensus, ten ovšem neexistuje. Společenský význam a dopad vládních reforem výrazně přesahuje volbami získaný mandát současných poslanců a ministrů.

Ani jedna ze stran koalice ODS, TOP 09 a VV nezvítězila ve sněmovních volbách roku 2010 a strany předešlé vládní koalice (ODS, KDU-ČSL a SZ) nezvítězily ve volbách roku 2006. Zemi vládnou pátým rokem koalice uskutečňující změny, pro které nemají dostatečné občanské zmocnění. To není demokratické.

Sílí přesvědčení, že „nezbytnost“ reforem v pojetí prosazovaném současnou vládou byla záměrně a dlouhodobě připravována. Je proto nutné a nezbytné, aby došlo k důkladné revizi všech ekonomických a dalších opatření od roku 2006, která přispěla k vytvoření nynějšího stavu.Je rovněž nutné a nezbytné, aby občané byli podrobně seznamováni s obecnými principy a konkrétními způsoby, systémem správy a fungování svého státu. Česká republika musí patřit jim, nikoli politikům, finančníkům, ekonomům, různým magnátům, lobbistům a dalším úzkým skupinám.

Je nutná a nezbytná široká diskuse o současné společenské krizi, o tom, jak a proč se do ní země dostala a jak ji může překonat.

Diskusi musí být podrobeny i argumentace přicházející z Bruselu, argumenty konkurenceschopnosti ve vztahu k Číně, Indii a podobně. Není jediné možné řešení. Řešení je víc.

Předpokladem případných reforem je dosažení skutečné demokratické shody, vzniklé i v důsledku zmíněných revizí a diskusí, a uspokojivé vysvětlení příčin a léčby vysilující korupční choroby.

Z uvedených a dalších důvodů je nutné a nezbytné požadovat uskutečnění referenda k reformám vnucovaným společnosti současnou vládou.

  Diskuse
  LJ
  July 20, 2011 v 10.52
  Ačkoli vnímám autorovy nejlepší úmysly, trochu mne děsí, že by někdo do takového referenda přišel třeba s otázkou: "Přejete si zrušit daně?"
  July 20, 2011 v 17.35
  Lukáši,
  zákon o obecném referendu, jehož přijetí by muselo předcházet vyhlášení referenda o jednotlivých "reformních" krocích, by na takovéhle možnosti mohl pamatovat - např. vymezit okruh otázek či témat, o nichž referendum vyhlášeno být nesmí (např. práve o zrušení daní, o vyhlášení války apod.).
  LJ
  July 20, 2011 v 21.40
  O to mi právě, Honzo, jde. Otázka typu "souhlasíte s daňovou reformou?" (jak, mám dojem, doporučuje autor) by měla být zapovězena...
  VN
  July 23, 2011 v 0.49
  Byl problém s registrací do diskuse, proto zpoždění mé reakce.

  Nemusel by nutně být "obecný zákon o obecném referendu", mohl by nejdřív být zvláštní zákon o konkrétním obecném referendu.
  Nemyslím si, že Češi by si "odhlasovali" zrušení daní, nejsou hloupější než např. Švýcaři, kteří mají nějaké referendum každou chvíli. Obával bych se spíš např. návrhů na znovuzavedení trestu smrti, ale to snad už je právně ošetřeno.
  Věcná debata o "normálních" (vyspělé země) a spravedlivých daních by byla potřebná a přispěla by ke zvýšení politické kultury, která je koneckonců potřebná i pro konání referenda, resp. referend - a zároveň se jejich konáním zvyšuje. Musí se s tím ale někdy začít, abychom se nepohybovali v bludném kruhu: pro referendum nemáme připraveného občana - žádné referendum - občan zůstává nepřipravený, nevyspělý, neinformovaný - žádné referendum atd. - a rozhodování nechť zůstává nadále pouze v rukou politiků, samozřejmě vždy připravených, vyspělých a informovaných:-). Politiků, kteří nemusí brát velké ohledy ani na nějaké předvolební programy, protože ty slouží jen k dočasné manipulaci s veřejností - a je přece nutné a nezbytné tvořit povolební koalice…
  Otázka referenda by musela být zcela nemanipulativní a taková, aby lidé mohli jednoznačně vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s vládními reformami.
  SH
  August 9, 2011 v 15.26
  NUTNÁ DEMOKRATIZACE ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE.
  Zastupitelská demokracie je pouhou protodemokracií, kterou si vynutila doba, protože v níž nešlo rozhodovat v celém kolektivu občanů. Ta doba se díky moderní komunikační technologii pomalu končí. Což je důvodem, aby mocní nacházeli jiné důvody, které v jejich očích vylučují dokonalejší demokracii, než je zastupitelská. Třeba ty řečičky o malé politické vyspělosti občanů. Je zajímavé, že i tak malá vyspělost občanů postačuje, aby se ze zvolených poslanců den ze dne stali všeználkové, vševědové, prostě „nadobčané“.
  Nejenže u nás právní řád nezavádí plebiscit a nemáme prováděcí zákon pro celostátní referendum, ale ttoy termíny nejsou ani teoreticky definovány. V mých očích plebiscit, tedy dotaz vlády, či dokonce mezinárodní instituce na názor veřejnosti v určité věci, je naopak zásadním rysem demokratičnosti každého politického systému. Ne pouze svobodné volby, ale povinnost vlády vyžádat si od občanů souhlas s navrhovanými opatřeními, která na generace změní podmínky jejich života, považuji za veledůležitý rys demokratičnosti země. Ústava by měla přesně kodifikovat, kdy tak vláda musí učinit.
  Vedle toho by mělo existovat právo na referendum, čili takový „plebiscit“, který si naopak vynutí občané i v těch případech, kdy vláda necítila potřebu plebiscit vyhlásit. Referendum i plebiscit by vždycky musely být závazné. Jinak by totiž šlo pouze o příliš drahý průzkum veřejného mínění a veřejnost by dokonce neměla důvod se ho zúčastňovat.
  Tabu, které v zemích platí o referendech je účelové. Zakazovat „lidu“ rozhodování o vyhlášení války je naopak porušováním základního lidského práva, práva na život. Válčit totiž bude lid a ne jeho vrchnost. Jiná situace může být jen při napadení státu, kdy už není o čem se rozhodovat. Rovněž zakazování referend ve věci daní, je motivováno pouze a jen mocensky. Veřejnost není tak hloupá, aby zrušila daně, ale mohla by je v prvé řadě zásadně regulovat, čili předepsat bohatým vyšší daňové zatížení. Jistě by prosazovala i jejich snižování, při prokazatelném plýtvání, jako byl případ Vondry.
  August 10, 2011 v 11.47
  O polopřímou demokracii usiluje
  Hnutí za přímou demokracii
  www.hzpd.cz
  Pod "akce" je zde petice za vyhlášení referenda o současné podobě důchodové či zdravotní reformy a k pozornosti doporučuji též petici za přijetí nového zákona o referendu, které by umožnilo přímější demokracii.