Stínová rada šumavského parku vyzvala k odvolání Stráského

Vratislav Dostál

Stínová vědecká rada Národního parku Šumava vyzvala ministra životního prostředí Tomáše Chalupu k odvolání Jana Stráského z funkce ředitele Národního parku Šumava. Důvodem je podle rady Stráského vážné porušování zákona.

Stínová vědecká rada Národního parku Šumava napsala otevřený dopis ministrovi kultury Tomáši Chalupovi z ODS, ve kterém jej vyzývá, aby z funkce odvolal ředitelé šumavského národního parku Jana Stráského. Prý porušuje zákon.

„Dvěma nejvíce alarmujícími případy nedodržování zákona a naprosté neprofesionality a nekompetentnosti současného vedení NPŠ je nepovolené a navíc neodborné rozmístění otrávených lapáků a trojnožek v chráněném území a také absence Plánu péče, kterým je Správa NPŠ povinna se řídit,“ uvedl předseda Stínové vědecké rady Jakub Hruška.

Chalupa minulý týden řekl, že s hodnocením chyb Stráského počká na výsledek správního řízení, které má ukázat, zda byla poškozena příroda, když v boji proti kůrovci použil pesticidy bez udělení výjimky ze zákona. Přitom Česká inspekce životního prostředí potvrdila, že nedávné rozmístění otrávených lapáků a trojnožek v NP bylo ilegální, neboť ředitel Stráský neměl k dispozici potřebné souhlasy a výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Jan Stráský to, dle vlastního vyjádření, věděl již v době jejich rozmístění, a vědomě tak porušoval předpisy. „Zvolená metoda tlumení kůrovce je navíc zcela nevhodná pro národní park a příliš se pro svoji toxicitu vůči veškerým živočichům nepoužívá ani v hospodářských lesích,“ řekl člen a odborník na kůrovce z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR. rady Petr Doležal.

Stráský pro ČTK ale řekl, že inspekce získala celou řadu podnětů proti činnosti správy parku. V žádném případě podle dílčích informací neshledala pochybení kromě rozmístění obranných prostředků, na nichž je použita chemie. Dodal, že očekává sankci proti tomuto prohřešku, což ho jako úředníka mrzí.

Podle Doležala bylo ale navíc rozhodnutí rozmístit otrávené lapáky a trojnožky v NPŠ velmi neodborně načasováno. „K rozmístění došlo nepřiměřeně dlouhou dobu před rojením kůrovců, takže kromě poškození ekosystému nemělo toto opatření jiný efekt,“ doplnil Doležal.

Vědci také upozornili ministra životního prostředí na fakt, že Národní park nemá Plán péče, který je základním dokumentem pro správu území NP a povinnost Správy NP se jím řídit vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

„Plán péče o národní park navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží též jako podklad pro rozhodování orgánů ochrany přírody,“ uvedl vědci v tiskovém prohlášení. Návrh Plánu péče byl přitom již v roce 2010 vytvořen a dle vědců odpovídá požadavkům moderní ochrany přírody.

„Po důkladném zvážení událostí z poslední doby jsme došli k názoru, že je nejvyšší čas pana ředitele Stráského z funkce odvolat. Ředitelem národního parku nemůže být někdo, kdo úmyslně porušuje zákon a navíc svými neodbornými postupy národní park poškozuje,“ říká Hruška a dodává, že v případě neodvolání pana ředitele Stráského bude pan ministr Chalupa plně zodpovědný za důsledky způsobené jeho dalším působením ve funkci.

Stínová vědecká rada Národního parku Šumava má aktuálně 20 členů a vznikla v březnu 2011 jako reakce na rozhodnutí Jana Stráského, který vědeckou sekci rady zrušil. Rada je složena z předních českých vědců a odborníků z různých oblastí.