Hnutí DUHA: Stráský na Šumavě nasadil chemii, povolení nemá

Dušan Radovanovič

Lapáky s pesticidy, které ohrožují nejen kůrovce, ale i ostatní hmyz, ptáky a obojživelníky, nechalo vedení NP Šumava rozmístit i na Modravských slatích. Ředitel parku Jan Stráský přitom sám přiznává, že nemá udělenu výjimku.

Jedovaté pesticidy v tzv. lapácích a trojnožkách jsou rozmístěny i v první zóně Národního parku Šumava. O zjištění informovala ekologická organizace Hnutí DUHA. Ta se obávala, že Stráský přistoupí ke kácení stromů či k chemickým postřikům navzdory tomu, že nemá platná povolení. Do oblasti proto vyslala svoje hlídky.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Stráský použití pesticidů nijak nepopírá. „Na Šumavě jsou rozmístěna všechna ochranná opatření, tedy i lapáky chemicky ošetřené," potvrdil ředitel Šumavy Jan Stráský.

Pesticidy jsou rozmístěny v bezzásahových zónách. Ekoaktivisté přitom upozorňují, že chemický postřik nezabije pouze kůrovce, ale veškerý hmyz, který s ním přijde do kontaktu. Tedy i ty druhy, které kůrovce požírají.

Některé navíc stojí na podmáčených místech, a jedy se tak dostávají do vody. Hlídky zjistily lapáky i v oblasti nejcennějších mokřadů Modravských slatí nebo v tůních se žábami a obojživelníky. Proniknou-li pesticidy do vody, okamžitě zabíjejí všechny vodní organismy včetně například žab nebo čolků. Mohou navíc ohrozit i ptáky, kteří se hmyzem živí.

Postřiky navíc obsahují například cypermethrin, který patří ke skupině jedů, jež narušují u živočichů funkce hormonů a imunitní systém. Mezinárodní standardy zdravého lesního hospodaření FSC přitom vylučují použití cypermethrinu dokonce i v hospodářských lesích.

Hnutí DUHA proto podalo podnět k vyšetřování České inspekci životního prostředí. „Ředitel Jan Stráský okázale ignoruje zákon, který má vzácnou přírodu národního parku chránit. Začal používat proti kůrovci chemické postřiky, i když to zákon o ochraně přírody v národním parku přísně zakazuje a výjimku k tomu zatím nedostal,“ zdůraznil Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

Stráský se ale na dodržování pravidel ohlížet nehodlá. „Díky změně vedení ve Správě národního parku se udělení výjimky opozdilo, ale je to otázka několika dnů," prohlásil Stráský.

Podle Bláhy navíc nejsou pesticidy nijak potřebné. Lapáky se po zavrtání kůrovce jednoduše odvezou. Správa parku si podle něj použitím insekticidů pouze usnadňuje práci.

    Diskuse