Použití chemických látek proti kůrovci je nezákonné, potvrdila inspekce

Vratislav Dostál

Česká inspekce životního prostředí potvrdila, že správa národního parku na Šumavě ilegálně rozmístila klády postříkané jedovatými pesticidy. Inspektoři v případu, na který upozornilo Hnutí DUHA, zahájí řízení o udělení pokuty.

Vedení Národního parku Šumava porušilo zákon o ochraně přírody, když nasadilo proti kůrovci chemické látky. Inspektoři v případu, na který upozornilo Hnutí DUHA, zahájí řízení o udělení pokuty, jejíž horní hranice je dva miliony korun.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Inspekce konstatovala, že vedení parku instalovalo chemické přípravky na chráněném území, přestože k tomu nemělo povolení. Ostatně i nový ředitel parku Jan Stráský již dříve přiznal, že dal k použití chemických látek pokyn, aniž by k tomu měl speciální výjimku, která by poškození přírody legalizovala a umožnila mu porušit zákon o ochraně přírody a krajiny.

„Šetření inspekce prokázalo, že Jan Stráský použil chemické postřiky v národním parku protizákonně. Ještě horší je, že to udělal vědomě. Vědomě nařídil svým podřízeným zákon porušit. A otrávené kmeny jsou v parku stále,“ uvedl v tiskovém prohlášení Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

Inspekce nicméně nenařídila okamžité odstranění chemicky ošetřených kmenů, protože o tom se rozhodne až v řízení o udělení či neudělení výjimky. Pesticidy jsou tak i nadále v národním parku rozmístěny ilegálně.

Přitom chemický postřik nezabíjí pouze kůrovce, nýbrž veškerý hmyz, který s ním přijde do kontaktu. Obětí se vždy stanou ve významném množství i druhy, které kůrovce požírají - střevlíci, lumčíci, pestrokrovečníci, chalcidky a mnoho dalších.

„Experti z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti při sledování, jaký má tato metoda vliv na ekosystémy, už dříve napsali, že účinek tohoto obranného zásahu je přímo drastický. Celkem bylo zahubeno mnohem více jedinců dalších druhů hmyzu než lýkožrouta smrkového,“ uvedlo Hnutí DUHA.

Podle ekologů bylo prokázáno, že v místech aplikace těchto látek dochází ke zvýšenému úhynu mláďat hmyzožravých ptáků. „Dokonce i při použití ultranízké dávky 3,75 gramu na hektar umírá 29 % mláďat sýkory modřinky. Přitom tam, kde pesticidy nepoužívali, umíralo pouze 7 % mláďat,“ uvedli v tiskovém prohlášení.

Proniknou-li pesticidy do vody, okamžitě zabíjejí všechny vodní organismy včetně například žab nebo čolků. Hnutí DUHA přitom zdokumentovalo umístění otrávených klád i do tůní s obojživelníky. Inspekce ale konstatovala, že se nejednalo o trvale podmáčené lokality.

„Při kontrole nebylo zjištěno umístění otrávených lapáků či trojnožek do I. zón Národního parku Šumava, ani umístění do trvale podmáčených stanovišť," sdělila inspekce.

Látka cypermethrin, kterou postřiky obsahují, patří podle ekologů ke skupině jedů, které u živočichů narušují funkce hormonů a imunitní systém. Zasažení cypermethrinem může zvýšit riziko neplodnosti, spontánního potratu, vyvolat předčasný porod a způsobit vrozené abnormality plodu.

Chemicky nastříkané kmeny přitom stojí například u turistického odpočívadla u Javoří pily a další jsou rozmístěny podél cest, kudy chodí návštěvníci Šumavy. Přesto nejsou nijak varováni, aby se postříkaných stromů nedotýkali, upozorňuje Hnutí DUHA.

    Diskuse