Egypťané budou smět konečně ven i v noci, poměry se uklidňují

Petr Jedlička

Vládnoucí generálové se rozhodli zrušit zákaz nočního vycházení a Muslimskému bratrstvu povolit politickou stranu. Situace je podle nich už dostatečně stabilní. Ve zdárný politický vývoj dnes věří i většina Egypťanů. S vývojem hospodářským to ale vidí černěji.

V Egyptě přestane platit zákaz nočního vycházení. Stane se tak 15. června, bezmála pět měsíců po té, co byl zaveden. Opatření se rozhodla zrušit Nejvyšší rada ozbrojených sil — doposud faktický vládce země. Politické i sociální poměry se podle jejího názoru uklidnily natolik, že příslušné omezení není potřeba.

Čtete rádi analýzy zahraničního dění z dílny Petra Jedličky? Podpořte rubriku Svět a pomozte jí rozšiřovat kapacity.
×

Zákaz byl vyhlášen ještě režimem Husního Mubaraka 18. ledna, v průběhu velkých protivládních protestů. V prvních dnech platil od šesté hodiny odpolední do sedmé ranní, jen málokdo jej ale dodržoval či vynucoval.

Úřady pod kontrolou armády, která převzala moc po Mubarakově rezignaci (11. února), ponechaly zákaz v platnosti, dobu jím vymezenou ovšem postupně zkracovaly. V poslední době se tak nesmělo vycházet jen mezi druhou a pátou hodinou ranní.

Také komentátoři katarské televize Al Džazíra vnímají, že se poměry v Egyptě uklidňují. Stále prý ale dle jejich názoru platí dost cenzurních omezení a ti z demonstrantů, kteří se otevřeně vymezují i vůči současnému režimu jsou různými způsoby perzekuováni; byť ne tak tvrdě, jako za Mubaraka.

Politiku růžově, hospodářství černě

Přispěvatelé Al Džazíry dále upozorňují na dva průzkumy veřejného mínění, jež v souvislosti s proměnou poměrů v Egyptě provedly Gallupův institut a organizace IRI. Obě agentury u obyčejných Egypťanů pátraly po jejich představách o budoucnosti.

Zjištění ohledně politiky byla vcelku optimistická: 90 procent respondentů se domnívá, že příští (zářijové) volby budou svobodné demokratické a rovněž 90 procent se jich plánuje zúčastnit. 72 procent si navíc myslí, že média budou teď o všem informovat pravdivěji a objektivněji.

Velké obavy mají Egypťané naopak z ekonomického vývoje. Příjmy z turismu v prvním čtvrtletí tohoto roku poklesly o 50 procent. Tempo ekonomického růstu se zpomalilo z pěti na jedno procento. Téměř 54 procent dotázaných se přitom domnívá, že se hospodářská situace ještě zhorší, že vzroste nezaměstnanost a klesnou sociální standardy.

Velmi zajímavá čísla přinesly také průzkumy politických preferenci: 15 procent dotázaných je rozhodnuto volit Muslimské bratrstvo, resp. jeho novou politickou větev — Stranu svobody a spravedlnosti, která je od 6. června plně legální. Deset procent dalších pak hodlá volit postmubarakovskou NPD. Zbytek — tedy 75 procent dotázaných — je buďto nerozhodnut (nejčastější odpověď), nebo chce volit „někoho nezávislého“ (druhá nejčastější). Malé liberální strany, které v západních médiích působily jako vůdčí síly únorové revoluce, mají dnes podporu jenom na úrovni několika procent.

Ze sebraných dat byla konečně patrná i velká nedůvěra k záměrům Spojených států: dobré dvě třetiny Egypťanů si myslí, že by se USA měly v regionu angažovat výrazně méně; 52 procent z dotázaných pak přímo uvedlo, že by měl Egypt odmítnout veškerou pomoc, kterou mu současná vláda ve Washingtonu nabízí.

Co je s Mubarakem?

Současně s uvolňováním poměrů pokračují také soudní procesy s prominenty minulého režimu. Žalobám čelí ministři i velcí podnikatelé, obvykle kvůli korupci či zpronevěře státních financí.

Zvláštní kategorii tvoří procesy s bývalým prezidentem Husním Mubarakem. V první z nich byl v květnu odsouzen k pokutě ve výši 90 milionů dolarů (1,5 miliardy korun) za to, že nechal v průběhu protirežimních protestů v lednu a únoru tohoto roku zablokovat přístupy k internetu a sítím mobilních telefonů. Ve druhém, jež začne 3. srpna, se bude zodpovídat z odpovědnosti za smrt více než 800 demonstrantů.

Podobným žalobám čelí i Mubarakovi synové Gamal a Alá.

Husní Mubarak je v současnosti držen v hlídané léčebně u Rudého moře. Podle lékařů není schopen nastoupit do normálního vězení a je možné, že v nemocnici stráví i svůj proces.

Mubarakovi synové Gamal a Alá jsou v běžné vazbě ve věznici Torá poblíž Káhiry. Jedná se o stejné vězení, do něhož byli za režimu jejich otce zavíráni političtí disidenti.

Další informace:

AFP Brotherhood party legal in Egypt for first time

Reuters Egypt to cancel curfew from June 15

Al Džazíra Poll: Egypt optimistic but worried about jobs

Al Džazíra Post-Spring priority: Restructuring economies

Al Džazíra Mubarak and sons to stand trial in August

    Diskuse