Úředníci chtějí uvolnit pravidla pro kácení u silnic, ekologové jsou proti

ČTK, Vratislav Dostál

Ministerstvo dopravy chce omezit pravidla pro kácení stromů podél silnic. Dva roky stará úprava, která umožňuje kácet pouze po dohodě správy silnic s úřady ochrany přírody, podle ministerstva působí v praxi obtíže. Ochránci přírody jsou proti změně.

Ministerstvo dopravy chce změnit dva roky starou úpravu, která umožňuje kácet stromy podél silnic pouze po dohodě správy silnic s úřady ochrany přírody. Podle ministerstva totiž toto omezení pravidel působí v praxi obtíže.

„Forma dohody dvou správních orgánů na povolení kácení neřeší situaci, kdy se tyto orgány neshodnou, respektive pak nelze kácení realizovat nikdy," vysvětluje ministerstvo důvod nového znění pravidel v návrhu novely zákona o pozemních komunikacích. Ochránci přírody jsou proti změně.

Úřad navrhuje, aby kácení podél cest bylo z povinného povolování orgánem ochrany přírody vyňato. Správci silnic by tak byli povinni záměr kácet pouze patnáct dnů předem oznámit. Úřad by mohl kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud by odporovalo požadavkům na ochranu dřevin.

Ministerstvo dopravy obhajuje kácení stromů bezpečností silničního provozu a zrychlením údržby silniční vegetace. „Jde o argument, který se stále dokola účelově zneužívá. Zastírá přitom nedostatek mnohem účelnějších opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zcela neadekvátní financování péče o silniční stromořadí,“ říká Zora Kasiková ze sdružení Arnika.

Statistiky Policie České republiky přitom podle Arniky dokazují, že hlavními příčinami dopravních nehod je příliš rychlá jízda, telefonování a jiná nepozornost při řízení nebo alkohol za volantem.

Změna by se ale netýkala stromořadí, pouze volně stojících stromů a dřevin, pro pokácení aleje by nadále byl nutný výslovný souhlas. Podle návrhu novely zveřejněného v elektronické vládní knihovně záměr ministerstvo dopředu konzultovalo s ministerstvem životního prostředí.

„Dohoda s ministerstvem dopravy v této věci byla zatím předběžná, v žádném případě se nejedná o bezvýhradný souhlas. Návrh řádně projednáváme v rámci meziresortního řízení, se všemi dotčenými subjekty a v termínu uplatníme připomínky," popsala názor ministerstva životního prostředí jeho mluvčí Michaela Jendeková.

„Záměr ministerstva je vlastně fintou, jak vrátit věci zpět. Česká krajina se ještě nevzpamatovala z desítek let devastace a kácení. Stromy potřebují především péči, je třeba aleje obnovovat a rozvíjet koncepční přístup, který se postupně daří zavádět, a ne zase startovat motorové pily,“ komentuje vládní návrh mluvčí sdružení Arnika Zora Kasiková.

„Z české krajiny zmizely v posledních letech tisíce stromů v alejích, nová stromořadí přibývají ojediněle, chybí jednotná koncepce jejich obnovy. Nová výjimka situaci ještě zhorší: nad kácením nebude dostatečná kontrola a stromy budou dále ubývat, protože v režimu oznámení se vůbec neřeší náhradní výsadby,“ upozorňuje Ing. Jakub Esterka, ekolog Arniky. Sdružení se také obává, že se přímo při projednávání návrhu novely v Parlamentu objeví pozměňovací návrhy, které výsledné znění zákona ještě zhorší.

Ani výjimka pro aleje podle Arniky nedává záruku, že norma nebude zneužita. „Vzhledem k neexistující evidenci alejí a nepřesné definici stromořadí může výjimka vést k faktické likvidaci celých stromořadí nebo jejich částí," uvedl pak v tiskové zprávě právník Arniky Lukáš Matějka.

Arnika loni vytvořila koncepci zachování alejí v České republice a zaslala ji úřadům a obcím. Materiál, který vznikal ve spolupráci s dendrology, architekty, ale i právníky a silničáři, navrhuje mimo jiné způsoby, jak zvýšit bezpečnost provozu na silnicích.

Patří mezi ně především prevence nehodovosti u samotných řidičů, obnovení bílých bezpečnostních nátěrů kmenů, případně instalace svodidel či omezení rychlosti a dopravní značení v problematických úsecích. Před úpravou zákona o ochraně přírody a krajiny mizely stromy kolem cest v tisících ročně, ochránci přírody proto organizovali za záchranu krajinného rázu kampaně.

Arnika při zpracování své koncepce vycházela i ze zkušeností sousedního Německa, kde existuje vládní program na ochranu alejí a kde s úspěchem využívají řadu metod pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V České republice podobný plán a především koncepční přístup k silničním stromořadím podle ekologů zatím chybí.

Nyní nevládní organizace připravují připomínky k návrhu novely o silničním provozu, ministerstvu dopravy je mohou zasílat do 8. června.

  advertisment
  Diskuse
  TF
  May 24, 2011 v 16.48
  To je nekonečně únavný kolotoč. Občanská společnost musí vyvinout nekonečné úsilí, aby zabránila alespoň tomu nejhoršímu kácení a poslanci posléze na návrh různých lobyistů vpašují do zákona něco, co ochranu zásadně oslabí. Teď se začíná nové kolo a nový ministr životního prostředí už zřejmě bude s kácením souhlasit.Proto tam přece je dosazen.

  Táňa Fischerová