Vykácení břeclavské aleje odnesl i unikátní brouk

Dušan Radovanovič

Vykácení letité aleje v Lednicko-valtickém areálu má za následek i vyhynutí přísně chráněného brouka. Česká inspekce životního prostředí zahájí správní řízení.

Desítky stromů nechala vykácet Biosférická rezervace Dolní Morava. Odvolávala se na potřebu zajistit bezpečnost travnaté cesty, kterou využívají turisté. Alej však poskytovala teritorium vzácnému brouku páchníku hnědému. Páchník osidluje stromové dutiny, stará alej je tak pro něj ideálním domovem. Nyní o své útočiště na desetiletí přijde. Pouhých devět stromů, jež z aleje zůstaly, pro jeho přežití nedostačuje.

Kromě páchníka žilo v aleji dalších šest zvláště chráněných druhů brouků. „Nejvzácnějšími obyvateli aleje byly dva druhy tesaříků. Ti se na Moravě jinde než v okolí Valtic nevyskytují, vykácením aleje přišli o velmi podstatnou část svého životního prostoru,“ vysvětluje Jan Farkač z České společnosti entomologické.

Česká inspekce životního prostředí si nyní chce na celý případ posvítit. Agentura ochrany přírody a krajiny, jež kácení schvalovala, prý o výskytu vzácných druhů brouků nevěděla. Nikdo se totiž neobtěžoval alej osobně navštívit. Sami entomologové sice bezpečnostní riziko pro chodce nezpochybňují, zároveň však zdůrazňují, že se mělo postupovat mnohem citlivěji.

„Stačilo nechat stát více torz i celých stromů, práce na aleji rozložit na delší dobu. Tak mohla být zajištěna obnova aleje, bezpečí chodců i budoucnost chráněných brouků,“ prohlásil entomolog Tibor Mészáros.

Entomologická společnost přitom upozorňuje, že organismy vázané na staré stromy patří mezi nejohroženější druhy v Evropě a staré aleje a parky jim mnohdy bývají posledním útočištěm.

Další informace:

Biominitoring.cz Více informací o páchníku hnědém

Aktuálně.cz Alej v areálu UNESCO pokáceli. Zabili i vzácné brouky

Dolnimorava.org Obnova Břeclavské aleje v LVA

    advertisment