Silničáři plánují přes změnu zákona opět kácet stromořadí

Dušan Radovanovič

Padnout mají v zimě tisíce stromů. Ekologové i Česká inspekce životního prostředí proti této snaze protestují a upozorňují na velký krajinotvorný i bezpečnostní přínos stromořadí.

Během posledních dvou let vykáceli silničáři kolem silnic velké množství zdravých stromů. Všeobecný odpor vůči tomuto necitlivému chování vedl ke zpřísnění zákonné ochrany stromořadí. Podle sdružení Arnika se ovšem silničáři na kácení připravili ještě předtím, než nový zákon nabyl platnosti.

„Podle původního zákona na ochranu přírody a krajiny platila pro správce silnic výjimka. Nemuseli žádat o povolení ke kácení stromů, stačilo jim zaslat úřadu oznámení. Řada silničních správ toho využila a v době, než začal platit nový zákon, tedy před 1. prosincem 2009, oznámila záměr kácet tisíce zdravých stromů,“ popisuje situaci mluvčí sdružení Arnika Zora Kasiková. Stejnou strategii zvolilo i Ředitelství silnic a dálnic.

Sdružení Arnika se proto obrátilo otevřeným dopisem na vedení krajů a žádá hejtmany, aby plošnému kácení zdravých alejí zabránili. „Aleje jsou typickou součástí české krajiny a vedle přínosu pro životní prostředí mají také velký význam estetický, kulturní a historický. Proto je důležitá jejich záchrana,“ vysvětluje Martin Skalský z Centra pro podporu občanů.

Kácení zřejmě ovlivní i finanční rozpočty silničních správ. Letošní tvrdá zima tak představuje pro stromy naději, neboť silničáři musí investovat především do odklízení sněhu.

Podle ekologů se na stavu alejí nepříznivě projevila reforma státní správy. „Zatímco dřívější okresní správy zaměstnávaly pracovníky, kteří údržbě stromů rozuměli a starali se o ně, dnešní krajské správy na to žádné odborníky nemají. To pak vede k tomu, že stromy nejsou správně ošetřované, případně i k přehmatům při kácení,“ říká Vendula Krčmářová z moravské větve sdružení Arnika.

Například ředitelství silnic zlínského kraje chce letos v zimě vykácet 1700 stromů. Naopak na Vysočině navázali silničáři s ekology konstruktivní spolupráci. „Krajská správa silnic plošné kácení u silnic II. a III. třídy nechystá, k zemi půjdou pouze suché stromy, navíc opět obnovuje bezpečnostní nátěry stromů. Jednotlivá pracoviště silniční správy v kraji navíc letos podala žádost o přidělení prostředků z Operačního programu životní prostředí,“ upozorňuje Jana Vitnerová z jihlavské pobočky Arniky.

Silničáři při likvidaci alejí pravidelně argumentují tím, že jsou stromy pro řidiče nebezpečné. „V loňském roce skončilo čtyři a půl tisíce nehod srážkou se stromem. Zemřelo při nich dvanáct lidí, což je poměrně vysoké číslo," tvrdí mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. Statistiky přitom uvádějí, že jen za minulý rok zahynulo v důsledku nejrůznějších dopravních nehod 827 lidí.

Ekologové také upozorňují, že na vině jsou neukáznění řidiči, nikoli stromy. Aleje se naopak dají pro bezpečnost silničního provozu vhodně využít, například nátěrem kmenů. Stromořadí zlepšují orientaci při špatné viditelnosti, chrání před letním žárem, bočním větrem i zimními závějemi. Navíc mají výrazný psychologický efekt, když opticky zužují silnici a nutí řidiče k bezpečnější jízdě.

Občanské organizace poukazují také na to, že například v Německu naopak nastoupili trend ochrany a výsadby nových alejí.

    Diskuse (0 příspěvků)