Maďarská nacionalistická a neoliberální ústava

Joachim Becker

Mimořádně nacionalisticky laděná preambule maďarské ústavy není jediným problémem. Ústava totiž také zakotvuje zásady neoliberálních hospodářských politik. Navíc se zavedením ústavy radikálně omezuje pole působnosti budoucích parlamentů a vlád.

Minulý pondelok prijal maďarský parlament novú ústavu Maďarskej republiky. Pozornosť vzbudila najmä mimoriadne nacionalisticky ladená preambula najvyššieho zákona. To však nie je jediný problém. Ústava totiž zakotvuje zásady neoliberálnych hospodárskych politík. Navyše sa zavedením ústavy radikálne obmedzuje pole pôsobnosti budúcich parlamentov a vlád.

Zásadné zmeny v daňovom a dôchodkovom systéme bude môcť presadiť iba dvojtretinová väčšina. Zavádzajú sa prísne pravidlá v oblasti verejného dlhu. Ďalej vzniká rozpočtová rada s rozsiahlymi kompetenciami — môže napríklad vetovať parlamentom schválený návrh rozpočtu. A ak sa do marca neschváli rozpočet, bude mať prezident právo rozpustiť parlament.

Takto sa výrazne obmedzujú právomoci zákonodarného orgánu. Ustanovujú sa hlavné zásady tvorby neoliberálnej hospodárskej politiky — politiky, ktorá sa zakladá na presadzovaní technokratických nariadení a ktorá oslabuje parlament.

Vládnuci Fidesz môže predĺžiť dobu trvania svojej moci ďaleko za rámec legislatívneho obdobia, na ktoré bola táto strana zvolená. Členov a členky rozpočtovej rady volí parlament na deväť rokov. Aktuálny prezident, nominant Fideszu Pál Schmitt, bude v úrade do roku 2015.

Napriek tomu, že doterajšie hospodárske politiky Fideszu boli zaodeté do nacionalistického šatu, majú výrazne neoliberálny charakter. Progresívnu daň z príjmu nahradila rovná daň vo výške 16 %. Firemné dane sa znížili (zároveň sa zaviedli mimoriadne dane pre vybrané odvetvia s vysokým podielom zahraničného kapitálu).

Podľa vlády daňové úľavy pre majetných a firmy pomôžu naštartovať ekonomiku. Vláda sľubuje vznik miliónu nových pracovných miest do roku 2020. Trocha vzdialená budúcnosť, kedy si asi na aktuálne sľuby asi len málokto spomenie… .

Súčasnosť sa vyznačuje skôr vysokým verejným dlhom a mimoriadnou súkromnou zadlženosťou domácností. Domáci dopyt je v útlme a vyhliadky na vývoz takisto nie sú ružové, o.i. aj kvôli hlbokej kríze v eurozóne. Štrukturálna nezamestnanosť je vysoká, oficiálna úroveň nezamestnanosti dosahuje 12 percent.

Napriek tomu vláda zamýšľa skrátiť dobu poberania dávok v nezamestnanosti z 270 na 90 dní. Toto opatrenie značne zhorší sociálnu situáciu nezamestnaných a spôsobí, že zamestnanci budú omnoho zraniteľnejší voči tlakom zamestnávateľov.

Výdavky na predčasné a invalidské dôchodky sa tiež majú škrtať. Prepustiť zamestnancov vo verejnom sektore bude omnoho ľahšie než doposiaľ. Fidesz tak voči zamestnancom zavádza opatrenia, ktoré ich majú tvrdo zdisciplinovať.

Vládnuca strana tvorí v rámci Európy nový modelový príklad a treba povedať, že veľmi negatívny. Obnovuje spiatočnícke tradície z medzivojnového Maďarska, na ktoré ústava v pozitívnom zmysle odkazuje. Tieto zmeny však nie sú bez odozvy. Aktuálne sa odohrali veľké demonštrácie proti ústave i proti antisociálnym politikám.

Text vychází v rámci projektu Kritická ekonomie, jehož je Deník Referendum partnerským médiem.

    Diskuse
    SH
    April 29, 2011 v 14.51
    Neoliberalismus a fašismus.
    V globalizujícím se světě, stejně jako u nás, je poměrně velká skupina intelektuálů, kteří popírají existenci jakési neoliberální politické filosofie, ba dokonce i neoliberální teoretická ekonomie. Stále více se k nim přikláním. Oproti nim však jsem o to více přesvědčen, že sice opravdu nejde o neoliberalismus, ale už o neofašismus. Přesněji - čistý fašismus v novém hávu, navíc celosvětový.