Profil čtenáře:
Jiří Kouba

Profese: živnostník
E-mail: jirka@koubovi.cz
Pane Jedličko, u Klárova, kde jsem se pokusil všechny v průvodu spočítat, to bylo i s novináři a fotografy (bylo těžké je odlišit od protestujících) 290 lidí (+-10 lidí). Protože to část lidí začala na Klárově balit, myslím, že pak už protestující pouze ubývali. Na Hradčanské náměstí pak dorazila snad polovina. Po sněmu SDT se i ten zbytek začal rychle vytrácet, včetně mě. :-)

Doufám, že tím neporušuji místní pravidla, ale dovolím si odkázat na vlastní reportáž z akce: http://www.letorost.cz/2011/svetova-revoluce-nezacala/
Podle mě nejde o nic jiného než o více čtenářů a tedy i více peněz. Jedním z typických důkazů je příspěvek někoho z iDNES na Facebooku, jak to zachytil jeden z jejich čtenářů: http://twitpic.com/6i8qts Myslím, že je to všeříkající.
Zrovna čtu, že byla schválená penzijní reforma: bez jakéhokoliv konsensu, veřejné diskuse a doslova se znásilněním solidarity (výhodnost reformy je pouze pro omezené množství vícepříjmových skupin obyvatel). Ani toto není důvodem k POLITICKÉ aktivitě?

Současné politické strany prostě nenabízí žádnou alternativu, pouze se snaží opravovat potápějící se Titanic. Mám obavy, že ani ProAlt nemůže být alternativou... Když si uvědomím, kolik peněz odvádí moje firma na provoz tohoto cirkusu, je mi z toho fyzicky zle.
Proč se bojí stát všechna protestní hnutí politickou stranou? Proč ProAlt téměř s panikou protestuje proti tomu, aby je kdokoliv spojoval s politikou? Je evidentní, že (nejen) v ČR není žádná strana, která by reagovala na to, co se u nás děje: že současný kapitalismus bez přívlastků (nebo s korupčním přívlastkem) je přežitý a řítí se do pekel, že se společnost rozděluje, že obecně roste blbá nálada a slovo politik se stalo synonymem gaunera. Na co se tedy čeká? Až začnou pršet žáby a voda Vltavy se změní v pivo? Co se musí všechno stát? Až první lidé začnou umírat hlady na ulicích, pak dojde ke změnám?

Jsem živnostník a tak moc dobře vím, že musím neustále předvídat, reagovat na dění kolem sebe, abych přežil. Musím sledovat trendy, nálady, abych se mohl být úspěšný. nerozumím proto tomu, že když je EVIDENTNÍ poptávka po POLITICKÉ síle, nic se vlastně neděje. Všude se to vaří, ale nikdo není schopen nebo ochoten přetavit toto bouření do REÁLNÉ politické síly. Proč?
Změna zdola se nabízí: s vaším příkladem souhlasím, první příklady fungujících firem budou opravdu více než porážka ODS. Stejně tak se mi ale vnuká otázka a to i při čtení materiálu, který jste mi již dříve poskytl (a za který velmi děkuji): proč vlastně již nevznikají první reálné pokusy? Proč nevznikají přinejmenším družstva? Podle mě to není o legislativě, už nyní lze najít model samosprávné firmy, která nemusí být v rozporu se současnými zákony.

Sám toto velmi sleduji a tak vím o naivních pokusech o ideální vesnici: skupina nadšenců chystá koupit malou vesnici (jsou tam již jenom chaty Pražáků) a začít fungovat de facto jako komuna: na základě projektu Open Source Ecology (píšu o tom zde: http://goo.gl/nP3u7) a dalších pravidlech (kolaborativní spotřeba, minimalismus atd.). Jsem ale přesvědčený o jejich neúspěchu, protože nemají vymyšlený systém, prostě se jenom chtějí vždy "nějak domluvit".

Tím se opět dostáváme k původnímu mému poznání: levice podle mě neplní svůj účel, protože není schopna oslovit podobně aktivní lidi (průkopníky alternativních řešení) a dát jim "rámec" (informace, praktické rady, atd.) ke zvýšení pravděpodobnosti jejich úspěchu a tedy úspěchu všech nekapitalistů.

Paradoxně pak oslovují lidi jako jsem já, který je ideologicky nezakotvený a stejně hledající, jako jsou oni. Musím proto skončit stejně, jako jsem již dříve začal: lidé, jako jsem já, čekají na sjednocující platformu, aby mohli začít realizovat změnu. Jsem člověk činu a tedy proto vítám vaši práci, kterou zatím považuji za nejprogresivnější a zároveň realizovatelnou, zároveň však nervózně zjišťuji, že tu není žádná platforma, kde mohu o reálném řešení diskutovat a na jejímž základě budu moci hlavně konat.

Dám-li extrémní příklad: rád dám k dispozici vlastní podnikání, pokud budu mít oporu nejenom v myšlenkách, ale v reálné platformě/straně/síle. A vězte, že podobných lidí, ochotných se dobrovolně vzdát své firmy, zase tak málo nebude.