Profil čtenáře:
Vladimír Dupkanič

VD
Profese: bicycle repairman
tady na Kubíčkově blogu je prohlášení k akci - jen v kontextu tohoto prohlášení má smysl o akci diskutovat.

http://mysl-se-zastavila.blog.cz/

enjoy
- zaznamenal jsem na téma jednoty na levici jasný krok ze strany radikálnější, přesto však konstruktivní NAL - vyzvala své členy a sympatizanty, ať vstupují do- a intenzivně spolupracují s ProAltem, minimálně pro tuto chvíli, kdy je třeba udělat něco opravdu velkého během onoho měsíce (+pokračovat až do sladkého konce)
- ohledně toho, co bude po volbách: ČSSD a KSČM stále nesplnily domácí úkol nově definovat vztah k sobě a míru anti/systémovosti samotné KSČM - jakou jinou koalici po volbách, než tuto?! Druhou možností by byl vstup nových hnutí - lidového "holešovského" a intelektuálského "proaltího" (abych přičinil zadost stereotypům)
- za pozornost na téma vlády odborníků a ne/zrušení politických stran stojí článek na Spiegelu http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,822582,00.html , kde rozebírají, jak Montiho oktrojovaná vláda se těší celkem všeobecné oblibě a panují obavy z opětovného nástupu stran po volbách. Ano, součásná podoba fungování zastupitelské demokracie se rozkládá. Tušení, že je v sázce sám ústavní rámec, že ztrácí legitimitu s tím, jak ani nedokáže zajistit legalitu, je správná.
Pokus o založení strany Zelená Levice (velmi kritické ke stávající ekonomické a politické praxi) zde je (viz google), ale nemá potřebnou dynamiku (je to volaké zmëtené:). Osobně souhlasím, že je to právě zde, kde by levice mohla reformulovat radikálněji a přitom méně (prvoplánově) šokujícím způsobem levicová a radikálně levicová témata a uvést je na politickou mapu, než kupř. nově vznikající (a, zdá se, dynamičtější) hnutí NAL - Nová Antikapitalistická Levice.
obávám se, že takovým opatřením by tleskalo i mnoho našich krajanů - při vědomí průměrné úrovně sociální empatie a xenofobie u nás.......je to otázka času, kdy se při dalším záchvěvu krize a plném nástupu neblahých plodů "reforem" lidem přitíží, frustrace půjde ven....a Bobo a Vandas a Paroubek budou připraveni