Profil čtenáře:
Marta Nachtmann Josephsen

Profese:
Módní zaklínadlo PPP původně znamená v zásadě dobře míněný primcip public-private partnership, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru. PPP vychází z myšlenky, že soukromé subjekty jsou schopny lépe provést veřejné služby. Zatímco tady v nízkokorupčním a demokraticky vyspělém Dánsku PPP naráží spíše na podceněné transakční a koordinační náklady, v Praze bylo PPP přepracováno do konceptu pražského politického podnikání. Změna paradigmatu teď začala v některých obvodech, ale je to proces, který nějakou chvíli potrvá.
"V případě státu nic takového neexistuje a proto stát nemůže zbankrotovat, rozumějme vyhlásit bankrot."

Ano i ne. Momentálně je na Řecko vyvíjen obrovský tlak, aby tzv. "provatizovalo". Pod tímto pojmem je myšlen jakýsi nucený odprodej zejména pozemků na pobřeží. To znamená, že by do Řecka jednorázově přišla platba která by obratem byla předána věřitelům, tedy soukromým bankám. V podstatě všechny další finanční toky spojené s užíváním pozemků by pak šly mimo Řecko... Místním "obyčejným" lidem, kteří krizi nijak nezavinili, se tím nijak nepomůže.
Petr Nečas: "Já především považuji za klíčové to, že ta stávka byla skutečně politickým krokem, že nepřinesla vůbec nic pozitivního pro naši zemi, způsobila jenom národohospodářské škody. Musím říci, že z tohoto pohledu já chci především ocenit chování občanů, kteří projevili podstatně větší nadhled, než odborářští bossové."

Dvacet minut Radiožurnálu, 16. června 2011

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/petr-necas-premier--908488
Cesta k demokracii potrvá v Česku ještě dlouho.