Koaliční vláda k událostem 16. června - Dialog ano - konfrontace ne

Marta Nachtmannová

Pod dojmy normalizační masáže vlády a médií autorka převedla celé vládní prohlášení k 17. listopadu 1989 zveřejněné v Rudém právu 21. listopadu 1989 (Propaganda 1989) do podoby, kterou by mohlo mít vládní prohlášení ke stávce (PR 2011).

Vláda se na svém mimořádném zasedání zabývala událostmi, které následovaly po odborářské manifestaci proti vládním reformám. Seznámila se se zprávou o průběhu čtvrtečních demonstrací.

Vláda trvale usiluje o důslednou realizaci reforem, o zlepšování ekonomiky. Od programového prohlášení koaliční vlády v srpnu loňského roku jsme uskutečnili řadu zásadních opatření pro další rozvoj ekonomiky. Byly vypracovány desítky nových zákonů, které tvoří právní základ reforem, jejichž zavedení bylo urychleno o jeden rok. K uskutečňování tohoto programu dostala vláda ČR v minulých týdnech plnou podporu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Provádíme nejhlubší zásahy do fungování ekonomiky v dosavadní historii kapitalismu u nás.

Pro realizaci rozsáhlého programu reforem je rozhodující aktivní podpora všeho lidu včetně odborů. Proto nás tak znepokojují pokusy narušovat pořádek, vyvolávat nedůvěru k činnosti vlády a k rozhodným orgánům. Takový postup jen nahrává odpůrcům reforem a je v rozporu se skutečnými zájmy lidu této země.

Reformy pro nás znamenají i dialog. Vítáme všechny podněty, iniciativy i připomínky, které mohou tento složitý proces vyjasnit a urychlit. Jsme přitom jednoznačně pro politická řešení existujících problémů. Ta se ale nedají hledat v atmosféře emocí, vášní a protivládních vystoupení tak, jak k tomu došlo ve čvrtek v Praze.

Jsme pro čestnou a poctivou politiku. Odmítáme proto provokace. Nechceme jít cestou konfrontace, kterou se nám pokoušejí odbory vnutit. Žádná vláda v právním státě však nemůže trpět porušování ústavy a zákonů své země. Proto koaliční vláda souhlasí s opatřeními, která měla za cíl obnovit pořádek, chránit majetek občanů.

Oceňujeme rozvážný postoj občanů, kteří si i při oprávněné kritice různých nedostatků uvědomují nezbytnost každodenní poctivé práce, základů naší ekonomiky. Nemůžeme však nečinně přihlížet k činnosti těch skupin, které působí v rozporu s českým právním řádem a jsou provázány s opozicí.

Koaliční vláda se obrací k odborářům s výzvou, aby chápali složité procesy ve všech souvislostech, aby nepodléhali iluzím o možnosti reforem bez škrtů. Je zapotřebí rozeznávat, kdo chce mezi odboráři hledat podporu pro své sobecké cíle. Stejně tak se obracíme na zaměstnance v dopravě. Naší ekonomice mohou být prospěšní jen ti, kteří spořádanou prací, nikoli blokádou provozu pomáhají ekonomickému růstu.

Koaliční vláda bude v souladu se svými ústavními povinnostmi energicky chránit zájmy ekonomiky i zákonná práva občanů ČR.

Převodník Propagandy 1989 na PR 2011

vlády ČSSR, ČSR a SSR = koaliční vláda

federální vláda = koaliční vláda

události 17. listopadu = události 16. června

plenární schůzi = zasedání

studentský = odborářský

k výročí 17. listopadu 1939 = proti vládním reformám

pátečních a následujících = čtvrtečních

společenská přestavba a demokratizace = reformy

sociální a ekonomická úroveň života občanů = ekonomika

listopad = srpen

ekonomika a životní úroveň = ekonomika

přestavba a hospodářská reforma = reformy

minulý týden = v minulých týdnech

Federální shromáždění ČSSR = Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

společenský život = fungování ekonomiky

socialismus = kapitalismus

přestavba a demokratizace společnosti = reformy

mládež = odbory

socialistické zřízení = rozhodné orgány

přestavba = reformy

protisocialistický = protivládní

v posledních dnech = ve čtvrtek

určité protisocialistické živly = odbory

majetek a životy = majetek

dělníci, družstevní rolníci a inteligence = občané

sociální jistoty a životní úroveň = ekonomika

čs. = český

podněcovaný ze zahraničí = provázaný s opozicí

studující mládež = odboráři

jednoduchá řešení složitých otázek = reformy bez škrtů

mládež = odboráři

naše umělecká fronta = zaměstnanci v dopravě

lid této země = naše ekonomika

tvořivé činy = spořádaná práce

destruktivní činy = blokáda provozu

společenský vývoj = ekonomický růst

socialistická společnost = ekonomika

ČSSR = ČR

Z článku Dialog ano - konfrontace ne

Zdroj: Digitalizovaný archiv časopisů, Ústav pro českou literaturu AV

ČR, v. v. i.

  Diskuse
  June 18, 2011 v 17.19
  Realita 2011
  Petr Nečas: "Já především považuji za klíčové to, že ta stávka byla skutečně politickým krokem, že nepřinesla vůbec nic pozitivního pro naši zemi, způsobila jenom národohospodářské škody. Musím říci, že z tohoto pohledu já chci především ocenit chování občanů, kteří projevili podstatně větší nadhled, než odborářští bossové."

  Dvacet minut Radiožurnálu, 16. června 2011

  http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/petr-necas-premier--908488