Ze vzkazů adresovaných K9 - Chceme klid a pořádek

Marta Nachtmannová

Názory z regionů, tedy rezoluce různých kolektivů a krajských orgánů, adresované v listopadu 1989 vedení KSČ. Shoda se spontánními názory některých občanů a médií je pozoruhodná. Autorka převedla text do současného jazyka.

Ke své těžké a náročné podnikatelské práci potřebujeme klid a pořádek, který si nenecháme nikým narušovat. Jinak jsme připraveni také vyjít do ulic.

Odmítáme pouliční demonstrace, jejichž cílem je rušení veřejného pořádku a destabilizace ekonomiky. Vyzýváme odboráře i poctivé občany, aby plněním svých povinností prokázali svůj vztah k naší ekonomice. Představitele vrcholných orgánů žádáme, aby urychleně řešili nahromaděné problémy.

Vyslovujeme plnou podporu opatřením k udržení klidu a pořádku. Je nezbytné využít všech zákonných sil a prostředků k zamezování vystupování těch skupin, které usilují o likvidaci ekonomiky v naší zemi.

Sledujeme co se říká v televizi a píše v novinách s cílem zaujmout stanovisko k současnému politickému vývoji.

Odsuzujeme ovlivňování části naší veřejnosti takovými stanovisky, jaká byla zaujata redakcemi levicových portálů v posledních dnech.

Odmítáme demagogický nátlak různých politických samozvanců a nelegálních skupin, které se neštítí využít těch nejhanebnějších prostředků a provokací k tomu, aby zastavily cestu ekonomického růstu i za cenu konfrontace se státní mocí.

Jsme přesvědčeni, že drtivá většina občanů naší země chápe, že jedině kvalitní a poctivá práce zajistí ekonomický růst. V zájmu této poctivé práce potřebujeme klid, pořádek a reformy.

Jsme připraveni pracovat jako doposud. A pracovat i nadále. Jsme si vědomi, že ke své práci potřebujeme především klid, pořádek a příznivé politické klima.

Proto odsuzujeme veškeré pokusy o politický rozvrat naší ekonomiky. Rozhodná opatření nejvyšších orgánů pod vedením ODS a TOP09 mají naši plnou podporu.

Pobuřuje nás dezinformace o údajných blokádách MHD a o zneužívání odborářů. Reformy jsou procesem jednoduchým a přímočarým. Není spojen s hledáním, provázen diskusí, tříbením názorů a stanovisek. Jsme pro dialog, ale ne pro otevřenou konfrontaci. Zodpovědní jednotlivci budou nadále rozvíjet atmosféru pro konstruktivní práci a uvádět do života nezbytné reformy. V tom spatřujeme náš podíl na dialogu.

Celý náš kolektiv rozhodně odsuzuje provokace, jejichž cílem není ekonomický růst, vyrovnaný rozpočet a nezbytné škrty, ale vynucení diskuse o reformách. Jediná správná cesta je pracovat, využívat pracovní doby ke studiu a práci.

Převodník Propagandy 1989 do PR 2011

rezoluce = vzkaz

vedení strany = K9

hornický = podnikatelský

společnost = ekonomika

studenti, všichni mladí lidé = odboráři

ke společnosti a k naší socialistické vlasti = k naší ekonomice

kázeň = klid

socialismus v naší vlasti = ekonomika v naší zemi

rozvíjíme organizátorskou a ideologickou práci, využijeme všech konferencí strany, ROH i pracovních porad, organizujeme besedy a aktivy na pracovištích = sledujeme co se říká v televizi a píše v novinách

Mladá fronta a Svobodné slovo = levicové portály

20. listopadu 1989 = v posledních dnech

socialistický rozvoj naší společnosti = ekonomický růst

náš kraj = naše země

rozvoj naší společnosti = ekonomický růst

život v míru = reformy

úspěšně plnit úkoly hospodářského plánu letošního roku tak, jak se to stalo tradicí v minulých letech = pracovat jako doposud

vytvořit předpoklad pro splnění úkolů osmé pětiletky = pracovat i nadále

socialistická společnost = ekonomika

centrální orgány = nejvyšší orgány

pod vedením KSČ = pod vedením ODS a TOP09

úmrtí vysokoškoláků = blokády MHD

studenti a umělci = odboráři

proces přestavby a demokratizace není = reformy jsou

je = není

orgány a organizace Národní fronty v našem kraji = zodpovědní jednotlivci

náměty obsažené v dokumentech ÚV KSČ a ÚV NF ČSSR k aktivizaci Národní fronty = nezbytné reformy

zlepšení života lidí, demokratizace společnosti a zdokonalení socialismu = ekonomický růst, vyrovnaný rozpočet a nezbytné škrty

společenský chaos = vynucení diskuse o reformách

Z článku Chceme klid a pořádek

Zdroj: Digitalizovaný archiv časopisů, Ústav pro českou literaturu AV

ČR, v. v. i.

    Diskuse
    June 21, 2011 v 5.48
    Stará dobrá hesla
    Když jsem zahlédl na Václavském náměstí http://vodypitel.is-a-geek.org/galerie/UmbrellaMarch2011-06-20/dscf8232.jpg heslo „Tvrdý zákon republiky na reakční rozvratníky‟, myslel jsem v první chvíli, že jde o Nečasovu kampaň za omezení práva na stávku.