Profil čtenáře:
David Unger

DU
Profese: null

Podobný "čecháčkovský podvůdek" se stal i po 2. světové válce, kdy byl založen státní podnik TESLA. Nejprve se samozřejmě odkazovalo na osobnost jihoslovanského fyzika Nikoly Tesly, ale po roztržce sovětského bloku s Jugoslávií se najednou objevilo vysvětlení, že se vlastně jedná o zkratku sousloví TEchnika SLAboproudá.

Již při vzniku Československa byly závazky vůči Slovákům v Pittsburské dohodě i Martinské deklaraci ohledně autonomie, vlastního soudnictví ad. ze strany české části státu nedodrženy, k autonomii pro Slováky Čechy vedla až Mnichovská dohoda, aby po válce byla opět omezena, následně demontována a to vše se opakovalo ještě jednou po roce 1968.

Podobné porušení slibů bylo i vůči československým Němcům dávno před vznikem nacismu, kdy Beneš na mírových jednáních sliboval pro novou ČSR švýcarský model samosprávy. Dále tvrdil spojencům v nótě z 20. května 1919, že němčina se stane druhou “zemskou řečí” a že práva menšin budou zaručena podle “švýcarského vzoru”. Taktéž, že ve veřejných úřadech “si budou ze zásady oba jazyky rovny”.

Nedodrženými závazky ze strany české reprezentace Československo začalo i skončilo. Připomeňme nedodržení usnesení Federálního shromáždění z konce federace o tom, že ani jeden z nastupujících států nepřevezme státní symboly federace. Za pár týdnů byla schválena československá vlajka jako česká.

Nesplněný závazek vůči Euru je tedy pokračováním v české tradicí nedodržování slibů a závazků při řízení vlastního státu - jeho nesplnění s mnohými "ale" a "protože" jak vůči vlastním občanům, tak i vůči partnerům v Evropské unii.

Žádné překvapení.

Možností je využít nástupu Husákových vnoučat do produktivního věku, horizont cca 10 let. A také odcházení silných poválečných ročníků, které kompletně vyrostli a dospěli za minulého režimu. I tak to bude obtížné, ale naděje v tomto zůstává.

je i po 34 letech svobody tak izolovaná a izolacionistická vůči té evropské, že je něco takového bezprecedentního vůbec možné. Zástupci proevropského křesťansko-demokratického proudu (EPP) jsou společně s euroskeptiky typu Meloniové, Farage a Kaczyńského na jedné kandidátce. Tomu všemu lídruje Alexandr Vondra, který bude radit Evropské komisi, jak se má dělat ta správná společná evropská politika rozparcelovaných a izolovaných politických národů verze 1945.

máme nejsvobodnější a nejbenevolentnější jednací řád v Evropě a výstavba strategické dopravní infrastruktury trvá u nás nejdéle (začal se stavět úsek D1, který měl být hotov před 20 lety apod., předběhli nás i Poláci, kteří byli hodně pozadu s výstavbou dálnic), tak bych překročení formálního procedurálního právního rámce toleroval a podíval bych se na hledisko přirozeného práva.