0/350 000 Kč ♥ Daruji
Vycházíme jen díky darům lidí jako jste Vy. Bez Vaší podpory nedokážeme noviny udržet.

Profil čtenáře:
Dalibor Mašek

Profese:
E-mail: mail@dalibormasek.cz

a ano, ano a ano.

Otázkou ale je, zdali na straně nebohatých není také příliš mnoho těch, kteří snad z obavy, aby neschudli ještě víc (protože jsou tak tak nad hladinou), svojí opatrností de facto nepomáhají tento patologický stav udržovat.

že zdejší filozofující političtí komentátoři nemají k tomuto příspěvku co říct.

Já tedy s panem Hančlem naprosto souhlasím, třebaže nejsem zcela přesvědčen, zda by navrhovaný způsob přístupu k věci eurooptimistů se současným stavem EU nějak pohnul, tedy pomohl.

Ale pravda, dosavadní „zanďour“ v žádném případě nic neřeší, navíc ano, činí z kritiků EU srozumitelnější stranu sporu.

třebaže nebyl úplně (a pouze a jenom úzce) k (této) věci.

Nechtěl jsem rozpoutávat tak vášnivou debatu, nicméně když už se tak stalo, domnívám se, že by věci rozhodně prospělo, kdyby z úst/per/klávesnic přítomných sečtělých přispěvatelů zaznělo,
co je rasizmus a rasistické jednání a co je také diskriminace a jak vypadá chování toho, jenž diskriminuje. S dosavadních projevů současné společnosti se nezdá, že by tyto termíny lidé vnímali a používali obdobně.

Jinak každý pak hovoří drobet o něčem jiném a argumenty se míjejí účinkem. Teprve po sjednocení pojmosloví má skutečný smysl duchapřítomná a erudovaná výměna názorů.
a Vy jste povolán posuzovat kvalifikovanost nového ombudsmana?

Znám pana Křečka osobně a minimálně svojí osobnostní integritou a relativně zdravým rozumem (porovnávaje úrovní celé politické reprezentace) je na svém novém postu určitě správně.

Ostatně – prezident jej navrhl a Sněmovna jej regulérně zvolila. Chtěli jsme demokracii a dodržování práva, ne...?
Vždyť kdo udělal tolik chyb, jako já...