Profil čtenáře:
Ivan Sommer

IS
Profese:
Levice byla symbolem postavení chudých, zatímco pravice bohatých. Proslovy o vymizení levice vedou tedy k závěru, že v České republice nejsou chudí. To je ovšem nesmysl. Projevují se zákruty lidského uvažování, nazýváné groupthing nebo chaotické myšlení. Znám to z okolí, Chudák získal v restituci pár se tisíc a obratem si vyjel na zájezd na ostrov Mauricius a postavil a na zahradě má baźén. Už se cítí pánem, i když ti skuteční pánové ho mají za chudáka.
To nejjednodušší tvrzení bývá pravdivé. Obrátil jsem se na některé poslance ČSSD a KSĆ ve velmi kritické věci. Setkal jsem se s nezájmem. Pak se nelze divit, že se setali s nezájmem občanů.
Jsem členem redakce malého náboženského zpravodaje a znám zmíněné zásady dobře. Problém je asi v úrovni vzdělanosti Pelikána a ostatních zaměstnanců ministerstva. . Dostal se ke mně dopis z Ministerstva spravedlnosti . Mail byl elektronicky podepsán , pak vytištěn na papír a poslán doporučeným dopisem Českou poštou. Zařizovala to referentka bez nějakého titulu, což je v našich končinách titulománie neobvyklé. . Pravděpodobně má jen základní vzdělání. s platem desítek tisíc. Budou brzo volby, doufejme, že Pelikán už ministrem nebude.
Těžba uranu v Jáchymově se stala symbolem nemilosrdné represe politicky nepohodlných lidí a také podlézavosti Sovětskému svazu, kam se uranová ruda dodávala. Politická zvůle je nezpochybnitelná. Ovšem dodávky do Sovětského svazu byly nezbytností. Co by si Českoslosvenskou s rudou počlo. K jejímu zpracování a následeně úpravě uranu je zapotřebí obrovského množství energie. Není problém uran vytěžit, ale následně zpracovat. Uran se těžil také ve východních Čechách v ložiscích spolu s uhlím zpúsobem jako obvyklé dolování. Dokonce tam pracovali sudetští Němci, kteří vehementně protestovali, když se těžba uranu omezila a přešlo se na uhlí. Tím podstatně klesly jejich výdělky. Po roce 1968 se vystěhovali do tehdejší NSR. Vlastně zapracoval také politika. .
Naproti evangelickému kostelu s hlavní namířenou na Ústavní soud byl umístěn růžový tank z Prahy. Svého času ho na růžovo přebarvili dokonce poslanci. Jde o svérázný symbol. Cizinci nechápou smysl růžové barvy, proč by mělo být zesměšňováno na 140 000 padlých rudoarmějců při osvobozování Československa.

Dalším symbolem, je i sám Ústavní soud, jehož rozhodnutí "moudrých" by mělo být jedině správné a neomylné. Bohužel i Ústavní soud se zmýlil a vydal protiprávní rozhodnutí. V tomto případě se o tom mlčí. Ostatně neomylný je pouze Papež a práví dávné úsloví "mýliti se je lidské".

Pro pana Poláčka . V souvislosti s Minichovskou dohodou se vláda Velké Británie vyjádřila, že se zásadně neomlouvá,
protože v minulosti uzavřela velké množství nerovnoprávných smluv, takže by se musela omlouvat téměř nepřetržitě. Neznamená to zapomínat na historické události a jejich dopad, popřípad vývoj poznání. Co bylo kdysi sláva se může stát prohrou.