Profil čtenáře:
František Kalenda

Profese:
E-mail: frantisek.kalenda@gmail.com
Dovolím si komentář pana kolegy Poláčka se vší úctou označit za dobře míněnou provokaci. Několik jednoduchých bodů, proč nemá pravdu:

Zaprvé zpochybňuji premisu komentáře - nelze tvrdit, že levice NEUSPĚLA, to je i jeden z bodů mého článku. Levice dosáhla v součtu historicky nejlepšího výsledku, posílili jak socialisté, tak především Levý blok a komunisté zůstali na svém.

Což poněkud zpochybňuje ono tvrzení, že austerity funguje. Pokud funguje, proč má odpor více než 60% voličů? PS je sice středová a umírněná, ale kandidovala s programem proti austerity. Podílela se také výrazně na velkých protestech proti tomuto kroku. Jinak ohledně čísel je sice portugalská nezaměstnanost nižší než předtím a výrazně nižší než řecká nebo španělská - přispěl k tomu ovšem právě zmiňovaný masivní exodus mladých do zahraničí. Doporučuji navštívit rozsáhlé oblasti severního Portugalska, které jsou úplně vylidněné. Stejně jako za dob diktatury zůstaly doma jen ženy a děti.

Jinak nelze než souhlasit se zmíněným Socratesovy korupční aféry (do textu už se mi to tématicky nevešlo) a také s příliš radikálními požadavky obou menších levicových stran, které jsou pro PS nepřijatelné. To už jsem zmínil. PS se ovšem nijak výrazně nesnažila o to dospět s ostatními stranami ani v tomto bodu k nějakému kompromisu. A nebyla schopná je buď politicky integrovat nebo dokonale vymazat, jako to dokázala Demokratická strana v Itálii.
Děkuji panu Poláčkovi za skvělé shrnutí, sám bych to lépe nenapsal.

A souhlasím s tím, že vzhledem k nezávislosti vyšetřovacích orgánů a potažmo justice je to vlastně pozitivní zpráva, určitě v dlouhodobém hledisku. Brazilské orgány už prokázaly několikrát, že jsou ochotny říznout hodně hluboko - viz Mensalao a právě momentálně probíhající superoperace Lava Jato. Problém u Luly je podle mě hodně právě v symbolické rovině a oné momentální krizi, v níž se latinskoameričtí levicoví vůdci nachází.

A panu Tejklovi bych doporučil, aby si článek přečetl ještě jednou a nepodsouval mi tvrzení, jež se v textu nedají nalézt. Třeba pak nebude mít pocit, že jsem se zbláznil.
Pro zajímavost - možná si všimnete, že jedním ze signatářů dopisu byl také český europoslanec Pavel Telička z ANO (frakce ALDE). Celý dopis ovšem vznikl skutečně napříč politickým spektrem - podepsali ho poslanci hned z 6 frakcí od levice (GUE/NGL) po pravý střed (EPP).
Teprve dnes jsem si přečetl tento skvost, nazývající Nikaragujský průplav "úžasným projektem". Shodou okolností proti němu nedávno znovu protestovalo 15 tisíc lidí (http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33125526) - například proto, že se jedná o katastrofální a šílené zvěrstvo na životním prostředí i místních indigenních komunitách, jenž mimo jiné přispěje k likvidaci klíčového vodního zdroje. Pro zajímavost se jednalo už o 47. (!) demonstrace proti "úžasnému projektu".
Nejtěsnějším výsledkem od pádu diktatury nakonec zvítězila současná prezidentka Dilma Rousseffová. Ve volbách se ukázalo rozdělení mezi bohatým jihem a středem země a chudým severovýchodem, kde současná hlava státu získala více než 70%.