Světový ekonomický pořádek podle Číny

Jiří Paroubek

Čína je stále skloňovanějím globálním ekonomickým hegemonem. Poslední čínské investice směřují do oblasti Latinské Ameriky. Čínský kapitál tak může leckde zvyšovat životní úroveň.

Číňané se připravují na budoucí roli nejsilnější světové ekonomické velmoci. Za desítky let neuvěřitelně intenzivního hospodářského rozvoje a dobré fiskální politiky se Číně podařilo akumulovat obrovské finanční prostředky.

Ty jsou Číňané připraveni v nevídaných objemech investovat do rozvojových projektů po celém světě. Často jde o investice, které mají Číně zajistit suroviny a přístup k nim. A mezi ně patří i investice do produktovodů, které mají Číně zajistit plyn a ropu z nových ruských nalezišť na Sibiři a jejich přivedení až do Číny.

Číňané poskytnou Brazílii, tedy vedle Ruska další zemi volného sdružení BRICS, úvěry v objemu 100 miliard dolarů, a to mimo jiné na vybudování infrastruktury potřebné k zajištění kvalitního průběhu olympijských her, které se v Brazílii budou konat v roce 2016.

Z poskytnutých čínských prostředků má být zafinancována také výstavba transamazonské železnice vedoucí z atlantského pobřeží Brazílie na tichomořské pobřeží Peru.

Je to úžasná myšlenka a dlouholetý sen osvícených latinskoamerických lídrů. Vzpomínám si, jak mi před devíti lety na mé státní návštěvě v Brazílii o takovém záměru vybudovat takovou dálnici, plynovody a ropovody vedoucí z Venezuely na jih kontinentu říkal tehdejší úspěšný brazilský prezident Lula da Silva. Zdá se, že jeden z těch smělých záměrů se s čínskými penězi podaří naplnit.

Čína se chystá investovat svoje obří nakumulované finanční prostředky do Latinské Ameriky. Repro z vysílání ČT

Kdo z toho co má?

Číně to přiblíží suroviny a polotovary z celé Latinské Ameriky, a naopak pro celou oblast Amazonie, která zahrnuje velkou část kontinentu, to znamená urychlení jejího rozvoje, a vlastně to znamená urychlení hospodářského růstu celé Jižní Ameriky. A s růstem ekonomiky jde ruku v ruce také růst životní úrovně obyvatel. A o tu jde levicovým latinskoamerickým vůdcům především.

Jiným úžasným projektem realizovaným dokonce čínskou, kapitálově mocnou, soukromou firmou je výstavba průplavu spojujícího v Nikaragui Atlantický oceán s oceánem Tichým. Průplav, s jehož dokončením se počítá již za pět let, napomůže urychlení rozvoje Nikaragui, jedné z nejchudších zemí světa, ale rovněž povzbudí světový obchod.

Efektivním nástrojem k distribuci čínských peněz na rozvojové projekty v Asii je právě vznikající Asijská infrastrukturní a investiční banka (AIIB), která je ovšem budována jako instituce multilaterální. Již dnes má tato banka sedmapadesát členů, a to včetně Velké Británie, Německa a Švédska. Tato banka bude mít na počátku své existence kapitál 100 miliard dolarů.

To je slušná výzva pro Asijskou rozvojovou banku, což je již 50 let stará Tokiem vedená regionální peněžní instituce s kapitálem 150 miliard dolarů. Čína bude mít v AIIB největší kapitálový vklad, pravděpodobně půjde o 25% podíl. Druhý největší vklad bude mít Indie, a další velké vklady bude mít v bance Rusko, Německo, Austrálie a Indonésie. V AIIB nebude mít Čína právo veta.

Jedním z nejvýznamnějších nástrojů zemí BRICS, jak ve světě uplatňovat svůj vliv, je vytvoření vlastní banky, tedy finanční instituce, která může v rozvojovém světě financovat ohromné počty projektů, jež přispějí k nezanedbatelnému rozvoji a k růstu kvality života v řadě zemí světa. Tato banka bude pochopitelně významnou konkurencí MMF a Světové banky.

Nemá smysl tvrdit, že se díky tomu vliv Západu na rozvojový svět dříve či později výrazně nesníží. Aby banka BRICS mohla vzniknout, upisují jednotlivé země BRICS formou garancí (po deseti miliardách amerických dolarů každá, souhrnně tedy 50 miliard amerických dolarů). Na počátku „napumpuje“ každá země po dvou miliardách dolarů. Tato banka bude mít ohromné finanční rezervy (Čína poskytla 41 miliard dolarů, Rusko, Indie a Brazílie po 18 miliardách dolarů a Jižní Afrika 5 miliard dolarů).

Země BRICS se na tvorbě světového HDP v současnosti podílejí 28,5 %, zatímco USA 19,2 % a Velká Británie společně s Francií, Německem a Itálií 13, 3 %. A je třeba dodat, že podíl zemí BRICS na světovém hospodářství se bude dále zvyšovat, a podíl zemí Západu (včetně USA) naopak snižovat.

Čína nikdy ve své historii nedělala agresivní zahraniční politiku. Vždy se snažila držet ve svých hranicích. Zdá se, že v této mírumilovné politice bez vojenských intervencí chce pokračovat i v roli nejsilnější ekonomické mocnosti světa.

Vedení Číny obřími investicemi do prospěšných, především infrastrukturních projektů může změnit svět a osudy širokých vrstev obyvatel Asie, Afriky a Latinské Ameriky k lepšímu. K tomuto přístupu nelze nemít sympatie. Už jen proto, že není doprovázen politickými podmínkami.

  Diskuse
  IH
  May 30, 2015 v 23.27
  Země, kde zítra...
  Považuji se za člověka, který dokáže ocenit pozitivní věci, včetně těch, které přicházejí z Číny. Nejen když sedím v některé čínské restauraci, uvědomuji si, že na čínskou praktičnost je třeba nahlížet převážně kladně. Nepopírám, že Číňané umí hry s nenulovým součtem výtečně a roste tak jejich "soft power". Po zásluze se Čína vrací na dávné své místo mezi civilizacemi.
  Neuměl bych však psát takhle pozitivní články jako je Jiřího Paroubka, a to o jakékoliv zemi, včetně mé vlastní, natož o Říši středu, s jejím politickým i sociálně-ekonomickým systémem, upřednostňující pokrytectví před pravdou.
  Od Jiřího Paroubka se však liším hlavně v jedné věci. Dobro se nejmenuje investice. Nejsou zkrátka dobré roky s většími investicemi a špatné ty s menšími, ani není blaho žít v zemi, které se právě těší jejich přílivu.
  Demokratizační, sociální a třeba ekologické
  směřování je zásadnější, kvalita života, kladné pocity spjaté s domovem, důvěra, spravedlnost, svoboda nezaložená jen na penězích, podíl lidí na veřejném dění, "nehrbení se" a další hodnoty bychom měli mít za pravý cíl, či vizi. Růst ekonomiky a cizích investic může přispět, ale civilizace, která v nich vidí "alfu a omegu", nabírá možná "kosmickou rychlost", ale s tou se opouští naše Země!
  PK
  May 31, 2015 v 9.36
  Jenom připomínám
  že v Čínské Lidové Republice se nesmí ani vyslovit datum 4.6.1989. A běda tomu, kdo by si na výročí toho data na sebe vzal něco smutečního.

  Matky brutálně zmasakrovaných studentů nesmějí, a ani nemají kde projevovat svůj smutek. Nemají samozřejmě žádný hrob, kam by mohly chodit, natož se jménem jejich syna a datem smrti.

  Není nad stabilizovanou a stabilní společnost.
  IH
  May 31, 2015 v 17.13
  Nechvalme ani Čínu před večerem
  Nějaký cynik by mohl říci: Ano, pane Kolaříku, není to hezké, ale málo významné proti faktu, že více než miliardová země nepatří k nemálu nešťastných a tragicky rozpolcených částí světa. Ale ony se naše výtky netýkají jen existence nejpolitičtějších tabu, ale celého přístupu Číňanů k vlastní zemi. Málokdo má o tomto pochyby, ale místo aby o tom zkusil zavést řeč s Číňany v ČR, pokrčí rameny. Není žádná zvláštní jistota, že se za tímto čínským sebeomezováním nevyváří potenciál pro budoucí aroganci a agresivitu.
  PK
  June 1, 2015 v 8.14
  Čína, se kterou je třeba spolupracovat
  a všemožně ji podporovat, se jmenuje Čínská Republika, a sídlí na ostrově Tchaj-Wan.

  Tato Čína mimochodem usvědčuje ze lži všechny, kteří účelově tvrdí, že to je "jiná kultura", které je "demokracie cizí", což bychom měli "respektovat".
  June 20, 2015 v 5.25
  "Úžasný projekt"
  Teprve dnes jsem si přečetl tento skvost, nazývající Nikaragujský průplav "úžasným projektem". Shodou okolností proti němu nedávno znovu protestovalo 15 tisíc lidí (http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33125526) - například proto, že se jedná o katastrofální a šílené zvěrstvo na životním prostředí i místních indigenních komunitách, jenž mimo jiné přispěje k likvidaci klíčového vodního zdroje. Pro zajímavost se jednalo už o 47. (!) demonstrace proti "úžasnému projektu".