reklama

Profil čtenáře:
Pavel Krajtl

PK
Profese: Elektrikář
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Hlava druhá
Lidská práva a základní svobody
Oddíl druhý
Politická práva
Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.
Ten stůl u kterého bychom měli debatovat by měl být veřejný, co nejvíc veřejný. Ale všechny debatní stoly na něž hledí veřejnost jsou už obsazeny jinými "diskutéry". Do éteru který už jen ze zvyku rutinně sledují milióny je intelektuálům s "hříšnými" myšlenkami vstup přísně zapovězen. Překřičet - to je totalita dnešní doby. Doby kde manipulace celými davy je tak snadná, když máte přístup k smyslovým čidlům - skutečně to funguje. Někdy je těžké přemluvit jednoho člověka k něčemu co se mu nezdá... Mnohem snadnější je přesvědčit dav. Řeknete naprostou pitomost, které by neuvěřilo ani malé dítě. Pokud podmíníte výsledek námahou a odříkáním, lidé tomu uvěří. "V hmoždíři smíchej sušené chameleonní ocásky s kořenem mandragory za úplňku pod šibenicí vyrytým, zakápnni čerstvou krví netopýra..." ....Když už je s tím taková práce, musí ten výsledek za něco stát ne? Řekne si "každý rozumný člověk". Iracionalita vládne tomuto světu, světu prošpikovanému blbostí jak jehněčí pečeně. Tak se nedivte, že kalouskovým receptům na zodpovědnou budoucnost věří většina diváků seriálů a telenovel.

znovu připomínám: cituji z titulků filmu Rise Of Evil (Nástup zla):

"...SA je zničená, hladová, toužící po boji s kýmkoli.Můžu o tom psát ? Ne, protože Hitler neprodává noviny.Víš co ano ? Drby! Podívej se na dnešní titulní stranu. Bavorská farmářská dívka má náboženské vize. Vydali jsme toho deset vydání za poslední čtyři dny.
-Dává lidem naději.
-To dělá i Hitler ! Lidé nechtějí skutečné zprávy. Jsou deprimující. Nechtějí slyšet o ničem s čím by snad mohli něco dělat.
Jako bychom zhloupli, oslepli...."
Tak popis různých -izmů bychom měli, ale kam se z těch pojmů vytratil rozum? Cožpak lze na všechno naroubovat nějaká univerzální pravidla? Není nakonec jednodužší dělat věci pokaždé s rozvahou, namísto striktního dodržování předem daných pravidel nějakého -izmu s tím, že dříve nebo později narazíme na předem neodhadnutelnou situaci a zaručeně se najde mluvka který nás v souladu s pravidly spolehlivě dovede do pekel? Je vůbec ještě společnost schopna normálního uvažování v době, kdy se na nás valí odevšad Jochové, šlechticové, nadpřirozeno, tajemno, mystika... a vrcholem intelektuálního počinu je neustálé opakování pravidel posvátných -izmů v monotematickém rytmu modlitebního mlýnku?


cituji z titulků filmu Rise Of Evil (Nástup zla):

"...SA je zničená, hladová, toužící po boji s kýmkoli.Můžu o tom psát ? Ne, protože Hitler neprodává noviny.Víš co ano ? Drby! Podívej se na dnešní titulní stranu. Bavorská farmářská dívka má náboženské vize. Vydali jsme toho deset vydání za poslední čtyři dny.
-Dává lidem naději.
-To dělá i Hitler ! Lidé nechtějí skutečné zprávy. Jsou deprimující. Nechtějí slyšet o ničem s čím by snad mohli něco dělat.
Jako bychom zhloupli, oslepli...."

...Jakoby mi to něco připomínalo...Tohle je jako říkat majiteli chovu aby svým kozám domluvil aby nežrali sousedovi zelí... Vždyť ten Schwarzenberg-Bilderberg je všech zahradnických kozlů futrál!
Ldo se vyzná v rentgenových snímcích, resp. principu rentgenování, tomu je jasné na první pohled že jde o fotokláž, protože není možné aby fajfka stínila rentgenový paprsek a z prstu který fajfku ji drží pak paprsky zase vycházely. (čím světlejší obraz, tim větší rentgenový stín)