Kavalírová: Penc je rozvraceč a není sám

ČTK, Hana Holcnerová

Předsedkyně rady Ústavu pro studium totalitních režimů Naděžda Kavalírová na jednání rady hovořila o Stanislavu Pencovi slovníkem padesátých let. Penc pustil její vystoupení senátorům, ti žádají vysvětlení.

Senátní výbor pro lidská práva se v úterý rozhodl požádat Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) o vysvětlení, proč dosud nezveřejnil Evidenci zájmových osob, kterou si před rokem 1989 vedla komunistická Státní bezpečnost (StB).

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Senátoři chtějí také objasnit vystoupení předsedkyně rady ÚSTR Naděždy Kavalírové, jejíž výroky na jednání rady místopředseda výboru Marcel Chládek (ČSSD) přirovnal ke komunistickému slovníku z 50. let minulého století.

Jednání senátního výboru se zúčastnil i Stanislav Penc, který Evidenci zájmových osob zveřejnil na webových stránkách www.svazky.cz. Pencovi hrozila za zveřejnění seznamu až desetimilionová pokuta.

Přestupkové řízení proti aktivistovi zastavil po roce a půl Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ten dospěl k závěru, že zveřejnění archivních informací není přestupkem, neboť lze konstatovat, že takové informace slouží k poznání vlastní minulosti nebo k lepší orientaci v ní.

Penc členům výboru pustil záznam vyjádření předsedkyně rady Naděždy Kavalírové z jednání rady, podle níž Penc nemá zájem na fungování ústavu a archivu podle zákona. Kavalírová, která je také předsedkyní Konfederace politických vězňů, ho na záznamu označuje za rozvraceče a manipulátora.

Kavalírová si klade otázku, z čeho Penc žije, prý jistě né z těch koz. Podobné názory údajně nemá sám, skrývají se za ním další. Kavalírová v této souvislosti zmínila místopředsedu Senátu Petra Pitharta.

Stanislav Penc dlouhodobě apeluje na ÚSTR, aby Evidenci zájmových osob coby archiválii zveřejnil jím spravovaný Archiv bezpečnostních složek. Z obsáhlé evidenční databáze ke škodě věci nelze rozpoznat, z jakého důvodu byl člověk do evidence zařazen.

Jsou v ní totiž pohromadě spolupracovníci StB i objekty jejich sledování. Evidence je přepisem 850 000 papírových evidenčních karet StB. Databáze byla dle zákona zaregistrována pod číslem 235 jako archiválie, která je součástí Národního archivního dědictví.

    Diskuse