Aktivista, který zveřejnil evidenci StB, nebude potrestán

ČTK, Jana Ridvanova

Po roce a půl vyhrál Stanislav Penc spor, ve kterém mu hrozila až desetimilionová pokuta. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů slouží zveřejnění databáze StB k poznání vlastní minulosti a k lepší orientaci v ní, a proto se nejedná o zásah do soukromí.

Po roce a půl vyhrál Stanislav Penc spor, ve kterém mu ve správním řízení hrozila až desetimilionová pokuta. Přestupkové řízení proti aktivistovi zastavil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Přestupku se měl Penc dopustit zveřejněním osobních údajů zhruba 770 000 osob, které obsahuje databáze Státní bezpečnosti EZO (Evidence zájmových osob StB). Úřad dospěl k závěru, že zveřejnění databáze není přestupkem, neboť lze konstatovat, že zveřejněné informace slouží k poznání vlastní minulosti nebo k lepší orientaci v ní.

Pokud jsou osobní údaje z archiválií použity v souladu s tímto účelem, čemuž dle názoru správního orgánu obsah Pencových stránek www.svazky.cz odpovídá, nejedná se o zásah do soukromí. Naopak použití takto veřejně dostupných osobních údajů k jinému účelu — například komerčnímu — by již v rozporu s právem na ochranu soukromého života bylo.

Penc databázi EZO, která zahrnuje lidi, o které se zajímala StB, zveřejnil na webových stránkách www.svazky.cz. Proti obvinění, že tím porušil zákon na ochranu osobních údajů, se bránil tím, že se podle platné legislativy a předpisů tato ochrana na archiválie vzniklé činností StB nevztahuje. Úřad pak dospěl k témuž závěru.

Penc pro ČTK uvedl, že se rozhodl databázi EZO zveřejnit, neboť to odmítl udělat Archiv bezpečnostních složek (ABS), který je součástí Úřadu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Tehdejší ředitel Pavel Žáček tak podle Pence selhal, proto tehdy inicioval petici za jeho odvolání, kterou podepsal například i exprezident Václav Havel.

Bývalý ředitel si vysloužil kritiku také za to, že v upoutávce na publikaci o vzniku Občanského fóra ukázal na Josku Skalníka, který byl blízkým spolupracovníkem prezidenta Václava Havla, jako na informátora StB, aniž vyslechl Skalníkovu verzi příběhu. Kritikové poukazovali také na to, že ústav pod Žáčkovým vedením zveřejnil kontroverzní archivní dokument o spisovateli Milanu Kunderovi z dob jeho vysokoškolských studií.

Penc upozornil na to, že ÚOOÚ po porovnání jím zveřejněné databáze EZO s databází EZO, kterou má ABS, dospěl k závěru, že jsou shodné. Penc z toho vyvozuje, že by ABS proto měl databázi neprodleně zveřejnit.

Význam databáze podle Pence spočívá v tom, že je u každého jména odkaz na svazkové, respektive archivní číslo, podle kterého je možné doklady shromážděné StB snadno vyhledat. Prý dostal stovky dopisů od lidí, kteří databázi využili a pomohla jim.

Penc také tvrdí, že je v databázi i on. Kdyby měl někdo pocit, že je v „divné partě“, tak je v databázi například se zpěvačkou Martou Kubišovou, exprezidentem Havlem ale také se zpěvákem Karlem Gottem, uvedl aktivista. Jde podle něj o pouhou pomůcku usnadňující vyhledávání archiválií, kterých jsou v regálech archivu kilometry.

V dopise novinářům a veřejnosti se Penc zlobí, že o jeho výhře ve správním sporu média nedostatečně informují, zatímco o jeho obvinění informovali všichni.

„Jde mi o to, aby se něco podobného již nikomu stát nemohlo, a aby jasné protiprávní jednání tehdejšího inspektora UOOU Miloše Šnytra, jeho nadřízeného Igora Němce a funkcionářů ÚSTR a ABS Pavla Žáčka, Ladislava Bukovszkého a Daniela Hermana neprošlo bez postihu,“ píše Penc.

Ve věci posledně jmenovaného se Penc obrátil na radu ÚSTR v otevřeném dopise. „Adresoval jsem jim dopis s popisem jeho protiprávního jednání, které poškozovalo moji osobu, s žádostí o veřejnou omluvu prostřednictvím sdělovacích prostředků,“ píše Penc.

Když tak do určité doby výše zmíněný neučiní, Penc je připraven na něj podat trestní oznámení.

    Diskuse