Ve skutečnosti jde o přerozdělování

Patrik Eichler

Pilíře ideového projektu české pravice pojmenoval v pátek v Poslanecké sněmovně Petr Tluchoř. Jde o bloudění, přizpůsobivost a antikomunismus. Demokratická levice by na téže půdě měla formulovat program pro celou společnost výrazně nosnější.

Minulý pátek Sněmovna již poněkolikáté projednávala návrh zákona o třetím odboji. Skupina pravicových poslanců ho předložila ve stejném znění, v jakém ho Senát ze Sněmovny před časem stáhl. Debata nepřinesla žádné nové argumenty. Informační úlohu splní, když napíšeme, že návrh poslanci propustili do druhého čtení. Že se jím v následujících devadesáti dnech budou zabývat sněmovní výbory. A že by výsledkem jednání měly být takové změny, které by alespoň sociálním demokratům umožnily pro návrh hlasovat.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Nejdůležitější věty zazněly hned na počátku jednání od předsedy poslaneckého klubu ODS Petra Tluchoře. „Tato republika,“ začal svůj projev, „stojí na ideálu znovu navrácené svobody.“ Řekl to s odkazem na Masarykovu větu o státech, které se udržují ideály, z nichž se zrodily. Dozvěděli jsme se tedy, že česká pravice formuluje svůj program pro dnešní Českou republiku odkazem do minulosti. Že při pohledu do budoucna její politika nemá cíl.

Tluchoř pak ještě veřejně deklaroval, že jádrem státní ideologie české pravice je antikomunismus. „Chci tu jasně zdůraznit,“ řekl, že tu jde o „to, zda chceme, či nechceme pokračovat v logice polistopadového vývoje. Je absurdní, že sice platí zákon o protiprávnosti komunistického režimu, ale boj proti tomuto zločinnému režimu jsme dosud nelegalizovali“. V tom duchu ho pak v debatě nepřímo podpořil Stanislav Polčák, když jménem poslaneckého klubu TOP 09 vládu vyzval, aby „pokud možno co nejdříve projednala návrh Senátu na pozastavení činnosti KSČM a aby tento návrh poslala k Nejvyššímu správnímu soudu“.

Tluchoř pak na jiném místě ještě doplnil: „Tak jako první republika stála na právu na sebeurčení a její právní řád se distancoval od rakousko-uherské nadvlády, tak tato republika stojí na právu na svobodu a odmítnutí komunistické diktatury.“

Sluší se tu udělat odbočku a zeptat se, jestli projevem rakousko-uherské nadvlády byl spíše moderní parlamentarismus, anebo rozvinuté novinářství. Zda si je Petr Tluchoř vědom, že právo na sebeurčení bylo při vzniku Československé republiky nejen kombinováno s odkazy na právo historické (a hranice českého království), ale že bylo odepřeno jejím německy, maďarsky a částečně i těm slovensky hovořícím obyvatelům. A nakonec by se měl někdo zeptat, jak se teze o distancování se od rakousko-uherské nadvlády snese s faktem, že nově vzniklý československý stát převzal úřední aparát i právní řád od obou částí staré monarchie.

Tluchoř ve svém vystoupení formuloval pravicový program pro Českou republiku. Popřel v něm odkaz demokratického disentu, který ve své většině nebyl antikomunistický — už proto ne, že komunisté tvořili jeho výraznou součást. Disent ale nebyl ani zahleděný do minulosti — formuloval program pro budoucí republiku. V hloubi osmdesátých let dával najevo svůj zájem podílet se na budoucím sjednocování Evropy. Ambice aktivně se podílet na utváření okolního světa by byla mnohem případnějším odkazem na logiku polistopadového vývoje, na kterou se opakovaně odvolává Petr Tluchoř, než úsilí o zákaz KSČM, která prostě byla skrze jednání u kulatého stolu do polistopadového života přijata.

Demokratická levice by měla umět říci, že tématem dnešní české politiky dávno nejsou obavy z komunistického puče po vzoru února 1948. Tématem není znovunavrácená svoboda národního společenství. Tématem je svoboda k činu pro každého jednotlivce. Tématem je destrukce veřejného prostoru, privatizace a rozkrádání veřejných prostředků. Tématem je potřeba shody na vyšší míře přerozdělování národního bohatství.

  Diskuse
  MN
  February 14, 2011 v 9.56
  Myslím, že obavy naší pravice z opakování roku 1948 nejsou úplně liché, protože dělá všechno proto, aby k němu došlo. Obávám se však, že v tom jí žádný zákon nepomůže.
  February 14, 2011 v 12.41
  Poslanci Tluchoř, Polčák a další se mýlí.
  "Programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace", o kterém se mluví v preambuli zákona 198/1993 Sb., u nás provozují oni a jim podobní.
  V tomto smyslu podporuji poslední odstavec autorova článku.
  February 15, 2011 v 2.11
  pro Miroslava Nováka
  Myslím, že únor ´48 by v ČR nenastal, kdyby nebyla 2. sv. válka, a kdyby neměli bolševici podporu Moskvy. Bez ní by neměli dost sil na to, aby něco takového prosadili. Máte opravdu dojem, že by se mohlo něco takového opakovat? Já mám naopak pocit, že strašení komunisty v posledních 20 letech se "pravici" hodí, aby tak roztříštila a oslabila levici. TO je podle mě ten pravý důvod, proč neustále straší únorem 48, a je fakt smutné kolik lidí jim na to skáče, a volí je, aniž by si uvědomili, že volí proti vlastním zájmů.
  PRAVICOVĚ ORIENTOVANÁ MĚSTSKÁ CHUDNA VOLÍ MILIARDÁŘE.
  TE
  February 15, 2011 v 11.50
  Rok 48? To spíš 33.
  Obavy z převzetí moci komunisty jsou výsledkem uplynulých 20 let intenzivní indoktrinace. Zatím nebyli schopni se ani resuscitovat. Strana která si dokáže ideologicky zdůvodnit volbu Václava Klause na hrad rozhodně nepředstavuje reálnou hrozbu a jen potvrzuje svou úlohu skanzenu. Když zajdete do jakékoliv hospůdky páté cenové skupiny uvidíte, kde je skutečná hrozba. Bezradnost intelektuálů a demokratů tváří v tvář plíživému nástupu faš/nac ismu velmi názorně popsal třeba Klaus Mann.
  PM
  February 15, 2011 v 13.6
  KSČM zůstane na politické scéně
  pokud bude nadále sloužit pravici jako červený hadr.
  Znalost hodnot, které zaručují demokratičnost režimu schází myslitelům na všech stranách a proto i nové generaci vzdělávané v duchu mainstreamu.
  SH
  February 17, 2011 v 15.46
  Maxima
  Dokud bude existovat smrt, dotud budou existovat náboženství a dokud bude existovat sociální nespravedlnost, dotud budou existovat komunistické ideály, coby hybná síla odporu.
  Svobodu zbožšťovanou neoliberální ideologií využívá v současné etapě kapitalismu jeho globálně fungující nadvláda finanční oligarchie jako sedativum, ba až utlumující psychofarmakum proti idejím jakékoliv vzpoury.