Ústavní soud zavádí změny v chápání výjimek z očkování

Vratislav Dostál

Podle středečního nálezu Ústavního soudu by úřady a soudy měly v budoucnu v individuálních a odůvodněných případech upustit od pokutování i jiného nátlaku na rodiče, kteří odmítají povinné očkování svých dětí.

Úřady a soudy by měly v budoucnu v individuálních a odůvodněných případech upustit od pokutování i jiného nátlaku na rodiče, kteří odmítají povinné očkování svých dětí.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Vyplývá to ze středečního nálezu Ústavního soudu, kterým částečně vyhověl stížnosti odmítače očkování Pavla Vavřičky. V obecné rovině ale soudci nezpochybnili potřebnost a ústavnost povinného očkování dětí. Podle nálezu je to politická a expertní otázka, kterou ÚS nemůže do detailu posuzovat.

Podle hlavního hygienika Michaela Víta budou hygienici nález respektovat. „Zaprvé Ústavní soud nezpochybnil povinnost očkování v České republice. To je pro mě zásadní informace. Na druhé straně naprosto jasně řekl, že bychom měli v individuálních případech zohlednit individuální zdůvodnění těch lidí, kteří toto odmítnou," řekl novinářům Michael Vít. Názor Ústavního soudu se podle něj nejspíš promítne i v novele zákona o ochraně veřejného zdraví.

„Ústavní soud rozhodl o tom, že byla porušena základní práva stěžovatele. Konkrétně se jedná o právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru. (...) Obecně Ústavní soud neřekl, že není třeba povinného očkování. Takové stanovisko Ústavní soud nevydal," doplnila pro ČTK tisková mluvčí Ústavního soudu Jana Pelcová.

Nicméně hygienici a následně i soudy by již neměly přistupovat ke všem odmítačům dětského očkování stejně a vymáhat splnění povinnosti různými sankcemi. Soud sice na jednu stranu připustil, že stát má právo nařizovat povinná očkování, ovšem zdůraznil, že z této povinnosti musí v odůvodněných případech existovat výjimky jako je například víra rodičů.

Podle tiskového prohlášení Ligy lidských práv soudce Mucha při vyhlášení nálezu uvedl vodítka, podle nichž by při odmítnutí očkování měly hygienické stanice k rodičům přistupovat. Kromě naléhavosti očkování a aktuálního nebezpečí pro společnost musí úřady vzít v úvahu také motivaci, proč rodiče nechtějí očkovat.

„Zejména se musí zabývat tím, zda je důvodem ústavně zaručené právo a jestli rodič své právo uplatňoval konzistentně a přesvědčivě od počátku,“ uvádí Liga lidských práv v tiskovém prohlášení.

„V tomto případě stěžovatel pan Vavřička argumentoval svou vírou a přesvědčením o škodlivosti vakcín, avšak z nálezu lze dovodit, že se může jednat i o jiná práva z Listiny základních práv a svobod,“ interpretuje nález právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota.

Rodiče se totiž dostávají do konfliktu s hygieniky nejen z ideologických důvodů, nýbrž velmi často také proto, že mají podle Ligy lidských práv zkušenost se závažnými vedlejšími účinky vakcín nebo chtějí očkování jen odložit do pozdějšího věku.

„Rozhodnutí Ústavního soudu opatrně zavádí změny v chápání výjimek z očkování. Donedávna úřady pokutovaly rodiče bez ohledu na jejich důvody k neočkování,“ myslí si Candigliota.

Tuto represivní praxi přerušil v srpnu minulého roku Nejvyšší správní soud, když uznal argumenty Ligy lidských práv, že konkrétní očkování nemůže nařizovat pouhá vyhláška, ale jedině zákon.

Ministerstvo zdravotnictví tak v reakci začalo připravovat novelu zákona o ochraně veřejného zdraví a snaží se povinné očkování a represi vůči rodičům zachovat.

„Zákonodárci by však do nového zákona neměli pouze přesunout starý očkovací kalendář. Měli by zvážit, zda nepostačí, aby očkování bylo pouze doporučené a hrazené státem, jako je tomu běžně na Západě,“ vyzývá Candigliota.

Vavřičkovou stížností se musí nyní znovu zabývat Nejvyšší správní soud, který podle Ústavního soudu přistoupil k problému příliš formalisticky.

Další informace:

České noviny ÚS částečně vyhověl stížnosti odmítače, ale očkování nezpochybnil

  Diskuse
  SH
  February 14, 2011 v 18.18
  NÁBOŽENSTVÍ SVOBODY.
  ÚS coby pravověrný vyznavač zvráceného pojetí svobody zase zaperlil. V dogmatice osobní svobody nade vše, je ale už sporný samotný nárok rodiče na rozhodování o osudu dítěte, jež je přece také svobodnou bytostí.
  Kdybych i připustil, že rodiče o dítěti rozhodují do určitého věku, pak se vší odpovědností. Tedy i tak, že pokud má dítě následky způsobené zanedbáním preventivní léčby a tou očkování s vysokou pravděpodobností je, museli by nést plně náklady jeho případného léčení či dokonce invalidity. Jinými slovy, pokud rodiče odmítnou očkování, měla by s nimi patřičná pojišťovna (zdravotní i sociální) uzavřít smlouvu o nákladech, které pojišťovny neponesou.
  JE
  February 14, 2011 v 22.17
  Jak si vysvětlovat svobodu dítěte? Připadá mi zvrácené předpokládat, že rodič je ten který by svému dítěti chtěl jakkoliv ubližovat. Myslím, že je to daleko jediná kompetentní osoba, která o svém (ve smyslu vyšší mocí svěřeném) dítěti má a může rozhodovat. Podivující je že se tady pan Hošek ohání následky, pokud někdo onemocní a nebyl očkován, aby si vše hradil sám, a nevidí problémy způsobené očkováním. Je poměrně dost případů požkození s vážnými a těžkými následky způsobeným buď očkováním v nevhodnou dobu, anebo vůbec pouze očkováním. Nikdo u nás ani symbolicky neodškodňuje takto poškozené rodiny (ani neexistuje v rovině materiální adekvátní míra odškodnění - zdraví či život se nedá koupit, ale symboly jsou důležité). Málokdo připisuje očkování, plíživé a skryté potíže, které lidské společenství stále více zatěžují. Tím myslím snižování kvality života ve smyslu částečné míry zdraví. Společnost dnes trpí více a více různými (možná málo významnými, život neohrožujícími, ale téměř stále přítomnými) drobnými či chronickými či nepoznanými nemocemi. Jak se lidově říká, že i nic dokáže vola umořit. Myslím, že očkování je jedním z příčin, které mohou za pomalou a plíživou degradaci míry zdraví ve společnosti. A proto bych byl rád za svobodnou volbu v očkování, i třeba pomocí výjimky ze zákona z důvodů víry. Protože věřím, že dobře prožitá nemoc, je nesrovnatelně lepší a důležitější pro život každého, než ukrytí a přesouvání ( do neznáma a budoucna) problémů a jejich řešení, pomocí očkování.

  Očkování je především obchod se strachem, protože převážná většina lidí neví. Myslím, že by bylo lepší, vynaložené prostředky za vakcinaci použít nato, aby se lidé přestali bát a více věděli o symbolice nemocí. Nemoc je nedílnou součástí našeho zdravého vývoje, a prostředek vyšší moci, abychom měnili způsob uvažování a vnímání světa, a nevykládali si svobodu příliš svobodně. Myslím.