Sankce za odmítnutí očkování zrušeny

Hana Holcnerová

Vysokými pokutami jako dosud už nebudou postihováni rodiče, odmítající z jakýchkoli důvodů očkování svých dětí.

Rodičům, kteří se rozhodnou své děti neočkovat nebo očkování odložit, už nehrozí pokuta.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Minulou středu o tom rozhodl Nejvyšší správní soud. Soud přijal argumentaci Ligy lidských práv, která upozorňovala na fakt, že vyhláška o očkování proti infekčním nemocem odporuje článku 4 Listiny základních práv a svobod.

Končí tak mnohdy značně necitlivá praxe úředníků hygienických stanic, kteří ukládali rodinám až dvacetitisícové pokuty za neočkování či odložení vakcinace dítěte, a to i v případech, kdy rodiče s očkováním přestali kvůli značným vedlejším účinkům.

Nejvyšší správní soud v tomto ohledu dospěl k závěru, že podle platného práva není možné sankcionovat porušení povinnosti podrobit se pravidelnému očkování.

Rodiče, které Liga lidských práv před Nejvyšším správním soudem zastupovala, se po negativních reakcích svého dítěte na hexavakcínu rozhodli v očkování s výjimkou tetanu nepokračovat. Hygienická stanice jim za to uložila pokutu osm tisíc korun. Stát jim teď musí peníze vrátit.

Soud zároveň jasně řekl, že samo ministerstvo zdravotnictví nemůže rozhodovat o tom, jakým očkováním se mají děti podrobit. Očkování musejí být stanovena zákonem, čemuž by měla předcházet dostatečná odborná a veřejná diskuse.

Další informace:

Nejvyšší správní soud rozsudek

    Diskuse