Praha zpracovává připomínky k novému územnímu plánu už rok

ČTK

Praha už rok zpracovává připomínky ke konceptu nového územního plánu. Lidé jich totiž podali 16 000. Původně se přitom počítalo s tím, že koncept nového územního plánu schválí ještě minulé vedení města.

Praha už rok zpracovává připomínky ke konceptu nového územního plánu. Lidé jich nakonec podali 16 000. Pro ČTK to uvedla ředitelka magistrátního odboru územního plánu Jitka Cvetlerová.

Většina námitek se týká drobných parcel, především zahrádkářů, část podnětů se věnuje také několika dlouhodobě diskutovaným problémům jako je například golf v Klánovickém lese nebo trasa pražského okruhu z Ruzyně přes Suchdol do Březiněvsi.

Koncept územního plánu zveřejnilo město loni v listopadu, zájemci se k němu pak mohli zhruba měsíc vyjadřovat a podávat připomínky. Původně se počítalo s tím, že koncept nového územního plánu schválí ještě minulé vedení města. Odhadovalo se, že nový plán začne platit v roce 2012. Tento termín se ale zřejmě nestihne.

„Máme vyhodnocené připomínky městských částí, dotčených orgánů a některých důležitých organizací. Připomínky občanů bychom měli mít hotové do konce března," uvedla Cvetlerová. Úřad ke každému podnětu připraví odborné stanovisko, o přijetí nebo zamítnutí pak musí rozhodnout zastupitelstvo hlavního města. To by mohlo podklady dostat v létě příštího roku.

Cvetlerová se obává toho, zda budou mít zastupitelé odvahu rozhodnout především o sporných místech, která jsou v konceptu navržena v několika variantách. Takto je řešen mimo jiné Klánovický les, kde golfový klub dlouhodobě plánuje výstavbu golfového hřiště, místní ale chtějí zachovat les.

Variantně je zpracována také oblast strahovského stadionu, řešení dopravy ze Smíchova k dálnici D1, dále některé okrajové městské části jako jsou Královice, Dubeč a Dolní Měcholupy.

Po schválení konceptu nového územního plánu bude zpracován konečný návrh. Ten by podle Cvetlerové měl být už bez variant.

Podle Cvetlerové bude hlavním úkolem pro nové vedení města vyřešit především dopravní problémy. „Je třeba držet jižní variantu vnějšího pražského okruhu přes Suchdol," domnívá se ředitelka odboru. Stejného názoru je i náměstek primátora Josef Nosek z ODS, který má územní rozvoj nově na starosti.

Proti tomuto řešení ale dlouhodobě bojují obyvatelé této městské části, rozhodnutí Prahy v této věci už několikrát napadli u soudu. „Zastupitelé by se měli se starostou Suchdola pokusit najít nějaké řešení a už se dál nehandrkovat v Brně před soudem," tvrdí Cvetlerová.

Kvůli tomu, že v oblasti severozápadního okraje Prahy není vybudován vnější okruh, bude podle Cvetlerové jeho funkci částečně přejímat vnitřní okruh, a to především úsek s tunelovým komplexem Blanka.

Nosek už dříve oznámil, že se chce vrátit k některým velkým projektům, které se v Praze plánují. Nosek by v nich rád prosadil více prostoru pro zeleň. To se týká mimo jiné plánované zástavby Rohanského ostrova.

„Obecně chceme, aby Praha byla moderní město a zároveň příjemné k životu," řekl ČTK Nosek. Za své priority považuje řešení dopravy včetně parkování a udržení a další rozšíření zelených ploch.

Nový územní plán by měl postihnout rozvoj města v dalších asi 15 až 20 letech. Počítá s novou trasou metra D a rozvojem tramvajových a železničních tratí. Zahrnuje výstavbu vnitřního i vnějšího okruhu, rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod nebo tunelové propojení Masarykova a smíchovského nádraží.

Umožní ale i některé kontroverzní projekty jako například výstavbu lanovky na Dívčí hrady.