Změny 07: pražský magistrát bez diskuze měnil územní plán

Jan Miessler

Pražští radní z ODS si prohlasovali navržené změny. Ekologa „znepřítomnili", aby ho nemuseli poslouchat.

Pražští zastupitelé schválili návrh změn územního plánu — takzvanou „vlnu změn 07“ — která po svém zveřejnění umožní výstavbu řady satelitních vesniček na okraji Prahy a zástavbu některých zelených ploch v centru. Do diskuze přitom nepřipustili přítomného zástupce ekologického hnutí Arnika s tím, že je „nepřítomen“, přestože měl na své vystoupení právo.

Magistrát v režii ODS tak mohl nerušeně odhlasovat další fázi „zalití města betonem“, jak návrhy označili ekologové.

Vlna změn 07 je společně s „vlnou změn 06“ a „celoměstsky významnými změnami I. a II.“ součástí balíku mimořádných změn ve stávajícím pražském územním plánu, o kterých mohou zastupitelé rozhodovat víceméně ve vlastní režii. Pozornost veřejnosti je totiž nasměrována na koncepci nového územního plánu, který má začít platit od roku 2011 a ke kterému bylo navzdory pouhé jednoměsíční lhůtě podáno přes 12 tisíc připomínek. Přitom dohromady se tento balík změn týká sedmi procent území hlavního města, jde celkem o 3 271 hektarů pozemků.

„Zpracování připomínek pochopitelně podléhá úředním postupům a řešíme jej v naprostém souladu se stavebním zákonem. Zabýváme se každým podnětem a je naší maximální snahou vypořádat všechny vznesené připomínky co nejdříve,“ uvedl radní pro oblast územního rozvoje Martin Langmajer (ODS). Jenomže některými připomínkami se ve skutečnosti magistrát nezabýval: ekologovi Jakubu Esterkovi ze sdružení Arnika nepovolili účast v „diskuzi s občany“, do které se přitom zcela podle pravidel přihlásil.

„Do diskuze jsou přihlášeni čtyři lidé, odhlasováno je vystoupení pouze jednomu z nich. Mně se pan primátor omlouvá, že jsem nebyl připuštěn do diskuze o dva hlasy,“ uvedl v pondělí Šimerka ve své glose, publikované na internetových stránkách Arniky s tím, že občanovi ze zákona ve skutečnosti nelze upřít možnost vyjádřit se v diskuzi. „Na intervence některých zastupitelů o nelegálnosti tohoto hlasování jsem se dozvěděl od pana primátora, že nejsem přítomen. Jak ovšem podotkla paní zastupitelka Petra Kolínská, přítomen jsem byl, což jsem mimo jednací řád potvrdil,“ dodal Šimerka.

Proti zalévání města betonem protestovali ekologové, zástupci lidovců a zelených již ve čtvrtek, kdy mělo ke schválení původně dojít. Někteří zastupitelé za ODS však po přestávce na oběd již nedorazili a rada přestala být usnášeníschopná, jednání bylo proto odloženo na další den.

Další informace:

Magistrat hl. m. Prahy Další vlna změn Územního plánu hl. m. Prahy schválena

Arnika Hledáte říši za zrcadlem v kině? Přijďte na pražský magistrát...

Econncet Radní nevědí, co říkají, nebo se občanům vysmívají?