Spoluautoři a signatáři Charty 08: Chceme nést zodpovědnost společně s Liou Siao-poem

Redakce DR

Poté, co se počátkem prosince dozvěděli, že Liou Siao-po bude v dohledné době postaven před soud, vydali signatáři Charty 08 prohlášení. Svůj podpis připojilo sto šedesát čtyři domácích a čtyřicet jedna zahraničních signatářů Charty 08.

My, čínští občané, kteří jsme spolu s panem Liou Siao-poem připravovali návrh nebo podepsali Chartu 08, poté, co jsme se dozvěděli o tom, že pan Liou Siao-po bude v nejbližší době obžalován a souzen, znovu předkládáme naše původní stanovisko:

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

1. Trváme na tom, že základem rozvoje a pokroku v Číně jsou všestranné záruky ochrany lidských práv, možnost plně dosáhnout spravedlnosti, zdokonalení vlády zákona a směřování politického systému k demokracii. V opačném případě bude pokračovat defektní prosperita, nerovnost mezi chudými a bohatými se bude nadále zvětšovat a hrubé bezpráví způsobí společenské konflikty. V tomto bodě se držíme stejných idejí a usilujeme o stejné cíle jako pan Liou Siao-po;

2. Základem naší vůle podepsat Chartu 08 a schvalovat její myšlenky jsou naše obavy o současnou situaci i budoucí osud naší země. Tato vůle je zároveň projevem našeho Ústavou zaručeného práva nést občanskou odpovědnost. Nikdy jsme nepovažovali podepsání Charty 08 za akt, který by byl v rozporu s jakýmkoli platným zákonem nebo nařízením;

3. Pokud má být kvůli výše uvedenému pan Liou Siao-po obžalován, potom jsme součástí tohoto případu také my všichni a jako takoví jsme obviněním pana Liou Siao-po také usazeni na trestnou lavici. Pokud bude pan Liou Siao-po odsouzen jakožto „vinen“, znamená to také odsouzení nás všech a  nepřichází v úvahu jiná možnost, než abychom s panem Liou Siao-po společně snášeli trest.

10. prosince 2009

přeložil Ondřej Klimeš

    Diskuse