Žádáme okamžité propuštění Liou Siao-poa

Redakce DR

Deník Referendum otiskuje otevřený dopis Českého helsinského výboru vládě Čínské lidové republiky.

V Praze 24. prosince 2009

Otevřený dopis vládě Čínské lidové republiky

prostřednictvím velvyslanectví ČLR

Ve vaší zemi se koná soudní proces s Liou Siao-po (Liu Xiaobo), který je již rok vězněn jako obviněný z trestného činu podvracení státní moci za vznik petičního kritického manifestu Charta 08 adresovaného vládě ČLR a podepsaného více než 300 občany.

Žádáme okamžité a bezpodmínečné zastavení jeho trestního stíhání a jeho propuštění na svobodu!

Odvoláváme se přitom na Všeobecnou deklaraci lidských práv (články 19 — 21), pro jejíž přijetí hlasovala Čína jako jeden z prvních členských států OSN už 10. prosince 1948 a která se stala dokumentem zvykového práva. Obracíme se na vlády ostatních států, sdružených v OSN, aby ČLR tento její morální závazek připomněly.

Anna Šabatová

předsedkyně Českého helsinského výboru