Toxické znečištění ohrožuje stamiliony lidí, odhaluje zpráva

Roman Bureš

Podle nové studie skupiny ekologických organizací ohrožují jedovaté látky a toxický odpad zdraví více než sta milionů lidí, převážně v rozvojových zemích. Přestože odstranění problémů nebývá finančně náročné, státy je často přehlížejí.

Znečištění a toxický odpad podle nové studie mezinárodní skupiny ekologických organizací přímo ohrožuje zdraví tolika lidí jako AIDS, tuberkulóza nebo malárie. Jedovaté látky jako je olovo, rtuť nebo chrom každodenně vdechuje nebo požívá více než sto milionů obyvatel převážně rozvíjejících se zemí.

Boji proti škodlivému znečištění se přitom nevěnuje zdaleka tolik mezinárodní pozornosti a finančních prostředků jako nakažlivým nemocem, odhaluje Zpráva o největších světových problémech se znečištěním 2010.

„Jedovatému znečištění se jednotlivé země povětšinou nevěnují,“ prohlásil Stephan Robinson ze švýcarského Zeleného kříže, organizace, jež se zabývá spojitostmi zdraví a ekologie a je jedním ze spoluautorů zprávy. „S těmito problémy se přitom dá bojovat poměrně levně a efektivně,“ řekl Robinson.

Spousta rozvojových zemí ale nemá dostatečné znalosti, techniku nebo jiné kapacity, aby se mohla vypořádat s nejhorším znečištěním, i když podle závěrů zprávy se dají některé rizikové oblasti sanovat i do čtvrt milionu dolarů. Organizace Backsmith Institute, další z autorů zprávy, již pomohla vyčistit na dvacet postižených oblastí s celkovým rozpočtem třiceti milionů dolarů.

Mezi sanační projekty, navrhované ekologickými skupinami, patří finančně a technicky nenáročná řešení, ale i složitější projekty jako je kompletní odvoz zeminy nebo instalování zařízení na čištění zdrojů pramenité vody, dodal Robinson.

Výsledky zprávy jsou založeny na přibližně tisíci hodnoceních rizik, která výzkumníci za poslední dva roky prováděli přímo v postižených místech.

„Toto jedovaté znečištění je málokdy způsobeno velkými nadnárodními korporacemi. Je to spíše pozůstatek místních podnikatelských aktivit, bývalých národních průmyslových podniků nebo neoficiálních aktivit jako je amatérská těžba zlata nebo recyklace baterií,“ prohlásil Richard Fuller, prezident organizace Blacksmith Institute.

Nigerijské děti zabíjí olovo

Jeden z nejhorších případů otravy z toxického znečištění objevila organizace Médecins Sans Frontières (MSF, Doktoři bez hranic) na severovýchodě Nigérie v provincii Zamfara. V poslední době zde na otravu olovem zemřelo na čtyři sta dětí. Zbývající dva a půl tisíce dětí v oblasti je podle zástupců MSF jedovatým kovem také zasaženo.

„Některé z těchto dětí mají nejvyšší hodnoty olova v těle, jaké kdy byly zaznamenány,“ prohlásil Bret Ericson, který pro zprávu Blacksmith Institute vyhodnocoval podmínky v oblasti.

Olovo je potenciální neurotoxin, na nějž je vyvíjející se dětská nervová soustava obzvláště citlivá. Ti, kteří se v útlém věku olovem nakazí, tak budou mít pravděpodobně poškozený mozek na celý život.

Znečištění má původ v amatérském dolování zlata, jemuž se věnuje mnoho místních vesničanů. Ti ale nevěděli, že ruda obsahující zlato ve zdejší oblasti obsahuje také extrémní množství toxického olova. Olověný prach poté znečistil celé okolí.

Nedostatek financí

Cena za odstranění toxických látek v nejhůře postižených částech Nigérie byla organizací Blacksmith Institute vyčíslena na tři miliony dolarů. „Není zde ale žádná mezinárodní agentura, která by poskytovala financování na podobné projekty, takže najít i takto relativně malý objem peněz je velmi náročné,“ prohlásil Ericson.

Podobné případy se ale nedějí pouze v Africe. Podle Ericsona je velice špatná situace také v některých postsovětských republikách, jejichž obyvatelé trpí znečištěním po bývalých sovětských průmyslových podnicích. „Podobné zprávy dostáváme skoro pořád. Situace v těchto místech je tragická a ani země jako je například Ukrajina nemá kapacitu, aby si s nimi poradila,“ dodal Ericson.

Autoři zprávy v závěru uvádějí, že sanace všech uvedených znečištěných oblastí by mezinárodní komunitu stála přibližně jednu miliardu dolarů, a měla by pozitivní dopad na zdraví několika set milionů lidí. Organizace Blacksmith Institute se nyní snaží vytvořit nový mezinárodní fond, který by měl přerozdělovat dary národních vlád a agentur k vyčištění nejzasaženějších oblastí.

Další informace:

IPS Toxic Hotspots Require Global Superfund