Stavba tří nových bloků Prunéřova je nezákonná, soudí ekologické organizace

Dušan Radovanovič

ČEZ usiluje o stavební povolení pro stavbu dalších tří bloků elektrárny Prunéřov. Nesplnil však zákonný požadavek nejlepší možné technologie, a proces EIA, o nějž se žádost opírá, je neplatný.

Stavební úřad v Kadani dnes projednával žádost ČEZu o vydání územního rozhodnutí pro vybudování tří nových bloků v největší české hnědouhelné elektrárně Prunéřov. Podle Ekologického právního servisu (EPS), Greenpeace a Sdružení Chomutov — pod pokličkou však věcné i právní nedostatky předloženého projektu stavebnímu úřadu znemožňují toto povolení vydat.

Projekt ČEZu totiž počítá s využitím technologie, která má nižší než zákonem požadovanou účinnost. To by mělo za důsledek statisíce tun spáleného uhlí ročně navíc a zbytečně vyšší emise CO2 a dalších znečišťujících látek. Organizace zároveň upozorňují na to, že ČEZ už porušil své povinnosti v předcházejících řízeních, což by stavební úřad neměl ignorovat.

Proti záměru další výstavby navíc vystupuje řada místních občanů žijících v sousedství elektrárny. Provoz Prunéřova totiž v řadě míst může vést k překročení limitů škodlivin v ovzduší, které Světová zdravotnická organizace doporučuje k ochraně zdraví.

„Pro nás je nepřijatelné, abychom byli nuceni dýchat jedovaté imise z Prunéřova dalších pětadvacet let, zvláště pokud se ani po rekonstrukci nedočkáme zásadního zlepšení kvality ovzduší. Pokud ČEZ nechce, nebo nemůže použít nejlepší možnou technologii, neměl by stavět vůbec nic a stávající elektrárnu neprodleně uzavřít,“ uvedl Petr Neubauer z iniciativy Chomutov — pod pokličkou.

Ekologický právní servis a Greenpeace přitom dlouhodobě upozorňují na skutečnost, že ČEZem předložený projekt Prunéřova nesplňuje zákonné parametry tzv. nejlepších dostupných technik. Elektrárna, která toto kritérium nesplní, přitom nemá vůbec obdržet povolení k provozu.

„Již od počátku projednávání Prunéřova se snažíme upozornit na fakt, že nezákonnost, kterou ČEZ způsobil tím, že odmítl předložit účinnější, a tudíž celkově šetrnější variantu Prunéřova, nelze odstranit tím, že před ní úřady zavřou oči. ČEZ však nadále „buší“ do úřadů jako hluchý do vrat, pravděpodobně v domnění, že se na celou věc zapomene,“ říká Jan Šrytr z EPS.

Žádost o vydání stavebního povolení se navíc prý opírá o nezákonný proces EIA. To vydalo ČEZu ministerstvo životního prostředí pod vedením někdejší mluvčí ČEZu Rut Bízkové. Jenže vzhledem k tomu, že řádně neposoudilo další možné technologie, je podle ekologických aktivistů neplatné.

Podle vedoucího energetické kampaně Greenpeace Jana Rovenského by případné kladné rozhodnutí stavebního úřadu nebylo jen nezákonné, ale také společensky velmi nebezpečné.

„Pokud nebude muset emise snižovat největší český zdroj znečištění, proč by měli ti menší? To všechno přitom kvůli výrobě elektřiny, kterou ČEZ masivně vyváží. Pokud stavební úřad územní rozhodnutí vydá, neporuší tím jen zákon, ale především oprávněné zájmy Severočechů i obětí klimatických změn na opačném konci světa,“ zdůrazňuje Rovenský.