Zavadil se bojí násilí, neupustí-li vláda od likvidačních reforem

Hana Holcnerová

Odborový předák Jaroslav Zavadil je přesvědčen, že se společnost dramaticky rozděluje na bohaté a chudé. Stát podle něj preferuje bohaté, likviduje střední třídu, a bude stále obtížněji bránit nástupu násilí.

Na úterní demonstraci přijelo do Prahy okolo čtyřiceti tisíc účastníků, což dvojnásobně překonalo první odhady samotných odborářů. Předseda odborových svazů Jaroslav Zavadil v pátek při hodnocení demonstrace v Hospodářských novinách (HN) konstatoval, že stát preferuje bohaté, ničí střední třídu, a bude podle něj stále těžší zabránit projevům násilí ze strany protestujících.

Páteční HN uveřejnily s Jaroslavem Zavadilem obsáhlý rozhovor. Během něho se redaktor nevyvaroval zaběhlého klišé užívaného v poslední době novináři poměrně často. Kladl otázky s důrazem na to, že zaměstnanecký poměr ve státním sektoru je totožný s prací v sektoru soukromém.

„Proč vám tak vadí odměňování podle výkonu? Takhle přece chodí do práce většina lidí v soukromé sféře,“ táže se Zavadila redaktor. Zavadil oponoval, že soukromý sektor má nastavená pravidla, kdežto návrh ministra práce Drábka stojí v této oblasti zcela na vodě: „Po prvním návrhu ministra práce Drábka to vypadalo, že se bude hodnotit podle toho, jak se vedoucí vyspí.“

Zavadilovi dává za pravdu i stanovisko Legislativní rady vlády předložené k Drábkovým návrhům změn zákoníku práce. „Zrušení platových stupňů, tedy odměňování mj. i podle nabyté praxe, odstraní jeden z mechanismů, který slouží k zajištění rovného odměňování v rámci celé státní správy. Použití kritéria počtu odsloužených let je přitom podle Soudního dvora EU zpravidla způsobilé dosáhnout legitimního cíle odměnit nabytou zkušenost, která zaměstnanci umožňuje, aby lépe plnil své úkoly,“ uvádí se ve stanovisku.

Politolog Lukáš Jelínek v pátek Deníku Referendum řekl: „Státní zaměstnanci tvoří veškerou infrastrukturu státu, ze které pak čerpají nejen oni, ale samozřejmě i soukromý sektor.“ Podle Jelínka není možné podfinancovat státní sektor, neboť klesne zájem o práci v něm a dojde k celospolečenským problémům. Srovnávání státních zaměstnanců se soukromým sektorem považuje politolog za účelové rozdělování lidí.

„Úprava nijak nezajišťuje, že ve stejných případech bude postupováno stejně a v různých různě, což je předpoklad pro vyloučení diskriminace,“ píše ministr Pospíšil ve stanovisku Legislativní rady vlády.

Lukáš Jelínek vyslovil pro Deník Referendum přesvědčení, že situaci by do značné míry řešil zákon o státní službě, běžný ve všech vyspělých demokraciích. „Že takový zákon stále nemáme, je ukázkou touhy politiků ponechat si prostor pro obsazování úřadů a ministerstev svými lidmi," konstatuje Jelínek. Důkazem toho je podle něj i současný způsob obsazování ministerstev. Lukáš Jelínek zároveň upozornil, že tento nešvar se týká všech parlamentních politických stran bez rozdílu.

Šéf odborů v rozhovoru pro HN také konstatuje, že v poslední době narůstá rozštěpení společnosti, víc a víc se dělí na bohaté a chudé. Potvrzuje, že nelze žít na dluh, ale že jsou různé cesty, jak situaci zlepšit: „Vláda zvolila cestu škrtů, a ta podle mě nevede k prosperitě,“ říká Zavadil.

V demokratické společnosti je podle Zavadila běžné veřejně protestovat, pokud se občanům něco nelíbí: „Jsme v demokratickém státě, a myslím, že každý může dát různými formami najevo, že se mu něco nelíbí. Až čas ukáže, jestli ty formy jsou správné, nebo ne. My jdeme cestou demonstrací.“

„Když občansky neposlušní nedostanou podporu veřejnosti, musí se ovšem zamyslet nad tím, jestli to udělali dobře,“ dodal Zavadil.

V úterý se v Praze uskutečnila největší odborářská demonstrace od roku 1994. Tehdy se v březnu na Staroměstském náměstí v Praze sešlo asi 40 tisíc odborářů, kteří protestovali proti způsobu projednávání novely zákoníku práce, návrhu zákona o státní službě a o důchodovém pojištění. Téhož roku v prosinci proběhla v podnicích po celé republice výstražná patnáctiminutová stávka organizovaná Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS). Účastnilo se jí přes jeden a půl milionu lidí.

Další informace:

Ihned.cz Jaroslav Zavadil: Lidé jsou naštvaní, násilí budeme bránit těžko

    Diskuse