Ostravští poslanci navrhli vznik nízkoemisních zón

Jiří Guth

Tři koaliční poslanci z Moravskoslezského kraje navrhli novelu zákona o ovzduší, která by znamenala tři změny. Jednou z nich je i možnost vyhlášení center měst za nízkoemisní zónu a tím zamezit vjezdu vozidel, která limit překračují.

Tři koaliční poslanci z Moravskoslezského kraje, Pavel Drobil (ODS), Pavol Lukša (TOP 09) a Kristýna Kočí (VV), předložili Sněmovně návrh novely zákona o ochraně ovzduší. Čerpá z podkladů zpracovaných ministerstvem životního prostředí a zahrnuje tři novinky.

Zaprvé rozšiřuje podmínky vyhlašování emisních stropů pro skupiny zdrojů znečištění i pro jednotlivé zdroje, a umožňuje je zpřísnit pro vymezené území. Navíc umožňuje stanovit podmínky i pro provoz souvisejících technologií.

Zadruhé zahrnuje novelu zákona o pozemních komunikacích, která umožní při překročení emisních limitů polétavého prachu používat zdarma jinak zpoplatněné úseky dálnic a silnic, pokud mají charakter obchvatu, jako třeba D1 v Ostravě.

Největší pozornost vzbuzuje třetí opatření, zavedení institutu nízkoemisních zón. Zóny by mohly vyhlásit obce ve zvláště chráněných územích přírody, v lázeňských místech nebo — a to bude zřejmě nejčastější případ — pokud došlo k překročení některého z emisních limitů.

V evropských městech už existuje několik stovek nízkoemisních zón. Většinou se vztahují jen na nákladní auta a autobusy, jen výjimečně, především v Německu, i na osobní auta. Dosud známé výsledky z Berlína nejsou jednoznačně přesvědčivé, pokud jde o efekt — hlavní ukazatele znečištění poklesly po roce platnosti zóny jen o několik málo procent. Ostatně podle detailních studií jen dvaadvacet procent prašného znečištění v centru Berlína má původ v místní dopravě.

V předloženém návrhu není přímo řečeno, jak budou motorová vozidla rozdělena do emisních tříd s různě omezeným vjezdem do nízkoemisních zón. Pokud by se omezení vztahovala na starší osobní auta lidí žijících uvnitř zóny, znemožnila by jim jejich používání a fakticky je nutila ke koupi nového vozu.

Emisní třídy Euro, jimiž evropská komise postupně tlačí výrobce automobilů k zavádění šetrnějších technologií a k výrobě aut s nižší produkcí zplodin, jsou stanoveny odlišně pro různé kategorie motorových vozidel. Některá tzv. užitková vozidla kategorie N1, tedy ta, jež jsou využívána drobnými podnikateli, mají stejné emisní parametry jako osobní vozy této velikosti. Odlišují se jen v jiných vlastnostech, například v rozdělení vnitřního prostoru, ale platí pro ně mírnější limity.

Jiří Dienstbier ml., kandidát ČSSD na primátora Prahy, se na dotaz Deníku Referendum sociálních dopadů neobává: „Nízkoemisní zóny považuji za účinný nástroj omezování znečištění ovzduší ve velkých městech. V Praze bychom jej určitě využili. Jednou z podmínek vyhlášení takové zóny je přinejmenším zachování kvality a dostupnosti pražské MHD.“

Pražský zastupitel a rovněž kandidát na primátora za koalici SNK-ED a SZ Jiří Witzany upozorňuje na dílčí problém v návrhu: „Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice by bylo možné stanovit nízkoemisní zónu, jen pokud je v blízkosti objízdná trasa stejné nebo vyšší třídy. Ta poslední podmínka by mohla být v některých krajských a hlavně okresních městech jen těžko splnitelná," uvedl Witzany pro Deník Referendum.