V Ostravě se nedá dýchat polovinu dní v roce, zjistil výzkum

Lucie Paseková

Ocelárny Mittal jsou největším znečišťovatelem ovzduší na Ostravsku. Přestože mnoho let ohlašují modernizaci svých zastaralých provozů, stále k ní nedochází. Ovzduší v Ostravě je nejznečištěnější v Evropské unii.

Přípustné denní limity pro prach zvaný PM 10 jsou v některých ostravských čtvrtích jako Přívoz nebo Radvanice překračovány až stodevadesátkrát za rok. Podobná situace není nikde v České republice ani v Evropě. Jediným místem s podobným zamořením PM 10 je v Evropě Katovické vojvodství v Polsku, stejně jako Ostravsko kvůli hutím.

Před několik dny zveřejnil Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR výsledky posledního výzkumu. Ty potvrzují již dřívější měření hygieniků, které uvádějí, že v oblasti Ostravska lidé dýchají nejhorší vzduch v Evropské unii.

Na dotaz Deníku Referendum uvedl Radim Šrám z tohoto ústavu:  „Špatné ovzduší v oblasti Ostravska je dlouhodobým problémem. Od roku 2003 se však začíná zvyšovat koncentrace jemných prachových látek, na které se váží další částice jako benzo(a)pyren, který je karcinogenní."

Znečištění je důsledkem intenzivní dopravy a průmyslu. Podle Šráma jsou hlavním znečišťovatelem hutě. Ocelárny Mittal prý slibovaly, že zařízení zmodernizují a znečišťování tak omezí. Vloni se v Bartovicích diskutovalo o snížení zamoření o 10 %, což je však podle Šráma velmi málo.

Obyvatelé Ostravy dýchají znečištěný vzduch a dříve umírají. Stav ovzduší populaci velmi poškozuje, je to vidět především u předškolních dětí. Šrám uvádí, že v české populaci se vyskytuje astma u 8 až 12 % lidí, v Bartovicích se jedná o 30 % obyvatel, kteří trpí astmatem. Nemoc se navíc vyskytuje navíc ve velmi raném věku.

Ovzduší se ještě zhoršuje v posledních mrazivých dnech, kdy vzniká inverze a prachové částice se rozptylují v nižších polohách. „Například v sobotu bylo zamoření PM 10 na Ostravsku až 700 ug/m3," uvedl Šrám.

Další informace:

Týden V Ostravě je nejhorší vzduch v Evropské unii