Ostrava svádí dnešní boj proti včerejšímu prachu

Jan Miessler

Meteorologové na Ostravsku vyhlásili regulaci výroby kvůli prachu až poté, co prachu začalo ubývat. Proti firmám jsou bezmocní. Od února si výrobci stanoví případná omezení sami.

Až 712 mikrogramů prachu v ovzduší bylo naměřeno ve středu v některých místech na Ostravsku, a to přesto, že povolený limit je padesát mikrogramů na metr krychlový. Meteorologové však vyhlásili regulaci výroby produkující prach až ve chvíli, kdy byl prach na ústupu. Podniky si však zatím z takového vyhlášení nemusí nic dělat, k ničemu je totiž nezavazuje. Meteorologové ostatně vydali poslední omezení výroby kvůli stavu ovzduší zhruba před deseti lety.

Od poloviny února tohoto roku by sice měly firmy regulovat samy sebe prostřednictvím takzvaných regulačních řádů, ve kterých si stanoví postup, pokud by se ovzduší zhoršilo — jenže si tam v podstatě mohou napsat, co chtějí. „Snaha firem je samozřejmě do regulačních řádů příliš opatření nedávat, protože je to omezuje na výrobě a má to dopad i na zisky nebo jim mohou vznikat technické problémy," citoval server Lidovky.cz Radomíra Štěrbu z České inspekce životního prostředí. Inspekce proto hodlá podniky přemlouvat, aby do řádů nějaká opatření přece jenom daly.

Vyhlášení regulace tak bylo ze strany meteorologů symbolické, ale bezzubé gesto. „Byli jsme si vědomi toho, že se ta situace v noci změní, ale považovali jsme stejně za nutné toto zdůraznit, tedy že je problém, a ten by se měl řešit," citoval server Lidovky.cz meteorologa Jana Macouna z Českého hydrometeorologického ústavu.

Největším znečišťovatelem ovzduší na Ostravsku je firma ArcelorMittal, provozující největší český hutní podnik s kapacitou výroby až tři miliony tun oceli ročně. V jeho okolí jsou pravidelně až desetinásobně překračovány povolené limity prachu, ve vzduchu se tu vyskytuje také nadměrné množství dalších škodlivých látek jako arsen nebo benzopyren.

Proti znečišťování ze strany ArcelorMittalu dlouhodobě bojuje aliance Nebe nad Ostravou, sdružující ekologické organizace a místní občany. Podle aliance hutní firma nebere ohled na místní obyvatele, kterým její prach ničí zdraví. Požadují proto omezení emisí a přestavbu závodu na nejlepší dostupnou úroveň. Poukazují přitom, že ArcelorMittal je ekonomicky velmi úspěšná a sama deklaruje snahu chovat se ekologicky. Vzhledem k reálně naměřeným hodnotám prachu by se asi mohla snažit ještě o trochu více.

Další informace:

Nebe nad Ostravou internetové stránky

Lidovky.cz Ostrava se může nadechnout, ovzduší se zlepšilo až čtrnáctkrát