Třídní válka v podání ČSSD z Prahy 5

Radek Mikula

Vedení ČSSD sice plakáty své organizace na Praze 5 odsoudilo a ta je stáhla, program týkající se této oblasti však zůstal nepozměněn. Je potřeba jednat s větší důsledností a boj proti vyloučeným transformovat do boje proti vyloučení.

Kde jsou ohroženi nejslabší členové společnosti, vyvstává do popředí solidarita jako zásadní politická hodnota, která je v takové situaci naléhavě žádoucí. V současné době stoupá hysterie cíleně vyvolávající strach ze sociálně vyloučených skupin obyvatel tak, aby jejich příslušníci byli nejen izolováni, ale také policejně perzekvováni. Zdá se, že aktuálně po dosud velmi exponovaných Romech přebírají štafetu bezdomovci a drogově závislé osoby. Konečné řešení jejich otázky se stává přímo politickým hitem.

Veřejnost, zvlášť levicová, by neměla přehlédnout související pasáže volebního programu ČSSD na Praze 5, na které upozornil redaktor Aktuálně.cz Jan Lipold a kterým věnoval rozsáhlejší text Ivan Štampach.

Znepokojeni samotnou existencí bezdomovců „a dalších závadových osob", které se opovažují vyskytovat na místech, kde se pohybují i spořádaní občané Prahy 5, vyhlašují místní sociální demokraté:

Nechceme narkomany a bezdomovce na veřejných prostranstvích Prahy 5. Prosadíme proto vyčlenění speciálního oddílu v rámci městské policie, který bude svou prací a přítomností v těchto lokalitách důsledně bránit nežádoucímu shromažďování těchto jedinců. Tento oddíl bude MČ Praha 5 v rámci rozpočtu dlouhodobě podporovat."

Tentýž den, kdy vyšel zmíněný blogový příspěvek Jana Lipolda, přinesl server Idnes.cz zprávu, jak tři mladíci vyřešili stejný problém v šumperských Sadech 1. máje, kde zabránili nežádoucímu výskytu závadové osoby, která se opovážila sedět na lavičce. Nejednalo se o nijak ojedinělou akci: „Letos je to v Šumperku už druhý podobný případ. V únoru byl u obchodního centra nalezen mrtvý muž bez domova. Z jeho vraždy policie v červnu obvinila osmnáctiletého mladíka. Podle policistů jsou právě lidé bez domova čím dál častějším terčem násilníků. Z letošních 14 pokusů o zabití v Olomouckém kraji byla více než čtvrtina spáchána právě na bezdomovcích. Podle psychologa Aleše Kudy ze sdružení Sananim jsou bezdomovci snadnou obětí. ,Jsou to lidé na okraji společnosti, a proto jsou snadný cíl,' uvedl."

Jméno tohoto občanského sdružení nás vrací na Prahu 5, kde se na jaře pokusilo otevřít Kontaktní centrum, což místní vrchnost hbitě zmařila. Nejagresivněji prý vystupuje sociálnědemokratický radní Milan Kudrys, předseda bezpečnostní komise, a objevily se i přímé útoky na Kontaktní centrum: „Někdo už dokonce nastříkal sprejem v okolí hanlivé obrázky namířené proti Sananimu a ve středu se konala i protestní akce v nedalekém kostele."

Nedaleký kostel lze s velkou mírou pravděpodobnosti identifikovat jako svatyni Československé církve husitské. Její smíchovský sbor řídí Mgr. Petra Šáchová, jejíž tvář nalezneme na obrázku spolu se sociálnědemokratickým kandidátem na starostu Prahy 5 Michalem Šestákem. Jak ukazuje i blog Jana Lipolda, oba donedávna zdobil nápis Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami. Sociálně demokratický web o ní říká:

 •  věnuje se komunikaci s občany a neziskovému sektoru
 •  kandidátka do ZMČ Praha 5 a na radniční ombudsmanku

O tom, jak se v případě svého zvolení bude věnovat komunikaci s představiteli neziskového sektoru, kteří mají popsané obtíže, zřetelně vypovídá věta z volebního programu, který reprezentuje:  Odstěhujeme centra pro narkomany mimo obydlené lokality Prahy 5.

Těmito nápady ani záměrem vyhánět bezdomovce z veřejných prostranství se paní farářka nechlubí v mediálních výstupech, kde ráda hovoří o své předchozí profesi a o potížích s působením za minulého režimu. Ve své očekávané funkci obvodní ombudsmanky chce pochopitelně jen pomáhat lidem.

Před třemi lety přitom v jiném rozhovoru prohlásila: „Do politiky bych jít nemohla, protože o mně platí — co na srdci, to na jazyku (smích)."

Paní farářka tedy politicky vyrostla a všechny, kdo nechtějí v parcích a na náměstích vidět cedule s nápisem PSŮM, BEZDOMOVCŮM A NARKOMANŮM VSTUP ZAKÁZÁN, začíná smích přecházet. To samozřejmě nestačí. Nepřihlížejme s bezmocným pobouřením fašizující politice, které chce rozhodovat, kdo se kde na veřejném prostranství smí či nesmí vyskytnout. Zvláště, když zrůdná mutace, kterou prodělala sociálnědemokratická politika ve významném pražském obvodu, se dočkala jen vlažného odsouzení u vrcholných stranických orgánů. Jsou zde i tvrdší odsudky, které zazněly např. od kandidáta ČSSD na funkci pražského primátora Jiřího Dienstbiera ml., který na toto téma prohlásil:

Plakáty týkající se narkomanů a bezdomovců jsou netolerantní, hrají na nejnižší lidské pudy. Obsah plakátů odporuje základním sociálnědemokratickým hodnotám. Mrzí mě, že něco tak nechutného může být spojováno s ČSSD,"

Nebo od místopředsedy Sobotky:

Heslo ‚Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami‘ nemá nic společného se sociálně demokratickou politikou. Je jen prvoplánově populistické, míchá dohromady problémy, z nichž každý zvlášť vyžaduje samostatné a odlišné recepty. Navozuje pocit rychlého a konečného řešení, které ale poctivě řečeno žádný z komunálních politiků na Praze 5 nemůže reálně nabídnout. Vyznívá agresivně ve prospěch represe, přitom je zřejmé, že zvládnutí problému bezdomovectví musí začít preventivními programy.“

Ani ty však nejdou k podstatě problému, který spočívá ve skutečnosti, že na Praze 5 kandidují za jejich stranu lidé, kteří jsou nikoli komunikačně neobratní, jak se někteří představitelé soc.dem snaží situaci vysvětlovat, nýbrž demagogicky zdatní. Vše totiž nasvědčuje tomu, že jde o předem promyšlenou provokaci, která má za účel získat přízeň nepříliš důvtipných občanů Smíchova znepokojených drobnou pouliční kriminalitou a toužících po totální represi proti marginalizovaným sociálním skupinám.

Dalším předem připraveným krokem mohla být nepříliš důrazná distance nadřízených stranických orgánů, která má spolu s nařízeným stažením populistických plakátů zachránit pověst strany jako celku.

Že se nejedná o žádný skutečný obrat obvodní organizace, ukazuje bezpečností pasáž jejího volebního programu — neoznačuje ji už výše zmíněné heslo „Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami.“, ale zcela nevinný název „Za bezpečí a čistotu veřejných prostranství“. Na jeho obsahu se však nezměnila jediná čárka! Obvodní volební lídr Šesták, který se označuje za  kandidáta věnujícího se kromě jiného PR (!), přišel předevčírem s rozhovorem, kde se ohrazuje proti obviněním z fašismu a zároveň lehce zaobalenějšími slovy potvrzuje perzekuční orientaci svého týmu.

Další jeho věty: „Na rozdíl od ostatních stran, které zahájily kampaň různými obecnými frázemi a usmívajícími se vyretušovanými obličeji kandidátů, jsme my otevřeli konkrétní témata, která občany Prahy 5 trápí. Že to nezůstane bez odezvy a reakce, jsme očekávali, ale aby nás někdo označoval za ‚Šestákovu hnědou partu‘, to mi připadá trochu posunuté někam, kde ta diskuse určitě nemá být.

Nabízejí sebelítost místo omluvy a ukazují, že vlastně vše běží podle předem připraveného plánu. To, co Jiří Dienstbier ml. označil za hru na nejnižší lidské pudy, Šesták zde vidí jako chvályhodné otevírání konkrétních témat. Pondělní článek Českých novin pak ukazuje, že odstraněné heslo nebylo marketingovou zkratkou, ale esencí Šestákova programu:

„Bezdomovcům chce zase nabídnout dočasné ubytování a zaměstnání, například úklid ulic Prahy 5. Pokud lidé bez přístřeší takové nabídky nevyužijí, zakročí proti nim strážníci. ‚Chceme, aby městská policie pracovala tak, aby v těch nejexponovanějších místech prostě nebyli,‘ konstatoval Šesták.“

Myšlenku, že by si občané měli právo na přítomnost v některých částech města odpracovat, lze z hlediska trestního práva považovat za návod k vydírání. Jenže… rozruch, který to vyvolalo, byl v podstatě žádoucí, a s tím, že plakát s nejprovokativnějším sloganem bude muset rychle pryč, se nepochybně také předem počítalo.

Sociálnědemokratické hlasy, jež postup šestákovců označují za oranžový fašismus a požadují razantní postih zodpovědných funkcionářů, ovšem zaznívají jen od řadových členů, např.  Bohuslav Sobotka a další špičkoví politici zaujali postoj „Jsem rád, že sociální demokraté na Praze 5 kampaň v tomto stylu na základě žádosti vedení ČSSD rychle ukončili.“ To jednak není pravda, jednak i kdyby nakrásně byla, představuje jen alibismus, který se celé to svinstvo snaží zamést pod koberec, a nahrává tím domněnce, že tato aféra je součástí důmyslné předvolební taktiky.

Sociální demokracie nesmí připustit, aby za ní šli do voleb propagátoři ultrapravicových myšlenek, a pokud k tomu dojde, musí se od nich okamžitě očistit a omluvit se všem příslušníkům sociálních skupin, pokud se stanou terčem takového bezohledného útoku, jakého jsme svědky na Praze 5. Realita se ale zjevně vyvíjí jiným směrem.

Na Praze 5 začíná válka proti sociálně vyloučeným kolosální zradou sociálně demokratické myšlenky. Nelze zůstat neutrální — je čas jednat.

  Diskuse
  September 10, 2010 v 11.19
  je opravdu dobře
  že jste o této důležité věci, kterou by leckdo rád zametl pod koberec jako "jednorázovou nehodu", napsal.

  Zůstává kandidátka ČSSD v Praze 5 beze změn?
  September 10, 2010 v 12.29
  Nakažlivý populismus
  Je smutné, že lidé ze socdem v Praze 5 podnikají podobné populistické kroky jako dříve paní Řápková z ODS z Chomutova nebo VV, kteří dávají na kandidátku člověka z pravicové extremistické strany. Doufám, že to nezapadne a že se socdem nepřipojí k neblahému trendu poslední doby a že vedení strany bude mít sílu se tomu postavit.
  ??
  September 11, 2010 v 18.31
  Advocatus diaboli
  S paní farářkou Šáchovou jsem se nedávno setkal a je to sympatická paní. Je politickou chybou, že ČSSD na Praze 5 se ve vztahu k bezdomovcům a narkomanům zaměřila téměř výlučně na represi, slova o oranžovém fašismu apod. však považuji za přehnaná. Faktem je, že s výskytem narkomanů je spojené riziko vyšší kriminality, které postihuje nevinné občany (např. si musí platit opakovaně rozbitá okna), je zde i zdravotní riziko pro děti z nedaleké školy. Naproti tomu organizace s narkomany pracující mohou být napojeny na velmi materiální zájmy těch, kdo narkomanům předepisují náhradní drogy a kdo na ně dostávají milionové dotace. (I pro lékárny to může být dobrý kšeft, neb takový Subotex stojí kolem 1000 Kč.) Takže ten příběh je trochu složitější než zlí fašisté versus utlačovaní narkomani a jejich nezištní léčitelé a pomahači.
  SH
  September 12, 2010 v 5.51
  Dvě zásadní poznámky
  V prvé řadě nikdo nemůže zpochybňovat, že bezdomovectví, narkomanie a herny jsou patologií současného systému. Buď bude tento režim odstraněn, nebo se se jmenovanými jevy musí většinová společnost naučit žít tak, aby jí ale nepřinášela nepřijatelná rizika, opakuji to slova nepřijatelná. Dovolím si to říci naplno. Než aby jediné nevinné dítě se nakazilo HIV od lumpa, který zabodl injekční stříkačku do pískoviště, tak bych byl pro internaci narkomanů s HIV do speciálních ústavů. Tečka k věci, které jsem se nikdy nevěnoval, takže s ní nemám praktické zkušenosti.
  Druhá poznámka je zásadnější. Je signifikantní, a v mých očích již dávno záměrné, že média vždy v období před volbami, najdou nějaký „kaz“ na ČSSD. Vzhledem k tomu, že jsou prakticky všechna vydržována pravicovými fandy, se tomu vůbec nedivím. Naopak ale jsou mi k smíchu okamžitá, následná rozhořčování všelikých, údajně levicových intelektuálů, kteří sami sebe identifikují jako sympatizanty ČSSD, nebo by jí dokonce rádi volili, kdyby… Připojuji se proto naprosto bezvýhradně k podpoře názoru pana „advocatus diaboli“.
  Závěr ze dvou poznámek. Jako bývalý politik i jako volič nikdy neberu vážně řeči politiků před volbami. Jsou bez výjimky populistické ať již v dobrém, či špatném směru. Posuzuji vždycky pouze to, co v dosavadní politické praxi prováděli. Každý kandidát totiž nějakou minulost za sebou má, byť by byl i velmi mladý.

  September 12, 2010 v 7.06
  ad JB a SH
  Jako údajně levicový intelektuál nemohu souhlasit. Tvrzení, že problém je složitější, je klišé, které platí o všech problémech - např. o příčinách bezdomovectví a o účinnosti represivního přístupu.
  Nikdo, pokud vím, nepsal o nevinných a utlačovaných narkomanech jako o dobru, jež čelí zlu. Jde jen o to, že bezdomovectví a narkomanie jsou symptomy nějakých sociálních problémů a jsou v zásadě dva způsoby, jak na ně reagovat: buď jít po modré, která může přejít v hnědou, tzn. trestat ty narkomany a bezdomovce, aby "slušní lidé měli klid na práci" (mimochodem, drogovou závislost lze klasifikovat i jako nemoc a mezi bezdomovci je nesporně řada i duševně nemocných a sociálně deprivovaných); anebo pojmenovávat příčiny těch problémů a podle toho klást důraz na konkrétní řešení (tzn. třeba i trestat, ale nedělat z toho pilíř té politiky).
  Narkomany a bezdomovce lze zařadit do kategorie lidí zvaných chudí. Připadá vám sociálně demokratické postupovat proti chudobě tak, že ji uklidíme z očí? Jak chcete pěstovat celospolečenskou solidaritu, když postavíte kampaň na prosazování určité formy segregace?
  Problém je složitý, otázka postoje k té kampani je ale velmi jednoduchá. Stačí vědět, jaké principy hájíte.
  September 12, 2010 v 7.34
  ještě jeden aspekt
  Je škoda, že se tu nevyjádří lidé, kteří skutečně v terénu (nikoli od psacího stolu) sociální práci dělají. Ti všichni totiž vědí, jak taková práce jde "na substanci", tj. jak mj. devastuje jejich vlastní rodinné i jiné sociální vztahy. Jejich názory na hrátky politiků by možná do věci přece jen vnesl trochu více světla. I oni, stejně jako jejich "klienti" jsou totiž těmi bezprostředně postiženými.
  Což míním také ve smyslu poslední věty Martina Škabrahy.
  ??
  September 12, 2010 v 8.39
  Třídní válka
  Chtěl jsem poukázat na to, že třídní válka, o níž se zmiňuje autor textu, může mít více rovin: tedy nejen úřady a kandidující politici versus narkomani a bezdomovci, ale také lidé, kteří na narkomanech vydělávají (a nemusí to být jen dorogoví dealeři) versus občané, kteří naopak ztrácejí (finančně i z hlediska jejich bezpečnosti). Dále v určité metarovině - jak se o tom zmiňuje i pan Hošek - se téma narkomanů může stát záminkou pro vyřizování politických i osobních účtů, včetně těch vnitrostranických (viz Kotrba versus Paroubek).
  September 12, 2010 v 9.16
  odpověď
  Jak to myslíte s tím Kotrba vs. Paroubek? Já myslím, že Kotrba není v ČSSD taková váha, aby se smysluplně dalo mluvit o nějakém vnitrostranickém konfliktu mezi nimi.
  A i kdyby - vnitrostranické konflikty se kolem něčeho rozhořet musí, téma jako téma.
  Že na narkomanech (počítejme mezi ně i alkoholiky) někdo vydělává, to je jasné. Už proto, že některé drogy jsou nelegální, což je zdražuje desetkrát a více. Vydělávat ale na tom mohou i ti, kterým radnice zadá provádění toho čištění - budování přístřešků pro bezdomovce, případně najímání bezpečnostních agentur, atd.
  September 12, 2010 v 12.12
  Narkomani jsou taky děti
  Pane Beránku,
  shodou okolností tuto městskou část docela znám. Před lety jsme tam opakovaně upozorňovali policii ČR, aby zakročila proti dealování drog ve velkém. Byla tam řada bytů, kde se dal koupit heroin jako v sámošce: otevřené dveře, v bytě stůl, kde byla hromada heroinu a fronta až na ulici. Ten stav trval vždy řadu měsíců, než policie zakročila. Opakovaně chodili na policii lidé z těch domů a rodiče ohrožených dětí doslova prosit, aby se s tím něco už konečně udělalo. Z občasných uživatelů se v té době stali závislí na narkomani. Děti, které to dosud nezkusily, se s drogami seznámily. Bylo to skutečně neuvěřitelné. V té době taky městská část prodala řadu domů za pakatel soukromým majitelům, aby se zbavila nepohodlných nájemníků. Radní tehdy vůbec nezajímalo, co s těmi lidmi bude. Část z nich skončila na ulici. Nepíšu to proto, abych za současný stav dávala vinu ČSSD na Praze 5, je to ale projev toho samého, co dnes (nejen ČSSD, ale v nějaké podobě skoro všechny větší politické strany) předvádí: pohrdání lidmi. Slova o slušnosti a čistotě jsou jen předvolebním vábením.
  September 12, 2010 v 13.11
  Traffic
  To, co píše Saša Uhlová, mi připomíná některé scény z filmu Stevena Soderbergha Traffic (v češtině Nadvláda gangu), kde si poměrně dobře zaopatřená a znuděná americká (bílá) mládež chodí zaopatřovat drogy do chudých černošských čtvrtí. Zajímavá je taky scéna, kde tým poradců vysvětluje novému šéfovi boje proti drogám (hraje ho Michael Douglas), proč jsou před nimi mafie tak popředu. "Mají neomezený rozpočet." - "Počkejte. Vy chcete říct, že nějaká zločinecká organizace má stejné prostředky jako úřad federální vlády?!" - "Ne. Daleko větší." Výmluvné je i to, jak zatčený překupník, jenž má sehrát roli korunního svědka, vysvětluje policistům, že ho mohli zatknout jen proto, že ho podrazila konkurence, které oni vlastně pomáhají vyhrát jednu válku o trh...
  Podle mě je stávající situace srovnatelná s tím, jaké důsledky měla prohibice v USA. Ba je to ještě horší a navíc na globální úrovni.
  Drogová závislost je jistě zlá věc, ale problém se jenom zhoršuje, když se na ni díky současnému stavu navěsí sociální vyloučení a vnucená kriminalizace konzumentů (na rozdíl od alkoholu si heroin těžko pořídíte ze sociálních dávek) a především obrovské zisky a moc mafií. Navíc se ve společnosti zvyšuje poptávka po represivním přístupu, co nabízejí zelené mozky jako Komorous nebo podvodníci jako Vacek.