Kvůli drátům pro Temelín se zvýší cena elektřiny

Anna Voňavková

Kvůli plánované dostavbě Temelína vznikne stodvacetikilometrové vedení vysokého napětí. Sdružení Calla a Jihočeské matky podaly své námitky.

Zástupci organizací Calla a Jihočeských matek zaslali připomínky k záměru provozovatele české elektroenergetické přenosové soustavy ČEPS a.s. postavit nové vedení vysokého napětí pro vyvedení výkonu z plánovaných reaktorů v Temelíně do rozvodny Mírovka nedaleko Havlíčkova Brodu. „Budeme požadovat posouzení i dalších variant možného řešení záměru. Bez toho je celý proces EIA pouhou formalitou,“ říká Monika Machová Wittingerová z Jihočeských matek.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Organizace ČEPSu vytýkají především to, že pro výstavbu vedení není dostatek důvodů: „V dokumentaci není vůbec odůvodněna potřeba řešení vyvedení výkonu z Temelína právě tímto novým propojením,“ tvrdí organizace. Záměrem je vystavět sto dvacet kilometrů dlouhé dvojité vedení elektrického napětí na čtyřicetimetrových stožárech, které se přiblíží, nebo přímo protnou katastry téměř stovky měst a obcí jižních Čech a Českomoravské vysočiny.

Zásadním problémem chystaného záměru je podle ekologických organizací dopad na krajinný ráz. „Stavba jednoznačně negativně ovlivní stávající estetické i přírodní hodnoty krajinného rázu v mnoha úsecích trasy vedení, jeho estetická a přírodní hodnota bude tedy podstatným způsobem snížena,“ stojí v připomínkách Cally a Jihočeských matek s tím, že sami autoři dokumentace vyhodnotili dopady některých úseků vedení jako neúnosné.

„Použitý postup vyhodnocení dopadů na krajinný ráz je ale přesto benevolentní a není srovnatelný s přísnými postupy, které hodnotí dopady jiných staveb s dopadem na zachovalý krajinný ráz jako jsou například větrné nebo fotovoltaické elektrárny,“ upozorňují organizace na nerovnost v porovnávání dopadů.

Podle Edvarda Sequense ze sdružení Calla je potřeba hledat alternativy: „Česká republika má i jiné možnosti k řešení svých energetických potřeb než je stavba nových reaktorů. Cenu dvanáct miliard korun, případně i více, které budou stožáry a dráty stát, zaplatí všichni spotřebitelé elektřiny, v ceně nových reaktorů se neprojeví.“

    Diskuse