Začal boj o holou existenci MŽP. Moldan stojí proti VV a ODS

ČTK, Redakce DR

Věci veřejné a ODS využívají povolební situace k pokusu splnit odvěký sen českého průmyslu: zrušit ministerstvo životního prostředí. Argumenty pro sloučení nedávají vůbec žádný smysl, říká Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha.

Senátor Bedřich Moldan bude jako vyjednávač TOP 09 v oblasti ekologie, zemědělství a venkova hájit samostatnost ministerstva životního prostředí. Zbývající dvě strany rodící se koalice ODS, TOP 09 a VV počítají se spojením MŽP s dalšími úřady.

Předseda zemědělského výboru sněmovny a vyjednávač ODS Jiří Papež ČTK potvrdil záměr své strany do konce volebního období spojit ministerstva životního prostředí, místního rozvoje a zemědělství. Věci veřejné hovoří o spojení agend MŽP a ministerstva zemědělství.

„Ten, kdo hospodaří, by neměl zároveň kontrolovat," řekl Moldan ČTK k postoji své strany k tomuto rozporu, věří, že se mu podaří své partnery přesvědčit. První jednání expertní skupiny je naplánované na dnešní odpoledne. Vyjednávač VV Vít Bárta ČTK řekl, že dnes se budou straničtí experti bavit o rozdělení agend mezi jednotlivá ministerstva.

Věci veřejné chtějí nadnést také téma prolomení limitů těžby uhlí na Mostecku. Limity hájí litvínovský starosta Milan Šťovíček, který se za VV do sněmovny dostal. Podle ODS prolomení limitů těžby uhlí závisí také tom, nakolik bude Česko využívat jadernou energii. Protože TOP 09 a VV počítají s rozvojem jaderné energetiky, mohla by v tomto směru najít koalice shodu.

Diskuse o agendě ministerstva životního prostředí bude zřejmě složitější. Bárta nechce předem uzavírat vyjednávání ultimativními termíny. „Jestliže si dáváme cíl slučovat ministerstva, je to i o agendách," uvedl s tím, že by případně Věci veřejné přivítaly pouze sloučení některých roztříštěných kompetencí v jednom úřadu.

Před volbami VV plánovaly, že po vzoru Španělska, Kypru a Malty vytvoří ministerstvo zemědělství a životního prostředí. „Agenda zemědělství ani životního prostředí nevymizí. Pouze dojde k efektivnějšímu přeuspořádání a řešení souvisejících problémů na jednom místě, zejména v oblasti vodohospodářství, lesnictví, obnovitelných zdrojů.

Ušetříme finanční prostředky na odbor komunikace, legislativní, právní, personální, sekce vnějších vztahů a vyjdeme vstříc občanům, kteří si mnohdy musí vyřizovat žádosti na obou ministerstvech zároveň," napsala tehdy ČTK mluvčí VV Petra Hrušová.

Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha pochybuje, že za návrhem je jakákoli kompetentní analýza: „Mezi oběma agendami je evidentní — a silný — střet zájmů. Samostatné ministerstvo životního prostředí v péči o krajinu ve vládě tvoří nezávislou protiváhu dřevařským společnostem a intenzivnímu zemědělství, které prosazuje agrární resort. MŽP je má kontrolovat. Jeden úřad nemůže dělat obojí.“

Občanští demokraté si od spojení ministerstev slibují zjednodušení výkonu státní správy, výrazný pokles státních úředníků, a z toho plynoucí finanční úspory. Stejně argumentují při volání po spojování ministerstev Věci veřejné.

Vojtěch Kotecký nicméně upozorňuje, že se jedná o zástupné argumenty: „Fúze nedává vůbec žádný smysl. Ministerstvo životního prostředí má mnohem větší překryv například s resortem zdravotnictví. Zabývá se hlavně ochranou zdraví či života lidí a většina Čechů a Češek žije ve městech,“ uvedl pro DR.

Také předseda Dětí Země Miroslav Patrik vidí věci podobně:  „Plán ODS a VV na sloučení ministerstva životního prostředí se zemědělstvím je jen zastíracím manévrem pro likvidaci toho prvního,  které plní zcela jiné funkce, zejména kontrolní. ODS v osobě Miroslava  Macka už má v tomto ohledu bohaté zkušenosti, neboť on v roce 1992  úspěšně zlikvidoval Federální výbor životního prostředí, takže od  českých konzervativců nic nového," soudí Patrik.

Podle Papeže je nicméně pohled všech tří stran vznikající vládní koalice na agrární a venkovskou problematiku podobný. „V oblasti zemědělství a rozvoje venkova žádný zásadní rozpor nevidím. Tam si myslím, že se programová shoda dá nalézt celkem jednoduše," uvedl.

Existence MŽP tak podle všeho závisí dnes už jen na vyjednavačské síle a obratnosti Bedřicha Moldana.

  Diskuse
  June 3, 2010 v 13.1
  Proč rušit ministerstva
  Ještě dodávám, že ministerstva se zpravidla ruší ze dvou hlavních důvodů: a) jejich obsah se vyprázdnil, resp. skončil splněním úkolu - příkladem je Min. informatiky či Min. pro správu národního majetku apod. (našlápnuto má spíše Min. pro místní rozvoj než MŽP), b) jejich obsah je potřebný, ale překáží jiným rezortům, zejm. při budování ekonomické základny... M.Patrik
  MB
  June 3, 2010 v 16.1
  Nescházejí tu Zelení?
  Velmi rychle přichází první očekávatelný důsledek toho, že Zelení vypadli ze hry. Mají z toho radost ti, kdo proti nim (mj. právě na těchto stránkách) tak energicky bojovali?
  DR
  June 3, 2010 v 18.23
  Ne, že bych s vámi nesouhlasil a také to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem zelené přese všechno volil, nicméně považuji za potřebné konstatovat, že kdyby zelení řádně plnili svojí úlohu a s nimi i jimi nominovaní ministři, tak ta paní z ČEZu, co se na nás na fotce tak hezky směje jakožto patrně poslední ministryně životního prostředí, by se do téhle funkce nikdy nedostala...
  June 3, 2010 v 19.24
  Zelení jako politické strany jsou, narozdíl od ekologických hnutí, od samých začátků jakousi podivností. Nevím, zda už to nějaký politolog hlouběji rozebral. V Německu rozštěpení na Realos a Fundis, v Rakousku trochu udýchaná zlatá mládež pečující o přistěhovalce. Něco podstatného za tím jistě vězí.

  Společnost, která tak nadšeně buduje kapitalismus, má navíc sotva čas zabývat se otázkou, jak vypadá zeměkoule. A v médiích se z toho, žel, stává často také "oddychový" žánr v němž převládá styl biedermeieru.
  June 3, 2010 v 19.45
  Zaleží na tom, pane Kopecký, jak si podivnost vymezíte. Podle mne je zas podivné, že četná levicová uskupení nedokázala překonat ideologická schémata (přinejlepším) sedmdesátých let, že mnohé pravicové strany dosud vycházejí z neinovovaných neoliberálních konceptů, nebo že stále tolik lidí dokáže i v dnešní době strhnout nacionalismus. A přitom je to tak... možná i proto mám zároveň za podivné, když onen tradiční rozštěp v zelených, jakož i národní specifika jednotlivých stran, vnímáte jako podivnost.

  Politologický vhled, po kterém voláte, najdete třeba v monografii Pavla Pečínky Zelená zleva. Jedná se o rozbor vzniku, vývoje a ideologie všech zelených stran v Evropě. Pro situaci v ČR je kniha již poněkud zastaralá, ale Německo, nebo Rakouskou jsou tam rozebrány stále platně.