Vedení Věcí veřejných bude určovat, jak smějí jejich poslanci hlasovat

Dušan Radovanovič

Faustovskou smlouvu museli podepsat všichni kandidáti za Věci veřejné. Zbavili se v ní možnosti svobodně se rozhodovat v případě, že by byli zvoleni do sněmovny. O jejich hlasování by rozhodovalo jen úzké vedení strany.

Věci veřejné vyškrtly těsně před volbami některé nepohodlné členy z kandidátních listin. Díky tomu se zjistilo, že si slepou poslušnost svých kandidátů vynucují velmi pochybnou smlouvou. Aktualne.cz se podařilo tuto dlouho utajovanou smlouvu získat.

Faustovskou smlouvu odmítla podepsat pouze Daniela Göttelová, původně kandidující ve středních Čechách. Té nevadilo zavázat se k povinné účasti na schůzích nebo k tomu, že nepřeběhne k jiné straně.

„Problém je, že bych musela hlasovat podle toho, jak se politická strana VV většinově rozhodne hlasovat. Což je podle mne v rozporu s ústavou a pojetím svobody a zodpovědnosti," upozornila Göttelová na obsah smlouvy, jež de facto zavazuje poslance otrockou poslušností k vedení strany.

Pod hrozbou sedmimilionové pokuty budou poslanci nuceni k povinné docházce na poslanecký klub, jednání sněmovny i výborů. Omluvenkou jsou pouze závažné důvody oznámené tři dny předem.

Mnohem závažnější je ovšem část smlouvy stanovující, že poslanec může hlasovat jen „v souladu se stanoviskem poslaneckého klubu, respektive v souladu se stanoviskem politické strany, které určuje rada politické strany hlasováním nadpoloviční většinou“.

Korunu pak všemu nasazuje pasáž určující, že „v případě rozporu mezi stanovisky klubu a stanoviskem politické strany je [poslanec] vázán stanoviskem politické strany“. To reálně znamená, že o hlasování Věcí veřejných nebudou rozhodovat občany zvolení poslanci, nýbrž vedení strany, jež může být zcela odlišné a může postrádat jakýkoli mandát.

Dotaženo ad absurdum to tedy znamená, že o hlasování nemalého počtu poslanců příští sněmovny může rozhodovat podnikatel a jeden z hlavních sponzorů strany Vít Bárta, aniž by sám mandát od voličů získal. A vzhledem k tomu, že Radek John už oznámil, že v pětičlenném povolebním vyjednávacím týmu bude i Bárta, přestože zatím do vedení strany nepatří, nezdá se být podobná varianta zdaleka utopická.

Pokud by se poslanec přece jenom zdráhal hlasovat podle rozhodnutí vedení, může se svého postu dobrovolně vzdát ve prospěch jiného — poslušnějšího — člena strany. V tomto případě jej strana „odmění“ půl milionem korun.

Další informace:

Aktualne.cz Smlouva VV s jejich kandidáty na poslance

    Diskuse (0 příspěvků)