Otevřený dopis: Studentské samosprávy podporují manželství pro všechny

Otevřený dopis

Šestnáct krajských a městských studentských samospráv se obrací na nejvyšší ústavní činitele a předsedy parlamentních stran, aby podpořili uzákonění manželství pro všechny.

Věříme, že jsme jako společnost dospěli do fáze, kdy budou mít všichni stejná práva a nikdo nebude utlačován. Foto FB Středoškolský parlament Kraje Vysočina

Vážený pane prezidente, předsedo senátu, předsedkyně sněmovny, premiére a předsedové parlamentních stran,

v poslední době jsme všichni svědky často vyhrocených diskusí mezi politiky na téma manželství pro všechny. Jako studenti středních škol se na Vás obracíme z pozice krajských a městských studentských samospráv s vyjádřením naší podpory uzákonění manželství pro všechny páry, které v našich očích znamená konec nesmyslného rozlišování lásky na správnou a špatnou. Láska si nevybírá.

Období středoškolského studia se neodvratně pojí i s vývojem člověka, a to jak v intelektuální, tak i v osobní rovině. Právě v tomto věku někteří z nás objevují, že je to, koho milují, staví do složité situace. Cítí, že je čeká náročné překonávání vnitřních duševních i vnějších společenských bariér. Absence institutu manželství je staví do pozice občanů, kteří nemají stejná práva jako ostatní. Veřejná odmítavá a diskriminační rétorika ve veřejném prostoru spojena s chybějícími rovnými právy v zákoně často způsobuje zhoršení duševního zdraví a navozuje pocit vyloučení ze společnosti.

Stejnopohlavní páry žijí své životy stejně jako ostatní. Náš stát z nich však dělá občany druhé kategorie a to pouze na základě toho, koho milují. Na otázku zavedení rovných sňatků pohlížíme jako na čin, který zvýší životní úroveň nezanedbatelného počtu občanů. Věříme, že jsme po čtyřiatřiceti letech svobody jako společnost dospěli do fáze, kdy budeme moci žít v prostředí, kde mají všichni stejná práva, kde nikdo není utlačován, kde mohou lidé milovat bez předsudků…

Jako studenti cítíme potřebu vyjádřit své pocity k tématu, které se nás bezprostředně dotýká a bude nás, jakožto i budoucí generace, provázet celým životem. Vážíme si prostoru, který je manželství pro všechny poslední dobou ve veřejné sféře věnován. Schválení rovných sňatků je za nás krok správným směrem.

K tomuto dopisu se připojilo celkem šestnáct studentských samospráv:

 • Středoškolský parlament Kraje Vysočina
 • Krajský studentský sněm Jihomoravského kraje
 • Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje
 • Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje
 • Krajský studentský sněm Pardubického kraje
 • Krajský parlament dětí a mládeže Karlovarského kraje
 • Jihočeský studentský parlament
 • Parlament dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
 • Středoškolský sněm hlavního města Prahy
 • Parlament dětí a mládeže města Ostravy
 • Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže
 • Městský parlament dětí a mládeže Krnov
 • Parlament mládeže města Mladá Boleslav
 • Zastupitelstvo mladých města Třebíče
 • Studentský parlament Aš
 • Žákovské zastupitelstvo města Říčany