Chemapol je cennou součástí Prahy. Zaslouží si uchování a citlivý přístup

Otevřený dopis

Osobnosti české architektury žádají Prahu a Ministerstvo Kultury, aby podnikly kroky k záchraně administrativního komplexu Chemapol-Investa. Architektonicky vytříbená stavba je dominantou pražských Vršovic.

Projekt předních českých poválečných architektek Zdenky Marie Novákové a Dagmar Šestákové. Foto Soukromý archiv Zdenky Novákové

Vážení,

chceme vyjádřit nesouhlas s aktuálně diskutovaným záměrem demolice komplexu bývalého PZO Chemapol-Investa v pražských Vršovicích. Žádáme městskou část Praha 10, Magistrát hl. m. Prahy a Ministerstvo kultury, aby učinili kroky vedoucí k ochraně této architektonicky hodnotné stavby.

Administrativní komplex Chemapol-Investa vzniknul v letech 1966 až1970 podle projektu dvojice architektek Zdenky Marie Novákové a Dagmar Šestákové, kterým se podařilo realizovat architektonicky vytříbenou stavbu tvořící charakteristickou dominantu Vršovic.

Místu s převážně blokovou zástavbou komplex dodává potřebné uvolnění, zároveň ale respektuje urbanistické podmínky a vazby. Architektonické ztvárnění objektu má předobraz v mezinárodním stylu poválečných administrativních budov (tzv. „skin-and-bone“ architektura známá např. z tvorby Ludwiga Miese van der Rohe ve Spojených státech) a vyznačuje se pozoruhodnou stylovou čistotou.

Stavba byla realizována za použití montované konstrukce italské firmy FEAL, a jedná se o její první a zároveň autorsky ztvárněné využití u nás. Slovy autorky: „FEAL měl zavedený jednotný konstrukční systém se všemi detaily a byli zvyklí dělat uniformní, většinou průmyslové budovy bez nějakého individuálního charakteru. Naše představa byla však jiná. Dům — palác v zahradě, s individuálním výrazem podtrženým terasovým řešením parteru, atrium jako centrum koncepce i dění, propojování exterieru a interieru, průhledy přes skleněné plochy fasády do zahrady a zvenku do foyeru a dalších společenských prostorů.”

Objekt Chemapol-Investa se tedy stal nejen průkopníkem spolupráce této firmy s našimi architekty a architektkami, ale také ukázal cestu, jak je možné systém FEAL využít pro bytostně individuální a autorsky řešené architektonické dílo. Komplex byl nadto řešen do posledního detailu — včetně interiérů, pro které byla vybrána umělecká díla Miloslava Chlupáče, Věry Janouškové, Josefa Klimeše, Zdeňka Palcra a dalších.

Hodnotu stavby dokládá její četné publikování v uměleckohistorické literatuře (např. Dějiny českého výtvarného umění zpracované Ústavem dějin umění Akademie věd ČR), zařazování do výstavních projektů, i fakt, že je uvedena v památkovém katalogu Národního památkového ústavu. Autorka Zdenka Nováková je zastoupena ve Sbírce architektury Národní galerie Praha. Na podporu budov bývalého PZO Chemapol-Investa vznikla rovněž petice, kterou podepisuje široká veřejnost.

Jsme přesvědčeni, že budova tvoří cennou novodobou součást pražské zástavby a zaslouží si uchování a citlivý přístup (vhodné by bylo například odstranění barevného nátěru na fasádě z roku 2003, jehož aplikace nebyla konzultována s autorkami stavby).

Ze stanoviska Klubu Za starou Prahu: „Pokud se doposud budova Chemapolu nestala předmětem zájmu památkové péče, bylo to tak nepochybně proto, že nikoho z památkářských a architektonických kruhů ani nenapadlo, že by se tak významné architektonické dílo mělo demolovat.”

Z výše uvedených důvodů žádáme, abyste se zasadili o zachování objektu a citlivý přístup k jeho případným budoucím úpravám.

Dr. des. Helena Huber-Doudová — kurátorka sbírky architektury Národní galerie Praha

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D. — historička architektury, členka české sekce DOCOMOMO International

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. — historik architektury, člen Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve druhé polovině 20. století při NPÚ, místopředseda Klubu Za starou Prahu

prof. Ing. akad. arch. Emil Přikryl — architekt

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. — historik architektury, koordinátor české sekce DOCOMOMO International a pracovní skupiny pro poválečnou architekturu ČNK ICOMOS, člen Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve druhé polovině 20. století při NPÚ

MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D. — architektka, předsedkyně spolku KRUH, ředitelka festivalu Den Architektura a Film a Architektura

Mgr. Veronika Vicherková — historička umění, členka Klubu Za starou Prahu, členka Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve druhé polovině 20. století při NPÚ

Mgr. Jan Zikmund, Ph.D. — historik architektury, člen české sekce DOCOMOMO International

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D. — historik architektury, člen Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve druhé polovině 20. století při NPÚ

Mgr. Ing. arch. Petr Klíma — historik architektury

Mgr. Veronika Rollová, Ph.D. — historička umění

Ing. arch. Mgr. Michaela Janečková — historička architektury

Projekt Město/Fórum pro snesitelnější každodennost je výsledkem spolupráce kolektivu 4AM, z. s. a Centra pro média, ekologii a demokracii, z. s. (CMED). Finančně je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštenjska a Norska. Logo grantu EHP a Norska

Vítá vás rubrika Město. V unikátní spolupráci s 4AM, Fórem pro architekturu a média usilujeme o snesitelnější každodennost života ve městech.

www.forum4am.cz