Vychází Pátrání po Silvestrovi, kniha rozvíjející seriál publikovaný v DR

Jakub Patočka

Autor Jan Beránek v úterý večer křtí knihu, která vychází ze seriálu publikovaného v letech 2017—2019 v Deníku Referendum. Kniha je oproti seriálu podstatně rozšířená. Její vydání provázejí nadšené ohlasy prvních recenzentů.

Nakladatel Tomáš Němec s prvními výtisky knihy. Foto Mystery Press

V nakladatelství Mystery Press před několika dny vyšla kniha Pátrání po Silvestrovi, zasvěcená osudům československých dobrovolníků, kteří se za druhé světové války účastnili obrany Singapuru před japonskou invazí. Jejím autorem je Jan Beránek, ekolog působící v amsterdamské centrále Greenpeace International, který patří k autorům Deníku Referendum.

K tématu na první pohled tak osobně vzdálenému se dostal proto, že jedním z československých dobrovolníků, který naneštěstí při obraně Singapuru zahynul, byl jeho prastrýc Silvestr Němec. Odtud též název knihy, v níž se fakticky prolínají dva příběhy: z hlubin archívů rekonstruovaný osud autorova předka, mládence, který se ocitl v kritický čas na druhém konci světa, a neméně fascinující příběh současného vydobývání fragmentů o jeho životě z porůznu roztroušených úředních a novinových zpráv i ze vzpomínek pamětníků.

Poznatky, z nichž kniha vychází, autor publikoval souběžně na svém blogu a v Deníku Referendum, postupně mezi dubnem 2017 a prosincem 2019. Popisoval v nich svá zjištění i jak k nim dospěl, publikovaný materiál mu ale současně sloužil jako svého druhu „vysílač“ informací o tom, že pátrání vede a pídí se po všech možných zdrojích. Výsledek je shromážděn v knize a původní texty rozšiřuje asi na dvojnásobek nejen co do rozsahu, ale i do hloubky přinášených informací.

Kniha je vydána výpravně v pevné vazbě s přebalem na 366 stranách s bohatými obrazovými a dokumentárními přílohami, nakladatel jí věnoval evidentně nevšední péči. Autor v práci na knize uplatnil svou mimořádnou schopnost metodické práce s informacemi, pamatoval například i na takový detail, jakým je sestavení kompletního seznamu Čechoslováků žijících v Singapuru na začátku roku 1942.

Jeho úvodní, nejrozsáhlejší část tvoří seznam zaměstnanců firma Baťa, k nimž právě patřil i hlavní hrdina knihy. Poznatky o fungování legendární původně zlínské firmy jak v období těsně před válkou a na jejím počátku, tak specificky k její tehdejší organizaci na Dálném východě a přímo v Singapuru, tvoří další zásadní tematický přínos.

První nadšené ohlasy

Autor bohužel v důsledku současné epidemiologické situace musel zrušit většinu osobních setkání se čtenáři. I dnešní křest knihy se musel přesunout do virtuálního prostoru. Repro DR

Autor bohužel v důsledku současné epidemiologické situace musel zrušit většinu osobních setkání se čtenáři. I dnešní křest knihy se musel přesunout do virtuálního prostoru. Koná se na platformě Zoom. Zájemci si musí nainstalovat příslušný software. Po spuštění programu je pak třeba stisknout tlačítko „Join A Meeting“ a vyplnit kód události: 2779525402.

Jeden z trojice kmotrů knihy, diplomat Jaroslav Olša jr. na křest zve slovy: „Vychází kniha, jakou bych si přál napsat... ale napsal ji po letech práce a studiu v archívech v Evropě i Asii Jan Beránek. Faktografická detektivka o putování po stopách jeho prastrýce, baťováka Silvestra Němce, který byl za dnes už možná známých okolností zavražděn při dobývání Singapuru v roce 1942. Výborná sonda do života a osudů malé československé kolonie v Jihovýchodní Asii...“

Řadu z dalších prvních ohlasů shromažďuje autor na webových stránkách, které jsou knize věnovány. Patří mezi ně vojenský historik Ivan Procházka: „Československých státních příslušníků padlých v boji nebo zemřelých na válečná zranění v uniformách spojeneckých mocností za 2. světové války na vzdáleném asijském bojišti nebylo mnoho. Po téměř osmdesáti letech zná jejich jména málokdo, životní cestu téměř nikdo. Proto tento bohatě zdokumentovaný osud Silvestra Němce spolu s popisem badatelovy trnité cesty za poznáním, přináší čtenáři ojedinělý a výjimečný vjem.“

Kniha končí popisem autorovy výpravy na místa pravděpodobných Silvestrových posledních chvil. Popisuje tu i setkání s potomky Čechoslováků a Silvestrových kolegů. V Singapuru o svém projektu dokonce uspořádal besedu. Ačkoli vydání knihy představuje zásadní metu, autor podotýká, že jeho pátrání pokračuje dál. A další informace, i to, co se do knihy nevešlo, zveřejňuje na svém webu.