Využití výstavní síně Mánes je nedůstojné. Praha ale nemůže udělat nic

Hana Třeštíková

Pražská radní pro kulturu odpovídá na výzvu Anežky Bartlové zveřejněnou před několika dny v DR. Ve vstřícně laděném dopise projevuje o téma zájem, nabízí účast v debatách i osobní setkání, ale píše, že město nemůže nyní udělat nic.

„Budova Mánesu není na prodej, a město tak nemá důvod se takovou příležitostí zabývat.“ Foto WmC

Popsanou situaci kolem výstavní síně Mánes sleduji a vnímám jako dlouhodobě problematickou především kvůli neoddiskutovatelné umělecko-historické hodnotě této budovy, které by slušelo navrátit původní atmosféru jednoho z nejdůležitějších kulturních prostorů v Praze.

Přesto, že považuji komerční využití výstavní síně Mánes za nedůstojné pro tento prostor, musím bohužel konstatovat, že hlavní město Praha nemůže jakkoliv zasahovat do obchodní politiky soukromých společností, mezi které Nadace českého výtvarného umění patří. Zároveň si nejsem vědoma, že by byla budova Mánesu na prodej, a město tak mělo důvod se takovou příležitostí zabývat.

Odpověď pražské radní pro kulturu Hany Třeštíkové na otevřený dopis Anežky Bartlové.

Co se týče kulturní politiky v oblasti výtvarného umění, leží nyní priority města kromě systematické podpory umění ve veřejném prostoru především v grantové podpoře nezávislého sektoru a v investicích do nemovitostí, které jsou ve správě Galerie hl. m. Prahy. Jedná se například o opravu Colloredo-Mansfeldského paláce či nutnost zřídit pro galerii depozitář.

Ohledně Vaší zmínky k aktuálnímu programu Musea Kampa musím upozornit, že finanční podpora města Prahy činí zhruba deset procent celkového rozpočtu této instituce, a že není v kompetenci hl. m. Prahy zasahovat do výstavního programu a obsahu institucí podpořených grantem hl. m. Prahy.

Hl. m. Praha naopak aktivně podporuje zájem veřejnosti o kvalitní kulturní nabídku, např. programy V Praze jako doma nebo možností využít padesátiprocentní slevu na vstupy do vybraných muzeí a galerií s kartou Lítačka. Nejen, že tak reaguje na krizovou situaci kulturních institucí zasažených opatřeními proti šíření pandemie koronaviru, ale snaží se také přispět k dostupnosti a propagaci významných kulturních institucí pro nejširší veřejnost.

Situaci kolem Mánesu budu i nadále sledovat a ráda se aktivně zúčastním jakékoliv debaty o jeho poslání a budoucnosti. Pokud budete mít zájem, ráda se s Vámi setkám a problematiku prodiskutuji osobně.

Redakčně kráceno, plné znění dopisu je v vloženém PDF.