Vláda odmítne návrh opozice na zavedení korespondenční volby. Připraví vlastní

Jan Gruber

Opozice předložila novelu volebních zákonů, jejímž cílem je zavést korespondenční hlasování. Vláda záměr odmítne s tím, že ministerstvo vnitra připraví vlastní komplexní návrh. Ten má vstoupit v účinnost ještě před sněmovními volbami v roce 2021.

Vláda dle připraveného usnesení v úterý odmítne návrh opozice, jehož cílem je zavést pro sněmovní a prezidentské volby možnost korespondenčního hlasování pro občany České republiky, kteří jsou zapsaní na zvláštních voličských seznamech vedených zastupitelskými úřady. Opoziční zákonodárci si od novely slibují zjednodušení hlasování pro studenty programu ERASMUS a pracovníky — nejen evropských — institucí, již tráví více času v zahraničí. Kabinet nesouhlasné stanovisko odůvodňuje přípravou vlastního návrhu zákona.

„Zavést distanční formu hlasování pro naše krajany považujeme za skutečně důležité. Chceme jim umožnit vykonávat jejich základní občanské právo, tedy účastnit se voleb. Krajané totiž zhusta musí cestovat k volebním místnostem a volebním urnám stovky až tisíce kilometrů. Jejich hlasovací právo je tímto zkomplikováno, ne-li znemožněno. Často si musejí vzít volno v práci, koupit si letenku, což je mnohdy odradí, a proto k volbám raději nejdou,“ vysvětlila poslankyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti) doplnil, že korespondenční volba je dnes zcela běžnou praxí ve čtyřiadvaceti zemích Evropské unie. „Funguje i na sousedním Slovensku,“ podotkl. „Nejedná tedy se o žádný experiment, ale o prozkoušenou a dobře fungující možnost způsobu volby. Jsem přesvědčen, že občané nemají být kráceni na svém volebním právu,“ shrnul a dodal, že uzákonění korespondenčního hlasování má současně potenciál zvýšit volební účast.

Hamáček připravuje vlastní novelu

Vláda Andreje Babiše (ANO) nicméně novelu na základě stanovisek ministrů vnitra Jana Hamáčka a zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) neschválí s tím, že v souladu s programovým prohlášením, které se zavedením korespondenční volby počítá, připraví vlastní návrh zákona o správě voleb. Ten by měl českým občanům umožnit distanční hlasování nejen ve sněmovních a prezidentských, ale také v evropských volbách. Podle rezortu vnitra by lidé mohli využít korespondenční volbu již v roce 2021, kdy se mají uskutečnit volby do Sněmovny.

Vyloučeny z korespondenčního hlasování naopak mají být volby senátní, komunální a krajské. „Ve volbách do zastupitelstev krajů a obcí je aktivní a pasivní volební právo podmíněno trvalým pobytem voliče v obci, respektive kraji, přičemž lidé žijící dlouhodobě v zahraničí často nemají trvalý pobyt na území České republiky nebo nejsou s daným územím nadále trvale spjatí. Umožnění korespondenčního hlasování tomuto okruhu voličů v uvedených volbách se nejeví jako důvodné,“ uvedlo ministerstvo vnitra v podkladovém materiálu pro jednání koaliční rady z počátku dubna.

Ústavně garantovanou tajnost hlasování, což bývá označováno za jedno z nejvýraznějších rizik spojených s korespondenční volbou, chce Hamáčkem vedený úřad zajistit využitím dvou obálek. Voliči by je obdrželi spolu s hlasovacími lístky a identifikačním lístek. Následně by vybrali a upravili hlasovací lístek a vložili ho do úřední obálky, kterou by spolu s identifikačním lístkem dali do druhé, doručovací obálky a tu zaslali zpět příslušnému volebnímu orgánu, jenž by ji v den voleb předal volební komisi.

V zahraničí žije podle odhadů více než čtvrt milionu občanů České republiky. Ti, chtějí-li dnes volit, mají dvě možnosti jak postupovat — buď požádat příslušný zastupitelský úřad o zapsání na zvláštní seznam voličů, nebo si vyřídit voličský průkaz. V obou případech se v den voleb musejí dostavit do budovy zastupitelského úřadu a osobně vhodit hlasovací lístky do volební urny. Výjimku představují volby do Evropského parlamentu, v nichž je Česká republika jedním ze čtyř států Evropské unie, které svým občanům neumožňují hlasovat ze zahraničí.