Já jsem já aneb nigerijské fake news

Linda Piknerová

Před několika dny proběhla světovými médii zpráva, že současná nigerijská hlava státu Muhammadu Buhari je po smrti a jeho úřad vykonává dvojník. S tím ovšem „skutečná“ hlava státu nesouhlasí.

Zpráva, že post nigerijského prezidenta vykonává jakýsi dvojník, či dokonce klon, který se jmenuje „Jubril“, působí na první pohled úsměvně a těžko si lze představit, že by se mohla zakládat na pravdě. Ovšem skutečnost, že této zprávě věnovala pozornost prestižní světová média, svědčí o tom, že celé události bychom měli věnovat větší pozornost a zamyslet se, jak může takováto zpráva o prezidentovi nejlidnatější africké země vůbec vzniknout a co může stát v jejím pozadí.

Nigérie s téměř 200 miliony obyvatel představuje nejlidnatější zemi Afriky, což v přepočtu znamená, že každý čtvrtý Afričan je Nigerijec. Přesto o této zemi víme zoufale málo, a tak pravděpodobně jediná zpráva, která nám z poslední doby utkví v paměti, bude právě fake news o hlavě státu, která dementovala svou smrt na sociálních sítích.

Muhammadu Buhari, nebo somálský klon Jubril? Foto WMC

Navzdory evidentní absurditě se jeho vyjádření setkalo s velkým zájmem veřejnosti, která zhlédla jeho vystoupení dostupné na Youtube. Pocity, které vystoupení téměř 76leté hlavy státy provázely, jsou různé. Od úsměvů nad tím, že prezident přece nemůže být jen tak nahrazen jakýmsi súdánským klonem, přes zamyšlení, jestli to opravdu není možné, až po závěr, že v takové divné zemi, jako je Nigérie, se koneckonců nemůžeme divit ničemu.

Zpráva vycházela z několika událostí, které se odehrály v uplynulém roce a které, vhodně interpretovány, vytvořily prostor pro divoké spekulace. Základem byly informace o zdravotním stavu prezidenta Buhariho, v jehož důsledku se stáhl z veřejného života a nedával o sobě příliš vědět. Od roku 2015, kdy byl poprvé zvolen do úřadu, strávil do poloviny roku 2018 na „nemocenské“ více než 170 dní, přičemž nikdy nebylo zveřejněno, co je příčinou. Nejčastěji se hovořilo o zhoubném nádoru, což se však nepodařilo nikdy potvrdit (ale ani vyvrátit).

Prezident se léčil, jak se postupně ukazovalo, na londýnských klinikách, které navštěvoval v utajení a nigerijskou veřejnost o tom nikterak neinformoval. „Zdravotní turistika“ prezidenta Buhariho vyvolávala nejen řadu spekulací, ale především nepochopení domácí veřejnosti, která opakovaně upozorňovala na stav nigerijského zdravotnictví, které sice musí stačit nigerijské populaci, ale nejvyšší političtí představitelé o něm mají pochybnosti.

Podle hesla „všichni jsou si rovni a někteří jsou si rovnější“ si prezident zařídil soukromou péči v londýnských nemocnicích, kterou však plně hradil nigerijský státní rozpočet. Jistou kuriozitou, patrně motivovanou snahou „šetřit veřejné prostředky“, byla zastávka v Londýně, kterou prezident Buhari učinil poté, co se vracel z návštěvy prezidenta Trumpa ve Washingtonu. Během „technické přestávky“ se nigerijský prezident uchýlil do bezpečí londýnského sanatoria, kde se podrobil sérii vyšetření.

Zpráva, že se prezident rozhodl tajně navštěvovat zdravotní zařízení v zahraničí, vyvolala obrovskou vlnu kritiky, neboť v téže době, kdy prezident „stonal“, stávkoval v Nigérii zdravotnický personál za zvýšení kvality zdravotní péče. Náklady na zdravotní péči jsou v Nigérii hluboce poddimenzovány a vystudovaný personál běžně směřuje pryč ze země, často mimo jiné do Británie. Tento odliv mozků velmi negativně ovlivňuje stav nigerijského zdravotnictví, proti čemuž však vládní orgány bojují tím, že stávkujícím vyhrožují a znepříjemňují jim život.

Výsledek je tristní. Tato velká a díky ropě nesmírně bohatá země není schopna zajistit svému obyvatelstvu odpovídající služby, což nutně vede k obecné nespokojenosti. Prezidentovy zdravotní cesty společně s fotografiemi, na kterých jednou píše levou a podruhé pravou rukou, pak vytvořily ideální prostor pro vznik fake news o tom, že Buhari je mrtev a byl nahrazen jakýmsi Súdáncem.

Ačkoliv máme tendenci chápat zprávu o prezidentovu dvojníkovi primárně jako zábavnou africkou historku, je třeba si uvědomit širší souvislosti. Na únor 2019 jsou plánovány parlamentní volby, jež jsou výzvou především pro bezpečnostní složky země. Na severu státu dlouhodobě operuje teroristická organizace Boko Haram, která výrazně destabilizuje bezpečnost země, což zpětně negativně ovlivňuje pozici hlavy státu.

Zhruba před rokem prezident navýšil státní prostředky určené na boj s terorismem, který podle něj zůstává jednou z hlavních příčin politické nestability v zemi. Lze se proto oprávněně domnívat, že snaha o šíření zprávy o smrti prezidenta Buhariho je součástí předvolební taktiky jeho odpůrců, kteří mají za cíl oslabit jeho pozici a znemožnit mu znovuzvolení. Jakákoliv politická nestabilita v Nigérii pak může mít zásadní dopad na celosvětové dodávky ropy a může potenciálně destabilizovat oblast Guinejského zálivu.