Nemusíme se obhajovat, že jsme lidi

Robin Stria

Po výrocích starého nemocného muže, který chce získat pozornost, část společnosti znovu opanoval diskurs obhajování stereotypních a nenávistných názorů na romskou komunitu. Dokážeme se ho zbavit?

Dostal jsem pozvání od Kateřiny Duškové, abych se zúčastnil pořadu Máte slovo. Bude se věnovat tématu výroků prezidenta Miloše Zemana na adresu Romů. Zde jsou přesné okruhy témat, které jsem obdržel:

  1. Myslíte, že prezident Zeman zhoršuje etnické napětí ve společnosti? Pokud ano, prosím reagujte. Pokud ne, jak si vysvětlujete reakci mnoha organizací i veřejných osob, které se vůči výroku prezidenta ohradili právě s upozorněním na rozdmýchávání etnického napětí?
  2. Prohlubuje se podle vás v naší společnosti všeobecně xenofobie a nevraživost vůči menšinám?
  3. Myslíte si (v souvislosti s naším tématem), že pracovní systém, který tu byl nastaven za minulého režimu, fungoval dobře a byl správný? Měli by mít nezaměstnaní, když odmítnou nabízenou práci, větší postihy? Případně jaké? Nebo s tímto nastavením zásadně nesouhlasíte? Z jakého důvodu?
  4. V posledních letech se naší ekonomice dařilo, mnoho firem upozorňovalo na problém s nedostatkem pracujících, přesto se stále počet nezaměstnaných pohyboval kolem 300 tisíc. Co je podle vás příčinou, že nebylo možno více tento potenciál využít a počet nezaměstnaných tak ještě více snížit?
  5. Souhlasíte s tím, že Romové narážejí na diskriminaci ohledně pracovních příležitostí? Pokud ano, co je podle vás příčinou? Pokud ne, jaký máte argument?
  6. Je podle vás náš sociální systém demotivující s ohledem na snahu najít si práci?
  7. Podporuje nároky bez odpovědnosti? A pomáhá, nebo spíše prohlubuje problémy? Prosím o vysvětlení.
  8. Co vy považujete v této souvislosti (nastavení soc. systému) za největší problém a jaké řešení byste navrhoval/a?
  9. Pokud byste měl/a jednou větou specifikovat dané téma, jak by zněla?

Po dlouhé diskusi s mnoha známými a přáteli z naší komunity jsem dospěl k následujícímu závěru. Jako společnost jsme selhali tím, že jsme vůbec dokázali přijmout tento diskurs.

Pořad, kde se témata pouze otevřou, neproběhne férová diskuse a jeho hlavním účelem je vysoká sledovanost, není tou pravou platformou k řešení problému. Repro DR

Jak je možné, že prezident zaútočí na etnickou skupinu obyvatel a my pak ve veřejnoprávní televizi kvůli sledovanosti budeme diskutovat o tom, jaké jsou sociální dávky? Toto odbočení od reálného tématu je důkazem strukturální diskriminace, na kterou je třeba poukázat.

Jako etnická skupina již dlouhou dobu postrádáme důstojný prostor v médiích. Přes různé snahy České televize zapojit menšiny jsem nespokojen s tím, jak je s našimi tématy nakládáno. Účast Romů například ve Star Dance je něco, za co jsme rádi, ale pokrývá to jen slabou část témat, kterými můžeme tuto společnost obohatit.

Nechci se podílet na pořadu, kde se témata jen otevřou a neproběhne férová diskuse. Nechci přijmout pozici obhájce celé romské komunity jen kvůli sledovanosti, která udržuje tento pořad ve veřejnoprávní televizi zcela proti jejímu poslání. Pokud máme diskutovat o výrocích, které jsou urážkou celé naší komunity, rozhodně bych volil jiný formát.

V tuto chvíli nevnímám jako důležité dále společnost štěpit konfrontováním jednoduchých stereotypů týkajících se romské komunity, jak mi bylo za použití otázek pořadu Michaely Jílkové nabídnuto. Chci společnost propojovat ke vzájemnému porozumění, což skrze tento formát pořadu není reálné.

Pokud však Česká televize najde odvahu dostát vyváženosti, skutečnému respektu k minoritám a bude chtít naše témata zpracovávat důstojně, rád s tím společně s odborníky zevnitř naší komunity pomůžu. A klidně by tu mohl existovat i nějaký pořad, který by tvořili výhradně Romové. Jenže to bychom potřebovali odvážné lidi, kteří se umí rozhodnout i za tu cenu, že budou třeba neoblíbení.

Najdou se takoví v České televizi?