Příkrá kritika porušování lidských práv Izraelem není antisemitismus

Tamara Moyzes, Vít Strobach

Vydáváme prohlášení iniciativy Židé za spravedlivý mír k obvinění Pavla Čižinského z antisemitismu jako komentář.

V médiích se objevilo podezření, že je Pavel Čižinský, kandidát na starostu Prahy 1, antisemita. Tvrzení je doloženo fotografií z demonstrace, na níž postava drží transparent s heslem: „Izrael popravuje mírové aktivisty, buldozeruje palestinské domy, krade půdu a vodu“.

Nezáleží tolik na tom, zda osobou na fotografii Čižinský je či nikoliv. Ostatně on sám připouští, že na demonstraci v roce 2012 byl. Důležité je říci, jaká byla podstata demonstrace a jaké jsou motivace těch, kteří dnes, těsně po volbách, závažná obvinění rozšiřují.

Pavel Čižinský je znám jako člověk, který lpí na morálních principech vycházejících z humanistické tradice křesťanství. Tomu odpovídá i jeho tolerantní smýšlení nejen vůči jiným náboženstvím, mezi nimi judaismu, ale rovněž přísné odmítání všech forem nenávisti založených na xenofobních a rasistických názorech.

V roce 2012 Česká republika, jako jediný členský stá EU, nehlasovala pro zařazení Palestiny mezi pozorovatelské země OSN. Česká zahraniční politika dlouhodobě podporuje stát Izrael na všech mezinárodních fórech a to bez ohledu na kritiku lidskoprávních organizací, které upozorňují na porušování práv Palestinců, jejich politický útlak a ekonomické vykořisťování.

Demonstrace, které se účastnili i někteří z nás, měla upozornit českou veřejnost právě na tyto problémy. Výše zmíněná hesla na transparentu, a pokud víme ani žádná jiná na zmíněné demonstraci, nezpochybňovala práva Izraelců, nehlásala protižidovská hesla a v žádném rozumném smyslu toho slova nebyla antisemitská. Ve své zkratkovitosti hesla poukazovala na křivdy, které se v Palestině běžně dějí.

Na fotce mizerné kvality není Pavel Čižinský. Ale i kdyby byl, demonstrovat proti politice státu Izrael není antisemitimus, nýbrž legitimní postoj. Problémem je naopak v Evropě bezprecedentní sklon české politiky přehlížet masivní porušování lidských práv Palestinců. Česká společnost by se s tím konečně měla srovnat. Repro DR

Kritika současné politiky Izraele není projevem antisemitismu. Je, ať už s ní souhlasíme nebo ne, naprosto legitimním politickým postojem, s nímž se ztotožňují i mnozí Židé žijící po celém světě a Izraeli samotném.

Je smutným faktem, že se v České republice používá označení antisemitismu jako zbraň proti politickým oponentům. Šiřitelé obvinění proti Pavlu Čižinskému „hledali, až našli“. Snaha pošpinit jeho jméno ovšem vypovídá jen o špatné politické kultuře, kterou zastávají a o jejich vlastním, nulovém morálním kreditu.

Za Iniciativu Židé za spravedlivý mír

Tamara Moyzes / Vít Strobach

email: zidezaspravedlivymir@gmail.com

https://www.facebook.com/zidezaspravedlivymir/